Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 22

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SPECIFIKATIONER
Modell
Bladdiameter
Klingtjocklek
Håldiameter (axel)
Max. geringsvinkel
Max. sågvinkel
Max. sågkapacitet (H x B) med 190 mm bladdiameter.
Geringsvinkel
45° (vänster och höger)
57° (höger)
(Obs!)
*-märket indikerar att träskoning av följande tjocklek används.
1: Om 20 mm träskoning används.
2: Om 15 mm träskoning används.
3: Om 10 mm träskoning används.
-1
Obelastat varvtal (min
)
Endast lasertyp (LS0714FL/L)
Mått (L x B x H)
Vikt
• På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande.
• Specifikationerna kan variera mellan olika länder.
• Vikt i enlighet med EPTA-procedur 01/2003
Symboler
Följande
visar
symbolerna
utrustningen. Se till att du förstår innebörden innan du
använder borrmaskinen.
Läs bruksanvisningen.
DUBBEL ISOLERING
Undvik
materialrester genom att fortsätt hålla
ned såghuvudet efter sågningen tills
klingan har stannat helt.
Vid bakåtriktad sågning, dra först
löpvagnen ut så långt som möjligt, tryck
sedan ned handtaget, skjut sedan
löpvagnen mot anhållet.
Håll inte handen eller fingrarna i
närheten av sågbladet.
Titta aldrig in i laserstrålen. Direkt
laserljus kan skada ögonen.
45° (vänster)
* 45 mm x 265 mm Punkt 1
40 mm x 300 mm
* 45 mm x 185 mm Punkt 2
40 mm x 212 mm
-----
END210-6
som
används
skador
från
flygande
Vinkel för vinkelsågning
* 60 mm x 265 mm Punkt 1
52 mm x 300 mm
* 60 mm x 185 mm Punkt 2
52 mm x 212 mm
* 60 mm x 145 mm Punkt 3
52 mm x 163 mm
LS0714: 13,1 kg, LS0714F: 13,4 kg, LS0714FL: 13,7 kg, LS0714L: 13,5 kg
för
Användningsområde
Verktyget är avsett för exakt rät- och geringssågning i trä.
Med lämpliga sågblad kan man även såga i aluminium.
Strömförsörjning
Maskinen får endast anslutas till elnät med samma
spänning som anges på typplåten och med enfasig
växelström. De är dubbelisolerade och får därför också
anslutas i ojordade vägguttag.
22
LS0714/ LS0714F/ LS0714FL/LS0714L
Vänster 47° , Höger 57°
Vänster 45°, Höger 5°
5° (höger)
40 mm x 300 mm
Röd laser 650 nm,
1mW (laserklass 2)
670 mm x 430 mm x 458 mm
Gäller endast inom EU
Elektrisk utrustning får inte kastas i
hushållsavfallet!
Enligt direktivet 2002/96/EC som avser
deponering av elektrisk och elektronisk
utrustning samt tillhörande föreskrifter i
det aktuella landets lagstiftning ska
uttjänt elektrisk utrustning sopsorteras
och
lämnas
till
återvinning.
190 mm
1,3 mm - 2,0 mm
20 mm
-----
-----
-----
6 000
miljöstation
för
ENE006-1
ENF002-2

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl