Download  Print this page

Allmänna Säkerhetsvarningar För Maskin; Ytterligare Säkerhetsanvisningar För Maskinen - Makita LS0714 Instruction Manual

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Buller
Typiska A-vägda bullernivån är mätt enligt EN61029:
Ljudtrycksnivå (L
pA
Ljudtrycksnivå (L
WA
Mättolerans (K) : 3 dB(A)
Använd hörselskydd
Vibration
Vibrationens totalvärde (tre-axlars vektorsumma) mätt
enligtEN61029:
Vibrationsemission (a
Mättolerans (K): 1,5 m/s
Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet har
uppmätts i enlighet med standardtestmetoden och
kan användas för jämförandet av en maskin med
en annan.
Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet kan
också användas i preliminär bedömning av
exponering för vibration.
VARNING!
Viberationsemissionen under faktisk användning
av maskinen kan skilja sig från det deklarerade
emissionsvärdet, beroende på hur maskinen
används.
Se till att hitta säkerhetsåtgärder som kan skydda
användaren och som grundar sig på en uppskattning
av exponering i verkligheten (ta med i beräkningen
alla delar av användandet såsom antal gånger
maskinen är avstängd och när den körs på tomgång
samt då startomkopplaren används).
Gäller endast Europa
EU-konformitetsdeklaration
Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare
deklarerar att följande Makita-maskin(er):
Maskinbeteckning:
Kap- och geringssåg
Modellnr./-typ: LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0714L
är serieproduktionstillverkad och
Följer följande EU-direktiv:
2006/42/EC
Och är tillverkade enligt följande standarder eller
standardiseringsdokument:
EN61029
Den tekniska dokumentationen förs av vår auktoriserade
representant i Europa som är:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
): 92 dB(A)
): 101 dB(A)
2
): 2,5 m/s
eller mindre
h
2
ENG905-1
000230
ENG900-1
Allmänna säkerhetsvarningar för
maskin
VARNING Läs igenom alla säkerhetsvarningar
ENG901-1
och instruktioner. Underlåtenhet att följa varningar och
instruktioner kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller
allvarliga personskador.
Spara alla varningar och instruktioner
för framtida referens.
YTTERLIGARE
SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR
MASKINEN
1.
Använd ögonskydd
2.
Håll händerna borta från bladets såglinje.
Undvik kontakt med sågklingan. Den kan
fortfarande orsaka allvarliga skador.
3.
Använd inte sågen om inte skydden är på plats.
Kontrollera att det nedre skyddet är stängt före
varje sågning. Använd inte sågen om det nedre
skyddet kärvar och inte stängs omedelbart. Kila
aldrig fast klingskyddet i öppet läge.
ENH003-13
4.
Utför aldrig sågning på frihand. Arbetsstycket
måste sitta fast ordentligt mot bordet och anslaget
med skruvstycket under alla arbetsmoment. Håll
aldrig arbetsstycket med handen.
5.
Sträck dig aldrig runt sågbladet.
6.
Stäng av verktyget och vänta tills sågbladet
stannat innan du flyttar arbetsstycket eller
ändrar inställningar.
7.
Ta ut nätsladden före byte av sågblad eller
service.
8.
Fäst alltid alla rörliga delar innan du bär
verktyget.
9.
Låspinnen som låser såghuvudet på plats är
endast avsedd att användas vid förvaring eller
transport och inte för sågning.
10. Använd
lättantändliga vätskor eller gaser. När maskinen
är igång kan den skapa en explosion och brand när
den utsätts för lättantändliga vätskor eller gaser.
11.
Kontrollera att bladet inte är skadat eller
sprucket före användning.
Byt omedelbart ut ett skadat eller sprucket
23
30. 1. 2009
Tomoyasu Kato
Direktör
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
inte
maskiner
GEA010-1
ENB034-6
i
närheten
av

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl