Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 44

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
bort fra sagbladbanen.
Ved skråskjæring kan det oppstå en tilstand hvor
delen som er saget av hviler mot siden av bladet.
Hvis bladet heves mens det fremdeles roterer, kan
denne delen sette seg fast i bladet og forårsake at
fragmenter strøs rundt. Dette er svært farlig. Bladet
skal BARE heves når det har stoppet helt.
Når du trykker hendelen ned, må du utøve trykk
parallelt med bladet. Hvis trykket ikke er parallelt
med bladet under skjæring, kan vinkelen på bladet
endre seg og skjærepresisjonen påvirkes negativt.
5.
Lamellsaging
Kombinasjonssaging innebærer at gjæringssaging
i vertikalplanet utføres samtidig som det sages en
gjæringsvinkel
Kombinasjonssaging kan utføres i vinkelen som er
angitt i tabellen.
Gjæringsvinkel
Venstre og høyre 45
Høyre 50
Høyre 55
Høyre 57
006393
Når du utfører kombisaging, finner du forklaringer i
"Pressaging", "Skyvesaging", "Gjærsaging" og
"Skråskjæring".
6.
Sage profillister og hulkillister
Profillister og hulkillister kan sages på en
gjæringssag for kombinasjonssaging, med listene
lagt flatt på dreiefoten.
Fig.40
Det finnes to vanlige typer profillist og en vanlig
type hulkillist; profillist med 52/38° veggvinkel,
profillist med 45° veggvinkel og hulkillist med 45°
veggvinkel. Se figurene.
(1) (2) (3) (4)
1
2
Fig. A
001556
Fig.41
Listene kan kappes til å passe til "innvendige" 90°
hjørner ((1) og (2) på fig. A) og "utvendige" 90°
hjørner ((3) og (4) på fig. A).
Måling
Mål vegglengden og juster arbeidsemnet på bordet,
så du kan kappe til kontaktflaten mot veggen til
ønsket lengde. Pass alltid på at den kappede
arbeidsemnelengden
arbeidsemnet er like lang som den aktuelle
i
horisontalplanet.
Skjæringsvinkel
Venstre 0 - 45
Venstre 0 - 40
Venstre 0 - 30
Venstre 0 - 25
1. Innvendig hjørne
2. Utvendig hjørne
baksiden
vegglengden. Juster kappelengden for vinkelen av
snittet. Bruk alltid flere biter til testkapping for å
kontrollere snittvinklene.
Når du sager profillister og hulkillister må du stille
inn
gjæringsvinklene
horisontalplanet som vist i tabell (A), og plassere
listene på overflaten av sagfoten, som vist i tabell
(B).
Venstre gjæringssnitt i vertikalplanet
Listposisjon
på fig. A
(1)
For innvendig
hjørne
(2)
(3)
For utvendig
hjørne
(4)
006361
Listposisjon
på fig. A
(1)
For innvendig
hjørne
(2)
(3)
For utvendig
hjørne
(4)
006362
Eksempel:
Ved saging av profillist med 52/38° vinkel for
posisjon (1) på fig. A:
Høyre gjæringssnitt i vertikalplanet
Listposisjon
på fig. A
(1)
For innvendig
hjørne
(2)
(3)
For utvendig
hjørne
(4)
006363
av
44
i
vertikalplanet
Bord (A)
Skjæringsvinkel
52/38° type
45° type
52/38° type
Høyre 31,6°
Venstre 33,9° Venstre 30°
Venstre 31,6° Venstre 35,3°
Høyre 31,6°
Bord (B)
Kanten av listen mot føringsvernet
Kontaktflaten mot taket skal
ligge an mot føringsvernet.
Kontaktflaten mot veggen skal
ligge an mot føringsvernet.
Kontaktflaten mot taket skal
ligge an mot føringsvernet.
Vipp og fest innstillingen for gjæring i
vertikalplanet på 33,9° VENSTRE.
Juster og fest innstillingen for gjæring i
horisontalplanet på 31,6° HØYRE.
Legg
profillisten
med
baksideoverflate
(skjult)
dreiefoten,
med
KONTAKTFLATEN
MOT TAKET mot føringsvernet til
sagen.
Det ferdige stykket som skal brukes, vil
alltid befinne seg til VENSTRE for
bladet etter at snittet er utført.
Bord (A)
Skjæringsvinkel
52/38° type
45° type
52/38° type
Høyre 31,6°
Høyre 33,9° Høyre 30°
Venstre 31,6° Venstre 35,3°
Høyre 31,6°
og
Gjæringsvinkel
45° type
Høyre 35,3°
Høyre 35,3°
Ferdig list
Den ferdige listen vil
være på venstre
side av bladet.
Den ferdige listen vil
være på høyre side
av bladet.
dens
brede
ned
Gjæringsvinkel
45° type
Høyre 35,3°
Høyre 35,3°

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl