Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 31

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Exempel:
Vid sågning av kronlist med 52/38° för
position (1) i fig. A:
luta och fäst vinkeln vid 33,9° LEFT
(VÄNSTER).
Justera och fäst geringsvinkeln vid
31,6° RIGHT (HÖGER).
lägg kronlisten med dess breda baksida
(dold) ner mot geringsskivan och med
TAKKANTEN mot anhållet på sågen.
Den färdiga biten som ska användas är
alltid på VÄNSTER sida om klingan
efter det att sågningen är avslutad.
Vid högerställd vinkelsågning
Vinkel för vinkelsågning
Listens läge
i fig. A
52/38° sort
(1)
För insidan
av hörn
(2)
Höger 33,9° Höger 30°
(3)
För utsidan
av hörn
(4)
006363
Listens läge
Listkanten mot anslaget
i fig. A
Väggkontaktytan ska ligga
(1)
an mot anslaget.
För insidan
av hörn
(2)
Takkanten ska ligga an mot
anslaget.
(3)
För utsidan
av hörn
Väggkontaktytan ska ligga
(4)
an mot anslaget.
006364
Exempel:
Vid sågning av kronlist med 52/38° för
position (1) i fig. A:
luta och fäst vinkeln vid 33,9° RIGHT
(HÖGER).
Justera och fäst geringsvinkeln vid
31,6° RIGHT (HÖGER).
lägg kronlisten med dess breda baksida
(dold)
VÄGGKONTAKTYTAN mot anslaget på
sågen.
Den färdiga biten som ska användas är
alltid på HÖGER sida om klingan efter
det att sågningen är avslutad.
7.
Sågning av aluminiumstycken
Fig.42
Använd
klossar
aluminiumstycke skall fästas såsom visas i figuren,
för att förhindra att aluminiumstycket deformeras.
Använd sågolja vid sågningen i aluminium, för att
förhindra att aluminiummaterialet fastnar och
lagras på klingan.
Tabell (A)
Geringsvinkel
45° sort
52/38° sort
Höger 31,6°
Vänster 31,6° Vänster 35,3°
Höger 31,6°
Tabell (B)
Färdigt arbetsstycke
Det färdiga arbetsstycket
hamnar på klingans
högra sida.
Det färdiga arbetsstycket
hamnar på klingans
vänstra sida.
ner
geringsskivan
eller
träbitar
FÖRSIKTIGT!
Försök
aluminiumstycken. Tjocka aluminiumstycken kan
lossa under pågående sågarbete och runda
aluminiumstycken kan inte fästas ordentligt med
denna maskin.
8.
Träskoning
Skoning med trä hjälper att ge stickfri sågning av
arbetsstycken. Sätt fast en skoning på anhållet
med hjälp av hålen i anhållet.
I figuren visas dimensionerna på föreslagen
träskoning.
Över 15 mm (5/8")
45° sort
Höger 35,3°
1
Höger 35,3°
1. Hål
002206
FÖRSIKTIGT!
Använd ett rakt trästycke av jämn tjocklek som
skoning.
Använd skruvar för att fästa träskoningen på
anhållet. Skruvarna bör skruvas i så att deras
huvuden inte sticker ut från skoningen.
Vrid inte på geringsskivan när träskoningen sitter
på och handtaget är nedsänkt. Detta skadar
klingan och/eller träskoningen.
9.
Upprepad sågning av samma längder
Fig.43
Vid sågning av flera stycken i samma längd inom
ett storleksområde på mellan 220 mm till 385 mm
kan fixeringsplattan (valfritt tillbehör) underlätta
arbetet. Montera fixeringsplattan på hållaren
(valfritt tillbehör) enligt figuren.
Rikta in såglinjen på arbetsstycket antingen till
vänster eller till höger om spåret i spårbädden, och
medan arbetsstycket hålls fast i läget, justeras
med
fixeringsplattan
arbetsstyckets
fixeringsplattan. När den inte används lossar du
skruven och vrider undan fixeringsplattan så att
den inte är i vägen.
OBS!
Genom att använda stånghållarsatsen (valfritt
tillbehör) kan upprepad sågning göras i längder på
när
ett
upp till cirka 2200 mm.
31
aldrig
såga
tjocka
Över 420 mm (16-1/2")
85mm
70mm
70mm
85mm
(3-3/8")
(2-3/4")
(2-3/4")
(3-3/8")
att
den
ände.
Skruva
eller
runda
50mm-60mm
(2"-2-3/8")
27mm (1-1/16")
1
ligger
an
mot
sedan
fast

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl