Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 98

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Uue tera paigaldamisel kontrollige alati tera alumist
piirasendit ja vajadusel reguleerige seda järgmiselt:
Esmalt lahutage tööriist vooluvõrgust. Lükake kelk
lõpuni juhtpiirde suunas ja langetage käepide kõige
madalamasse asendisse. Keerake kuuskantvõtme abil
reguleerimispolti, kuni tera serv on veidi allpool
eerungiplaadi pealispinnast: punktis, kus juhtpiire lõikub
eerungiplaadi ülapinnaga.
Kui tööriist on vooluvõrgust lahutatud, pöörake tera
käega, hoides samal ajal käepidet all, et tera ei puutuks
vastu alust. Vajadusel reguleerige veidi.
HOIATUS:
Pärast uue tera paigaldamist veenduge alati, et kui
käepide on madalaimas asendis, ei puutuks tera
üheski asendis vastu alust. Selle kontrollimiseks
lahutage tööriist kindlasti vooluvõrgust.
Stopperlatt
Joon.11
Tera alumist piirasendit saab stopperlati abil hõlpsasti
reguleerida. Reguleerimiseks keerake stopperlatti noole
suunas,
nagu
joonisel
reguleerkruvi
nii,
madalaimasse asendisse peatuks tera soovitud asendis.
Eerunginurga reguleerimine
Joon.12
Keerake pide vastupäeva lahti. Keerake eerungiplaati,
vajutades samal ajal lukustushoova alla. Kui olete viinud
pideme asendisse, kus osuti näitab eerungiskaalal
soovitud nurka, keerake pide päripäeva korralikult kinni.
HOIATUS:
Eerungiplaadi keeramisel tõstke käepide kindlasti
kõrgeimasse asendisse.
Pärast
eerunginurga
eerungiplaat pideme abil alati korralikult.
Kaldenurga reguleerimine
Joon.13
Joon.14
Eerunginurga reguleerimiseks keerake tööriista taga
asuv hoob vastupäeva lahti.
Suruge käepidet vasakule, et kallutada saetera, kuni
osuti näitab kaldenurga skaalal soovitud nurka. Seejärel
keerake hoob varda kinnitamiseks korralikult päripäeva
kinni.
Tera paremale kallutamiseks suruge tööriista tagaküljel
asuvat vabastamisnuppu, kallutades samal ajal tera
pärast hoova lõdvendamist pisut vasakule. Hoides
vabastamisnuppu all, kallutage saetera paremale.
HOIATUS:
Tera
kallutamisel
kõrgeimasse asendisse.
Pärast kaldenurga reguleerimist kinnitage latt alati
korralikult, keerates hooba päripäeva.
näidatud.
Reguleerige
et
käepideme
langetamisel
reguleerimist
tõstke
käepide
Kaldenurga muutmisel veenduge, et asetate
otsamislauad
„Otsamislaudade paigaldamine".
Hoova asendi reguleerimine
Joon.15
Kui hoob ei kinnita korralikult, saab seda 30° sammuga
ümber paigutada.
Keerake tööriista taga asuvat hooba fikseeriv kruvi lahti
ja eemaldage see. Eemaldage hoob ja paigaldage see
uuesti, nii et see jääks tasapinnast veidi kõrgemale.
Fikseerige hoob tugevasti kruviga.
Lüliti funktsioneerimine
HOIATUS:
Kontrollige
ühendamist,
nõuetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasi
väljalülitatud asendisse.
Kui
lahtilukustuse nupp ja hoidke seda kindlas kohas.
See hoiab ära volitamatu kasutamise.
Ärge tõmmake lüliti päästikut tugevasti ilma
lahtilukustuse nuppu vajutamata. See võib lülitit
vigastada.
Euroopa riigid
Joon.16
Selleks, et lüliti päästikut poleks võimalik juhuslikult
tõmmata, on tööriistal lahtilukustuse nupp. Tööriista
käivitamiseks
lahtilukustuse nupp sisse ning seejärel tõmmake lüliti
päästikut. Seiskamiseks vabastage lüliti päästik.
Kõik riigid väljaspool Euroopat
Joon.17
Selleks, et lüliti päästikut poleks võimalik juhuslikult
kinnitage
tõmmata, on tööriistal lahtilukustuse nupp. Tööriista
käivitamiseks vajutage lahtilukustuse nupp sisse ja
tõmmake lüliti päästikut. Seiskamiseks vabastage lüliti
päästik.
HOIATUS:
ÄRGE KUNAGI kasutage tööriista, kui lüliti päästik
ei ole täielikus töökorras. Mistahes tööriist on
mittetöötava lüliti korral ÄÄRMISELT OHTLIK ning
enne töö jätkamist tuleb see parandada lasta.
Teie ohutuse huvides on tööriist varustatud
lahtilukustuse nupuga, mis hoiab ära tööriista
ettekavatsematu
tööriista kasutage, kui see käivitub ka siis, kui
lahtilukustuse
päästikut tõmmata. ENNE edasist kasutamist viige
tööriist
teeninduskeskusesse.
kindlasti
ÄRGE KUNAGI teipige lahtilukustuse nuppu kinni
ega takistage selle funktsioneerimist muul viisil.
98
nii,
nagu
alati
enne
tööriista
kas
lüliti
päästik
tööriist
pole
kasutusel,
suruge
hoob
vasakule,
käivitumise.
nuppu
vajutamata lihtsalt
parandamiseks
kirjeldatud
lõigus
vooluvõrku
funktsioneerib
eemaldage
vajutage
ÄRGE
KUNAGI
lüliti
Makita

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl