Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 66

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
nevis griešanai.
10. Nelietojiet
darbarīku
šķidrumu
vai
elektropievads
ugunsgrēku,
ja
uzliesmojošiem šķidrumiem vai gāzēm.
11.
Pirms sākt darbu uzmanīgi pārbaudiet, vai
asmenim nav plaisu vai bojājumu.
Ieplaisājušu vai bojātu asmeni nekavējoties
nomainiet.
12. Izmantojiet tikai šim darbarīkam paredzētus
atlokus.
13. Uzmanieties, lai nesabojātu asi, atlokus (it
īpaši uzstādīšanas virsmu) vai skrūvi. Šo daļu
bojājums var izraisīt asmens salūšanu.
14. Pārliecinieties, vai pagriežamais pamats ir
pareizi nostiprināts un darba laikā nekustēsies.
15. Personīgai drošībai pirms sākt darbu no galda
virsmas
noņemiet
pārpalikumus u.c.
16. Negrieziet
naglas.
pārbaudiet, vai apstrādājamā materiālā nav
naglas, un tās izņemiet.
17. Pirms slēdža ieslēgšanas pārliecinieties, vai
vārpstas bloķētājs ir atlaists.
18. Pārliecinieties, vai zemākajā stāvoklī asmens
nesaskaras ar pagriežamo pamatu.
19. Rokturi turiet cieši. Ievērojiet, ka zāģis,
uzsākot
darbu
pavirzās uz augšu vai uz leju.
20. Pirms slēdža ieslēgšanas pārliecinieties, vai
asmens
nepieskaras
materiālam.
21. Pirms sākt darbarīku lietot ar apstrādājamo
materiālu, neilgi darbiniet to bez slodzes.
Pievērsiet uzmanību vibrācijai vai svārstībām,
jo tas var liecināt par nepareizu uzstādīšanu
vai slikti līdzsvarotu asmeni.
22. Pirms griešanas pagaidiet, kamēr asmens
uzņem pilnu ātrumu.
23. Nekavējoties pārtrauciet darbu, ja ievērojat
novirzes.
24. Nenobloķējiet mēlīti ieslēgtā stāvoklī (on).
25. Vienmēr esiet uzmanīgi, it īpaši vienmuļa,
monotona darba laikā. Nepaļaujieties
maldīgu drošības sajūtu. Asmens var nodarīt
smagu kaitējumu.
26. Vienmēr izmantojiet piederumus, kas norādīti
šajā rokasgrāmatā. Nepiemērotu piederumu,
piemēram, abrazīvo ripu, izmantošana var
izraisīt ievainojumu.
27. Neizmantojiet zāģi, lai grieztu citus materiālus,
kas nav līdzīgi kokam vai alumīnijam.
28. Zāģējot
ar
leņķzāģi,
savācēju.
29. Zāģa asmeni izvēlieties atkarībā no zāģējamā
materiāla.
30. Esiet uzmanīgi, zāģējot rievas.
viegli
uzliesmojošu
gāzu
klātbūtnē.
var
izraisīt
eksploziju
tas
saskaras
ar
šķembas,
Pirms
sākt
un
apstājoties,
apstrādājamam
pievienojiet
31. Ja iezāģējuma plate ir nolietojusies,
nomainiet.
Darbarīka
32. Neizmantojiet
un
ātrgriezīga tērauda.
viegli
33. Darba gaitā dažu veidu radušos putekļu
sastāvā ir ķīmiskās vielas, kas var izraisīt vēzi,
iedzimtas slimības vai cita veida reproduktīvu
kaitējumu. Šādas ķīmiskās vielas var būt:
sīkus
darbu
34. Lai
pārliecinieties, vai asmens ir ass un tīrs.
35. Operatoram jābūt atbilstoši apmācītam lietot,
regulēt un strādāt ar darbarīku.
36. Izmantojiet pareizi uzasinātus zāģa asmeņus.
Ievērojiet uz zāģa asmens norādīto maksimālo
ātrumu.
37. Neņemiet
nedaudz
apstrādājamā materiāla daļas no griešanas
zonas, kamēr darbarīks darbojas un zāģa
galva nav brīvajā stāvoklī.
38. Lietojiet tikai tādus zāģa asmeņus, ko ir
ieteicis ražotājs un kas atbilst LVS EN 847-1.
39. Darbam ar zāģa asmeni (kad iespējams, zāģa
asmeņi jānes turētājā) un nelīdzenu materiālu
izmantojiet cimdus.
40. Ja aprīkots ar lāzeru, to nedrīkst nomainīt pret
citu lāzera veidu. Remontu drīkst veikt tikai
pareizi.
SAGLABĀJIET ŠOS
NORĀDĪJUMUS.
uz
putekļu
66
asmeņus,
svins no materiāla, kas izgatavots no
krāsota svina un
arsēns un hroms no ķīmiski apstrādātiem
zāģmateriāliem.
Risks jūsu veselībai palielinās atkarībā no
tā, cik bieži jūs veicat šāda veida darbu. Lai
samazinātu šo ķīmisko vielu iedarbību:
strādājiet labi vēdinātā darba vietā un ar
apstiprinātiem
drošības
piemēram, putekļu maskām, kas ir speciāli
paredzētas, lai izfiltrētu mikroskopiskas
daļiņas.
mazinātu
radušos
nost
atgriezumu
to
kas
ražoti
no
piederumiem,
troksni,
vienmēr
vai
citas

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl