Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 73

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Mērīšana
Nomēriet
sienas
apstrādājamo materiālu uz darbagalda, lai iegūtu
vēlamo garumu sienas malai. Vienmēr pārbaudiet,
vai apstrādājamā materiāla zāģēšana garums
apstrādājamā materiāla aizmugurē ir tāds pats
kā sienas garums. Piemērojiet zāģēšanas garumu
zāģēšanas leņķim. Vienmēr vairākus gabalus
izmantojiet pārbaudei, lai pārbaudītu zāģēšanas
leņķus.
Zāģējot jostiņas virs dzegas un stūrlīstes, iestatiet
slīpo leņķi un zāģēšanas leņķi, kā norādīts (A)
tabulā, un novietojiet profilus uz zāģa pamatnes
augšējās virsmas, kā norādīts (B) tabulā.
Veicot kreisās puses slīpo zāģēšanu
Profila stāvoklis
A att.
52/38° leņķis
(1)
Iekšējam
leņķim
(2)
Kreisais 33,9° Kreisais 30°
(3)
Ārējam
leņķim
(4)
006361
Profila stāvoklis
Profila mala pret vadotnes
A att.
ierobežotāju
Griestu malai jāatrodas pret
(1)
vadotnes ierobežotāju.
Iekšējam
leņķim
(2)
Sienas malai jāatrodas pret
vadotnes ierobežotāju.
(3)
Ārējam
leņķim
Griestu malai jāatrodas pret
(4)
vadotnes ierobežotāju.
006362
Piemērs:
Zāģējot 52/38° leņķa jostiņu virs dzegas (1)
stāvoklim A attēlā:
Nolieciet un nostipriniet slīpā leņķa
iestatījumu uz 33,9° PA KREISI.
Noregulējiet un nostipriniet zāģēšanas
leņķa iestatījumu uz 31,6° PA LABI.
Novietojiet jostiņu virs dzegas ar tās
plato aizmugures (slēpto) virsmu uz
pagriežamās pamatnes un ar GRIESTU
MALU pret zāģa vadotnes ierobežotāju.
Izmantotais sazāģētais materiāls pēc
zāģēšanas
atradīsies KREISAJĀ pusē no zāģa
asmens.
garumu
un
piemērojiet
(A) tabula
Slīpais leņķis
Zāģēšanas leņķis
45° leņķis
52/38° leņķis
Labais 31,6°
Kreisais 31,6° Kreisais 35,3°
Labais 31,6°
(B) tabula
Pabeigtais materiāls
Pabeigtais materiāls
būs asmens kreisajā
pusē.
Pabeigtais materiāls
būs asmens labajā
pusē.
pabeigšanas
Veicot labās puses slīpo zāģēšanu
Iekšējam
leņķim
Ārējam
leņķim
006363
Iekšējam
leņķim
Ārējam
leņķim
45° leņķis
Labais 35,3°
006364
Labais 35,3°
7.
Alumīnija profilu zāģēšana
Att.42
Alumīnija
starplikas blokus vai atgriezumu gabalus, kā attēlots
zīmējumā, lai alumīnijs nedeformētos. Zāģējot
alumīnija profilu, izmantojiet zāģēšanas smērvielu,
lai uz asmens nenogulsnētos alumīnija materiāls.
UZMANĪBU:
Nekad nezāģējiet biezus vai apaļus alumīnija
profilus. Biezi alumīnija profili darba laikā var kļūt
vienmēr
vaļīgi, bet apaļus profilus ar šo darbarīku nav
iespējams cieši nostiprināt.
8.
Koka finierējums
Izmantojot
materiālu
skabargas. Piestipriniet koka finierējumu pie
vadotnes ierobežotāja, šim nolūkam izmantojot
caurumus ierobežotājā.
73
(A) tabula
Slīpais leņķis
Profila stāvoklis
A att.
52/38° leņķis
45° leņķis
(1)
(2)
Labais 33,9°
Labais 30°
(3)
(4)
(B) tabula
Profila stāvoklis
Profila mala pret vadotnes
A att.
ierobežotāju
Sienas malai jāatrodas pret
(1)
vadotnes ierobežotāju.
(2)
Griestu malai jāatrodas pret
vadotnes ierobežotāju.
(3)
Sienas malai jāatrodas pret
(4)
vadotnes ierobežotāju.
Piemērs:
Zāģējot 52/38° leņķa jostiņu virs dzegas (1)
stāvoklim A attēlā:
Nolieciet un nostipriniet slīpā leņķa
iestatījumu uz 33,9° PA LABI.
Noregulējiet un nostipriniet zāģēšanas
leņķa iestatījumu uz 31,6° PA LABI.
Novietojiet jostiņu virs dzegas ar tās
plato aizmugures (slēpto) virsmu uz
pagriežamās pamatnes un ar SIENAS
MALU pret zāģa vadotnes ierobežotāju.
Izmantotais sazāģētais materiāls pēc
zāģēšanas
pabeigšanas
atradīsies LABAJĀ pusē no zāģa
asmens.
profilu
nostiprināšanai
koka
finierējumu,
iespējams
Zāģēšanas leņķis
52/38° leņķis
45° leņķis
Labais 31,6°
Labais 35,3°
Kreisais 31,6° Kreisais 35,3°
Labais 31,6°
Labais 35,3°
Pabeigtais materiāls
Pabeigtais materiāls
būs asmens labajā
pusē.
Pabeigtais materiāls
būs asmens kreisajā
pusē.
vienmēr
izmantojiet
apstrādājamo
sazāģēt,
neveidojot

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl