Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 21

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA (Originalbruksanvisning)
1-1. Låstapp
2-1. Bult
3-1. Inställningsbult
4-1. Klingskydd
5-1. Klingskydd A
5-2. Klingskydd B
(för europeiska länder)
6-1. Klingskydd
7-1. Tumskruv
7-2. Spårbädd
8-1. Sågblad
8-2. Sågtänder
8-3. Spårbädd
8-4. Vinkelsågning åt vänster
8-5. Rak sågning
9-1. Inställningsbult
9-2. Geringsskiva
9-3. Anslag
10-1. Geringsskivans ovansida
10-2. Klingans ytterkant
10-3. Anslag
11-1. Inställningsskruv
11-2. Stopparm
12-1. Geringsskiva
12-2. Låsknapp
12-3. Geringsskala
12-4. Pil
12-5. Handtag
13-1. Spak
13-2. Frikopplingsknapp
14-1. Pil
14-2. Vinkelskala
14-3. Arm
15-1. Spak
15-2. Skruv
16-1. Spak
17-1. Säkerhetsknapp
17-2. Avtryckare
17-3. Handtag
18-1. Lampa
18-2. Lampströmbrytare
19-1. Strömbrytare till laser
20-1. Inställningsskruv
22-1. Nyckelhållare
22-2. Insexnyckel
23-1. Låstapp
24-1. Mitthölje
24-2. Insexbult
24-3. Insexnyckel
24-4. Säkerhetsskydd
Förklaring till översiktsbilderna
25-1. Spindellås
25-2. Pil
25-3. Klingkåpa
25-4. Insexnyckel
25-5. Insexbult
26-1. Yttre fläns
26-2. Sågblad
26-3. Innerfläns
26-4. Insexbult (vänstergängad)
26-5. Spindel
27-1. Klingkåpa
27-2. Pil
27-3. Sågblad
27-4. Pil
28-1. Dammpåse
28-2. Dammunstycke
28-3. Fästanordning
29-1. Dammuppsamlingslåda
29-2. Kåpa
29-3. Knapp
30-1. Cylinderdel
30-2. Dammuppsamlingslåda
30-3. Sågspån
31-1. Cylinderdel
31-2. Dammuppsamlingslåda
32-1. Stöd
32-2. Geringsskiva
33-1. Tvingarm
33-2. Stång till tving
33-3. Anslag
33-4. Hållare
33-5. Hållaruppsättning
33-6. Tvingens ratt
33-7. Skruv
34-1. Tvingens ratt
34-2. Utskjutande del
34-3. Axel till tving
34-4. Bottenplatta
35-1. Hållare
35-2. Hållaruppsättning
36-1. Hållaruppsättning
36-2. Stång 12
37-1. Två låsskruvar som fäster
skjutstången
37-2. Hållarsats (tillbehör)
38-1. Två låsskruvar som fäster
skjutstången
38-2. Hållarsats (tillbehör)
39-1. Hållarsats (tillbehör)
40-1. 52/38 ゚ kronlist
21
40-2. 45 ゚ kronlist
40-3. 45 ゚ hållist
41-1. Insidan av hörn
41-2. Utsidan av hörn
42-1. Tving
42-2. Distanskloss
42-3. Anslag
42-4. Aluminiumstycke
42-5. Distanskloss
43-1. Batterilock
43-2. Hållare
43-3. Skruv
44-1. Såga spår med blad
45-1. Låstapp
47-1. Anslag
47-2. Insexbult
48-1. Vinkelhake
49-1. Skruv
49-2. Geringsskala
49-3. Pil
50-1. Spak
50-2. Armhållare
50-3. Justeringsskruv 45 ゚ vinkel
50-4. Arm
50-5. Frikopplingsknapp
51-1. Vinkelhake
51-2. Sågblad
51-3. Geringsskivans ovansida
52-1. Vinkelskala
52-2. Pil
52-3. Skruv
53-1. Justeringsskruv för vänster 45 ゚
vinkel
54-1. Arbetsstycke
54-2. Skärlinje
54-3. Hållarsats (tillbehör)
55-1. Vertikal tving
55-2. Hållarsats (tillbehör)
56-1. Dra ut
56-2. Tryck
56-3. Lamphus
56-4. Skruvar
56-5. Lysrör
57-1. Skruvmejsel
57-2. Skruv (endast en del)
57-3. Lins för laserstrålen
58-1. Lins för laserstrålen
59-1. Slitmarkering
60-1. Kolhållarlock
60-2. Skruvmejsel

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl