Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 105

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HOIATUS:
Ärge kunagi vaadake otse laserkiirde. Otsene
laserkiir kahjustab silmi.
Ärge tööriista kunagi lööge ega tõugake. Löögi ja
tõuke mõjul läheb laserjoon paigast, laserkiire
emitter võib saada vigastada ning tööriista
kasutusiga lüheneb.
Laserseadme
parandada volitatud Makita teeninduskeskuses.
Teist tüüpi laserseadme kasutamine on keelatud.
Reguleerimise käigus ilmub laserjoon saeterast
vasakul.
1
1. Kruvi reguleerkruvi liikumisulatuse muutmiseks
2. Reguleerkruvi
3. Kuuskantvõti
4. Laserjoon
5. Saetera
005527
Reguleerimise käigus ilmub laserjoon saeterast
paremal.
1
1. Kruvi reguleerkruvi liikumisulatuse muutmiseks
2. Saetera
3. Laserjoon
005528
Mõlemal juhul toimige järgmiselt.
1.
Veenduge, et tööriist on vooluvõrgust lahti
ühendatud.
2.
Tõmmake töödeldavale materjalile lõikejoon ning
asetage materjal eerungilauale. Selles faasis ärge
töödeldavat materjali veel kinnitusrakise ega muu
sarnase kinnitusseadmega fikseerige.
3.
Langetage tera käepidet langetades ja kontrollige,
kus asub lõikejoon ning millises asendis on saetera.
(Otsustage, millises lõikejoone osas lõigata.)
4.
Pärast lõikekoha kindlaksmääramist viige käepide
tagasi algasendisse. Kinnitage töödeldav materjal
vertikaalse
kinnitusrakiseega,
eelnevalt kontrollitud asendist nihutamata.
5.
Ühendage tööriist vooluvõrku ja lülitage laser
sisse.
6.
Reguleerige laserjoone asendit järgmiselt.
rikke
korral
laske
2
4
3
2
ilma
Laserjoone asendit saab muuta laseri reguleerkruvi
liikumisulatuse
kuuskantvõtme
liikumisulatus on tehases seadistatud nii, et see jääb
tera külgpinnast 1 mm piiresse.)
Et nihutada laserjoone liikumisulatust tera külgpinnast
kaugemale, keerake pärast reguleerkruvi lahtikeeramist
neid kahte kruvi vastupäeva. Pärast reguleerkruvi
tööriista
lahtikeeramist keerake neid kahte kruvi päripäeva, et
nihutada laserjoont tera külgpinnale lähemale.
Juhinduge
reguleerige reguleerkruvi nii, et lõikejoon töödeldaval
materjalil jääks kohakuti laserjoonega.
MÄRKUS:
5
Kontrollige regulaarselt laserjoone asendi täpsust.
Laserseadme
parandada volitatud Makita teeninduskeskuses.
Luminofoorlambi vahetamine
Ainult mudelite LS0714F ja LS0714FL kohta
Joon.56
HOIATUS:
Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne
luminofoorlambi
vooluvõrgust lahti ühendatud.
Ärge
luminofoorlampi, sest selle tagajärjel võib klaas
puruneda ning põhjustada teile või juuresviibijatele
kehavigastusi.
3
Laske luminofoorlambil pärast kasutamist ja enne
vahetamist mõnda aega seista. Vastasel korral
võite kõrvetada saada.
Eemaldage lambikarpi hoidvad kruvid.
Tõmmake lambikarp välja, surudes kergelt selle ülaosa,
nagu vasakul oleval joonisel näidatud.
Tõmmake luminofoorlamp välja ja asendage see uue
Makita originaallambiga.
Lasertule klaasi puhastamine.
Mudelite LS0714FL ja LS0714L kohta
Joon.57
Kui lasertule klaas määrdub või sellele koguneb
laserjoone nähtavust halvendav saepuru, lahutage saag
vooluvõrgust ning eemaldage lambiklaas ja puhastage
seda hoolikalt pehme niiske lapi abil. Ärge kasutage
lambiklaasi puhastamiseks lahusteid ega naftapõhiseid
puhastusaineid.
Joon.58
Lasertule klaasi eemaldamiseks eemaldage kõigepealt
saetera, juhindudes lõigust „Tera paigaldamine või
eemaldamine".
Keerake lambiklaasi kinnihoidev kruvi kruvikeeraja abil
materjali
lahti, kuid ärge eemaldage kruvi.
Tõmmake lambiklaas joonisel näidatud viisil välja.
105
muutmise
teel,
abil
kahte
kruvi.
lõigust
„Laserjoone
rikke
korral
vahetamist
suruge,
lööge
keerates
selleks
(Laserjoone
funktsioon"
ning
laske
tööriista
välja
lülitatud
ja
ega
kriimustage

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl