Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 30

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3.
Geringssågning
Se avsnittet "Inställning av geringsvinkeln" som
förklarats tidigare.
4.
Vinkelsågning
Fig.39
Lossa spaken och luta sågklingan till den önskade
vinkeln (se avsnittet "Inställning av vinkeln för
vinkelsågning" som beskrivits tidigare). Se till att
spaken dras åt ordentligt för att fästa sågen säkert i
den valda vinkeln. Fäst arbetsstycket med en tving.
Kontrollera att vagnen har dragits tillbaka så långt
det går mot användaren. Starta maskinen utan att
klingan vidrör arbetsstycket och vänta tills klingan
uppnår full hastighet. Sänk sedan handtaget
försiktigt till dess helt nedsänkta läge medan tryck
parallellt
med
VAGNEN MOT ANHÅLLET FÖR ATT SÅGA
ARBETSSTYCKET.
sågningen
är
KLINGAN HAR STANNAT FULLSTÄNDIGT innan
klingan återförs till sitt helt uppfällda läge.
FÖRSIKTIGT!
Se alltid till att klingan rör sig ner i vinkelriktningen
när vinkelsågning görs. Håll händerna borta från
sågklingans väg.
Under vinkelsågning kan ett avsågat stycke ligga
kvar mot klingans sida. Om då klingan lyfts upp
medan den fortfarande roterar, kan detta stycke
dras med av klingan så att fragment kastas iväg
vilket är farligt. Klingan får ENDAST höjas om den
har slutat att rotera.
När handtaget trycks ner, skall du trycka i samma
riktning som klingan lutar. Om trycket inte är
parallellt med klingan under sågningen kan
klingans vinkel förskjutas, vilket ger sämre
sågprecision.
5.
Kombinationssågning
Kombinationssågning
vinkelsågning utförs i kombination med att en
geringsvinkel
sågas
Kombinationssågning kan utföras vid vinkel som
visas i tabellen nedan.
Geringsvinkel
Vänster och höger 45
Höger 50
Höger 55
Höger 57
006393
Se avsnittet "Sågning genom tryck", "Sågning
genom
skjutning",
"Vinkelsågning"
kombinationssågning.
klingan
anläggs
och
Stäng
av
maskinen
avslutad
och
VÄNTA
är
en
process
i
ett
arbetsstycke.
Vinkel för vinkelsågning
Vänster 0 - 45
Vänster 0 - 40
Vänster 0 - 30
Vänster 0 - 25
"Geringssågning"
när
du
vill
6.
Sågning av kron- och hållister
Kron- och hållister kan sågas på en kap- och
geringskombinationssåg med listerna placerade
plant på geringsskivan.
Fig.40
Det finns två vanliga sorter av kronlister och en
sort av hållist; 52/38° väggvinklad kronlist, 45°
väggvinklad kronlist och 45° väggvinklad hållist. Se
illustrationer.
(1) (2) (3) (4)
SKJUT
Fig. A
när
001556
TILLS
Fig.41
Det finns kron- och hållistskarvar som är gjorda för
att passa på "insidan" av 90° hörn ((1) och (2) i fig.
A) och "utsidan" av 90° hörn ((3) och (4) i fig. A).
Mätning
Mät vägglängden och justera arbetsstycket på
bordet för att såga väggkontaktytan till önskad
längd. Kontrollera alltid att längden för det sågade
arbetsstycket på arbetsstyckets baksida är
densamma som vägglängden. Justera såglängden
för sågvinkeln. Använd alltid flera bitar för
testsågning för att kontrollera sågvinkeln.
Vid sågning av kron- och hållister ska vinkeln för
vinkelsågning och geringsvinkeln ställas in såsom
anges i tabell (A) och listerna placeras på
sågbordet såsom visas i tabell (B).
Vid vänsterställd vinkelsågning
där
Listens läge
i fig. A
För insidan
av hörn
För utsidan
av hörn
006361
Listens läge
i fig. A
För insidan
och
av hörn
utföra
För utsidan
av hörn
006362
30
1
2
Tabell (A)
Vinkel för vinkelsågning
52/38° sort
45° sort
(1)
(2)
Vänster 33,9° Vänster 30°
(3)
(4)
Tabell (B)
Listkanten mot anslaget
Takkanten ska ligga an mot
(1)
anslaget.
(2)
Väggkontaktytan ska ligga
an mot anslaget.
(3)
Takkanten ska ligga an mot
(4)
anslaget.
1. Insidan av hörn
2. Utsidan av hörn
Geringsvinkel
52/38° sort
45° sort
Höger 31,6°
Höger 35,3°
Vänster 31,6° Vänster 35,3°
Höger 31,6°
Höger 35,3°
Färdigt arbetsstycke
Det färdiga arbetsstycket
hamnar på klingans
vänstra sida.
Det färdiga arbetsstycket
hamnar på klingans
högra sida.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl