Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 56

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
kansi.
Kuva24
Lukitse kara painamalla akselin lukkoa ja löysää
kuusiokoloruuvi
kiertämällä
kuusioavaimella. Irrota sitten kuusiokoloruuvi, ulkolaippa
ja terä.
Kuva25
Kiinnitä terä asettamalla se karalle varmistaen samalla,
että terän pinnalla oleva nuoli osoittaa samaan suuntaan
kuin teräkotelossa oleva nuoli. Asenna ulkolaippa ja
kuusiokoloruuvi
ja
(vasenkätinen) tiukasti kiertämällä sitä kuusioavaimella
vastapäivään samalla akselilukkoa painaen.
Kuva26
Kuva27
Palauta teränsuojus ja keskiösuojus alkuperäiseen
asentoonsa. Kiinnitä sitten keskiösuojus paikalleen
kiristämällä kuusiokoloruuvi myötäpäivään kiertämällä.
Vapauta kahva yläasennosta vetämällä rajoitintappia.
Varmista kahvaa laskemalla, että teränsuojus liikkuu
oikein. Varmista ennen sahaamista, että akselilukko on
vapauttanut karan.
Pölypussi (valinnainen lisävaruste)
Kuva28
Sahaaminen on siistiä ja pölyn kerääminen helppoa, kun
käytät pölypussia. Pölypussi kiinnitetään sovittamalla se
pölysuuttimeen.
Kun pölypussi on täyttynyt noin puoliksi, irrota pölypussi
koneesta ja vedä suljin irti. Tyhjennä pussin sisältö
napauttamalla sitä kevyesti siten, että sisään tarttuneet
hiukkaset irtoavat. Näin ne eivät jää haittaamaan tulevaa
pölynkeräystä.
HUOMAUTUS:
Jos liität Makita-pölynimurin sahaasi, voit suorittaa
tehokkaampia ja puhtaampia toimenpiteitä.
Pölylokero (valinnainen lisävaruste)
Kuva29
Asenna pölylokero pölysuutimeen.
Tyhjennä pölylokero mahdollisimman pian.
Pölylokero tyhjennetään avaamalla kansi painamalla
nappia ja heittämällä sahanpuru pois. Laita kansi takaisin
alkuperäiseen asentoonsa ja se lukkiutuu. Pölylokeron
voi helposti poistaa vetämällä ulos ja samalla kääntäen
sitä lähelle laitteessa olevaa pölysuutinta.
HUOMAUTUS:
Jos liität Makita-pölynimurin tähän laitteeseen, voit
suorittaa
tehokkaampia
toimenpiteitä.
HUOMIO:
Tyhjennä
pölylokero,
sahanpurun taso yltää sylinteri-osan.
Kuva30
sitä
myötäpäivään
kiristä
sitten
kuusiokoloruuvi
ja
puhtaampia
ennenkuin
kerääntynyt
Kuva31
Työkappaleen kiinnittäminen
VAROITUS:
On erittäin tärkeää, että työkappale kiinnitetään
aina
kunnolla
paikalleen.
Muutoin
työkappale tuhoutua. SEURAUKSENA VOI OLLA
MYÖS LOUKKAANTUMINEN. ÄLÄ myöskään
nosta terää työskentelyn jälkeen, ennen kuin terä
on kokonaan pysähtynyt.
HUOMIO:
Pitkiä työkappaleita leikattaessa käytä sellaisia
kannattimia,
kierrospohjan ylimmän pinnan taso. Älä turvaudu
ainoastaan pystysuoriin ruuvinpuristimiin ja/tai
vaakasuoriin
kannatukseksi.
Tämä materiaali notkuu. Kannata työkappaletta
koko
sen
puristuksen ja mahdollisen TAKAPOTKUN.
Kuva32
Kappalepuristin
Kuva33
Pystysuoran ruuvinpuristimen voi asentaa kahteen
asentoon, sahausvasteen tai tukipöydän (vaihtoehtoinen
lisävaruste) joko vasemmalle tai oikealle puolelle. Pistä
ruuvinpuristimen tanko sahausvasteen reikään tai
tukipöytään ja kiristä ruuvia ruuvinpuristimen tangon
varmistamiseksi.
Sijoita ruuvinpuristimen varsi työkappaleen paksuuden
ja muodon mukaan ja varmista ruuvinpuristimen varsi
kiristämällä
ruuvia.
varmistava ruuvi koskettaa sahausvastetta, pistä ruuvi
ruuvinpuristimen
Varmista,
ettei
ruuvinpuristinta silloin, kun painat terän täysin alas ja
vedät tai työnnät terää loppuun asti. Jos jokin osa
koskettaa
ruuvinpuristinta,
uudestaan.
Purista
työkappale
kierrospohjaa vasten.
leikkausasentoon ja varmista se lujasti kiristämällä
ruuvinpuristimen nuppia.
HUOMIO:
Työkappale on kiinnitettävä lujasti kierrospohjaa ja
ohjausaitaa vasten ruuvinpuristimella jokaisen
toimenpiteen tapauksessa.
Vaakasuora ruuvinpuristin
(vaihtoehtoinen lisävaruste)
Kuva34
Vaakasuora ruuvinpuristin voidaan asentaa pohjan
vasemmalle puolelle. Kääntämällä ruuvinpuristimen
nuppia vastapäivään, ruuvi vapautuu ja ruuvinpuristimen
56
ja
kiristetään
ruuvipuristimella
kone
voi
vioittua
jotka
ovat
yhtä
ruuvinpuristimiin
pituudessaan
välttääksesi
Jos
ruuvinpuristimen
varren
päinvastaiselle
laitteen
mikään
osa
sijoita
tukevasti
sahausvastetta
Sijoita työkappale haluttuun
ja/tai
pitkiä,
kuin
työkappaleen
terän
varren
puolelle.
kosketa
ruuvinpuristin
ja

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl