Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 90

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Iki galo nuleiskite rankenėlę ir užfiksuokite ją
žemiausioje padėtyje, įstumdami fiksavimo smaigą.
Trikampe liniuote, kampainiu arba panašiu įrankiu
nustatykite statų kampą tarp pjovimo disko ir
kreiptuvo
priekio.
šešiakampių lizdinių galvučių varžtus, pradėdami
nuo dešiniojo.
Pav.48
Patikrinkite, ar rodyklė ant kampinės skalės rodo
0° kampą. Jeigu rodyklė nerodo 0° kampo, atsukite
varžtą, kuris laiko rodyklę ir pareguliuokite ją, kad ji
rodytų 0° kampą.
Pav.49
2.
Įstrižasis kampas
(1)
0° įstrižumo kampas
Iki galo pristumkite suportą prie kreiptuvo ir
dviem suveržimo varžtais užtvirtinkite suportą.
Iki galo nuleiskite rankenėlę ir užfiksuokite ją
žemiausioje padėtyje, įstumdami fiksavimo
smaigą. Atlaisvinkite įrankio gale esančią
svirtelę.
Norėdami pakreipti pjovimo diską į dešinę, du
ar tris apsisukimus pasukite 0° įstrižumo
kampo reguliavimo (apatinį) varžtą į dešinę,
sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
Pav.50
Tiksliai nustatykite pjovimo disko kraštą ir
sukiojamo stalo paviršių stačiu kampu,
naudodami trikampę liniuotę, kampainį ir t.t.,
pagal laikrodžio rodyklę sukdami 0° įstrižo
kampo reguliavimo varžtą. Po to tvirtai
užveržkite svirtelę.
Pav.51
Patikrinkite, ar ant sukiojamo stalo esanti
rodyklė rodo 0° kampą įstrižumo skalėje,
esančioje ant rankenėlės. Jeigu rodyklė
nerodo 0° kampo, atsukite varžtą, kuris laiko
rodyklę ir pareguliuokite ją, kad ji rodytų 0°
kampą.
Pav.52
(2)
45° įstrižumo kampas
Pav.53
NUstatykite 45° įstrižą kampą tik po to, kai
nustatysite 0° įstrižumo kampą. Norėdami
nustatyti 45° įstrižą kampą, atlaisvinkite
svirtelę ir iki galo į kairę pakreipkite pjovimo
diską. Patikrinkite, ar ant rankenėlės esanti
rodyklė rodo 45° kampą įstrižumo skalėje,
esančioje ant rankenėlės laikiklio. Jeigu
rodyklė nerodo 45° kampo, sukite rankenėlės
dešinėje esantį šio kampo reguliavimo varžtą
Ūviršutinį varžtą), kol rodyklė rodys 45°
kampą.
Po
to
tvirtai
užveržkite
Lazerio linijos padėties nustatymas
LS0714FL, LS0714L modeliams
Pav.54
Pav.55
ĮSPĖJIMAS:
Kadangi reguliuojant lazerio linijos padėtį įrankis
yra įjungtas į maitinimo tinklą, būkite ypač atsargūs.
Netyčia paspaudę įjungimo gaiduką, galite netyčia
įjungti įrankį ir susižeisti.
DĖMESIO:
Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį.
Tiesioginis lazerio spindulys pažeidžia akis.
Niekad nenaudokite jėgos ir netrankykite šio
įrankio. Jėga arba trankymas pakeičia lazerio
linijos padėtį, pažeidžia lazerio spindulio skleidimo
dalį arba sutrumpina įrankio tarnavimo laiką.
Sugedus
lazerio
suremontuoti
aptarnavimo centrą. Draudžiama pakeisti sugedusį
lazerį kito tipo lazeriu.
Kai reguliuojama lazerio linija matoma kairėje
pjovimo disko pusėje
1
1. Varžtas, skirtas reguliavimo varžto judėjimo
intervalui keisti
2. Reguliavimo varžtas
3. Šešiabriaunis veržliaraktis
4. Lazerio linija
5. Pjovimo diskas
005527
Kai reguliuojama lazerio linija matoma dešinėje
pjovimo disko pusėje
1
1. Varžtas, skirtas reguliavimo varžto judėjimo
intervalui keisti
2. Pjovimo diskas
3. Lazerio linija
005528
Abiems nustatymams atlikite šiuos veiksmus.
1.
Patikrinkite, ar įrankis išjungtas.
2.
Ant ruošinio nubrėžkite pjovimo liniją ir padėkite
ruošinį ant sukiojamo stalo. Dar netvirtinkite
90
blokui,
atiduokite
į
įgaliotąjį
„Makita"
2
4
3
2
įrankį
techninio
5
3

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl