Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 47

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Få sagen reparert ved et autorisert Makita
servicesenter ved feil på laserenheten. Ingen
endring med en annen type laser er tillatt.
Når du justerer vises laserlinjen på venstre side av
sagbladet.
1
1. Skru for å endre bevegelsesområdet for
justeringsskruen
2. Justeringsskrue
3. Sekskantnøkkel
4. Laserlinje
5. Sagblad
005527
Når du justerer vises laserlinjen på høyre side av
sagbladet.
1
1. Skru for å endre bevegelsesområdet for
justeringsskruen
2. Sagblad
3. Laserlinje
005528
Gå frem på følgende måte for begge justeringene.
1.
Sørg for at sagen er koblet fra.
2.
Tegn opp skjærelinjen på arbeidsemnet og
plasser
det
arbeidsemnet med skrustikke eller lignende
festeinnretning på dette tidspunktet.
3.
Senk bladet ved å senke hendelen og sjekk for å
se hvor skjærelinjen og sagbladets posisjon er.
(Bestem hvilken posisjon du skal skjære på
skærelinjen.)
4.
Når du har bestemt posisjonen som skal skjæres,
må du sette hendelen tilbake til utgangsposisjon.
Sikre arbeidsemnet med den vertikale skrustikken
uten å flytte arbeidsemnet fra forhåndskontrollert
posisjon.
5.
Koble til sagen og slå på laserbryteren.
6.
Juster laserlinjeposisjonen på følgende måte.
Laserlinjenposisjonen kan endres hvis justeringsskruens
bevegelsesområde endres ved at to skruer dreies med
en sekskantnøkkel. (Laserlinjens bevegelsesområde er
fabrikkjustert på 1 mm fra sideoverflaten på bladet.)
For å flytte laserlinjens bevegelsesområde lenger vekk
2
4
3
2
dreiebordet.
Ikke
fra bladets sideoverflate, må du dreie de to skruene mot
klokken etter at du har løsnet justeringsskruen. Drei
disse to skruene med klokken for å flytte den nærmere
sideoveflaten på bladet etter at du har løsnet
justeringsskruen.
Se avsnittet "Laserlinjefunksjon" og juster skruen slik at
skjærelinjen på arbeidsemnet tilpasses til laserlinjen.
5
MERK:
Kontroller
regelmessig.
Få sagen reparert ved et autorisert Makita
servicesenter ved feil på laserenheten.
Bytte fluoriscerende rør
Bare for modell LS0714F, LS0714FL
Fig.56
FORSIKTIG:
Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og
støpselet trukket ut av kontakten før du bytter røret.
Ikke bruk makt på flouriscerende rør eller utsett
dem for slag eller riper. Dette kan nemlig forårsake
at glasset i røret sprekker og skader deg eller
andre som befinner seg i nærheten.
3
La røret være en stund etter det har vært i bruk, og
bytt det noe senere. Hvis ikke kan du brenne deg.
Fjern skruer som fester lampeboksen for lyset.
Trekk ut lampeboksen og skyv den øvre posisjonen lett
som vist til venstre.
Trekk ut det fluoriscerende røret og bytt det med et nytt
Makita originalrør.
Rengjøre laserlampelinsen
For modell LS0714FL, LS0714L
Fig.57
Hvis laserlampelinsen blir skitten eller det legger seg
sagmugg på den slik at laserlinjen ikke lenger er lett
synlig, må du koble fra sagen og ta av og rengjøre
laserlampelinsen forsiktig med en fuktig, myk klut. Ikke
sikre
bruk
løsemidler
rengjøringsmidler på lisen.
Fig.58
For å fjerne laserlampelinsen, må du demontere
sagbladet før du tar av linsen i henhold til instruksjonene
i avsnittet "Montere eller demontere sagblad".
Løsne skruen som fester linsen med en skrutrekker,
men ikke ta den ut.
Dra ut linsen som vist i figuren.
MERK:
Hvis du ikke får av linsen, må du løsne skruen mer
og dra ut linsen igjen uten å ta ut skruen.
Skifte kullbørster
Fig.59
Fjern og kontroller kullbørstene med jevne mellomrom.
Skift dem når de er slitt ned til utskiftingsmerket. Hold
47
laserlinjeposisjonens
eller
petroleumbaserte
nøyaktighet

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl