Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 100

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Joon.25
Tera paigaldamiseks asetage see ettevaatlikult võllile,
veendudes, et tera pinnal oleva noole suund kattub
terakorpusel oleva noole suunaga. Paigaldage välimine
äärik
ja
kuuskantpesapolt
kuuskantpesapolt (vasakkeermega) kuuskantvõtme abil
vastupäeva tugevasti kinni, surudes samal ajal võllilukku.
Joon.26
Joon.27
Viige terakaitse ja keskmine kate tagasi algasendisse.
Seejärel keerake kuuskantpesapolt keskmise katte
fikseerimiseks päripäeva kinni. Vabastage käepide
ülestõstetud asendist, tõmmates kinnitustihvti välja.
Langetage käepide, et veenduda terakaitsme korralikus
liikumises. Enne lõike teostamist veenduge, et võllilukk
on võlli vabastanud.
Tolmukott (lisatarvik)
Joon.28
Tolmukoti kasutamine muudab lõikamistöö puhtaks ja
kergendab tolmu kogumist. Tolmukoti paigaldamiseks
kinnitage see tolmuotsaku külge.
Kui tolmukott on umbes poolenisti täis, eemaldage see
tööriista küljest ja tõmmake fiksaator välja. Tühjendage
tolmukott, koputades seda kergelt, et eemaldada
külgedele kinnitunud osakesed, mis võivad takistada
edasist tolmukogumist.
MÄRKUS:
Makita tolmuimeja ühendamisel saega saate töötada
tõhusamalt ja puhtamalt.
Tolmukarp (lisatarvik)
Joon.29
Sisestage tolmukarp tolmuotsakusse.
Tühjendage tolmukarp võimalikult ruttu.
Tolmukarbi tühjendamiseks vajutage nuppu, avage kate
ja visake saepuru ära. Viige kate tagasi algasendisse,
kus
see
lukustub.
tolmuotsakult
hõlpsasti
samaaegselt väljapoole tõmmata ja keerata.
MÄRKUS:
Makita
tolmuimeja
tööriistaga saate töötada tõhusamalt ja puhtamalt.
HOIATUS:
Tühjendage tolmukarp enne, kui korjunud saepuru
jõuab silindriosani.
Joon.30
Joon.31
Töödeldava detaili fikseerimine
HOIATUS:
Äärmiselt tähtis on töödeldav detail alati õigesti ja
korralikult kinnitusrakisega fikseerida. Vastasel
korral võib tööriist saada vigastusi ja/või töödeldav
ning
keerake
seejärel
Tolmukarpi
saab
tööriista
eemaldada,
kui
ühendamisel
käesoleva
detail hävida. SAMUTI VÕIB SEE PÕHJUSTADA
KEHAVIGASTUSI. Ühtlasi ÄRGE tõstke pärast
lõikamist tera enne selle täielikku seiskumist.
HOIATUS:
Pikkade detailide lõikamisel kasutage tugesid, mis
oleksid eerungiplaadi ülapinnaga ühekõrgused.
Ärge piirduge töödeldava detaili ainult vertikaalse
ja/või horisontaalse kinnitusrakisega fikseerimisega.
Õhukesed materjalid kipuvad koolduma. Toestage
töödeldav detail terves ulatuses, et vältida tera
pitsitamist ja võimalikku TAGASILÖÖKI.
Joon.32
Vertikaalne kinnitusrakis
Joon.33
Vertikaalse
asendisse juhtpiirde või hoidikumooduli (lisatarvik)
parem-
või
kinnitusrakise varras juhtpiirdes või hoidikumoodulis
olevasse avasse ja fikseerige pitskruviga.
Paigutage kinnitusrakise latt vastavalt töödeldava detaili
paksusele ja kujule ning fikseerige kruviga. Kui
kinnitusrakise latti fikseeriv kruvi puutub vastu juhtpiiret,
paigaldage pitskruvi kinnitusrakise lati vastasküljele.
Veenduge, et käepideme lõpuni alla langetamisel ja
kelgu täies ulatuses lükkamisel või tõmbamisel ei puutu
ükski tööriista osa vastu kinnitusrakist. Kui mõni osa
puutub vastu kinnitusrakist, paigutage kinnitusrakis
ümber.
Suruge töödeldav detail tasaselt vastu juhtpiiret ja
eerungiplaati.
lõikeasendisse ja fikseerige, keerates kinnitusrakise
nupu tugevasti kinni.
HOIATUS:
Töödeldav detail peab kõikide tööetappide käigus
olema kinnitusrakise abil tugevasti eerungiplaadi ja
juhtpiirde külge kinnitatud.
Horisontaalne kinnitusrakis (lisatarvik)
seda
Joon.34
Horisontaalse kinnitusrakise saab paigaldada aluse
vasakpoolsele
kinnitusrakise nupu keeramisega vastupäeva ning
kinnitusrakise võlli saab kiiresti sisse/välja liigutada.
Kruvi
kinnitatakse,
päripäeva. Töödeldava detaili haardesse kinnitamiseks
keerake kinnitusrakise nuppu õrnalt päripäeva, kuni
eend jõuab kõrgeimasse asendisse, seejärel fikseerige
tugevasti. Kui kinnitusrakise nuppu päripäeva keeramise
kestel jõuga sisse suruda või välja tõmmata, võib eend
nurga all seiskuda. Sellisel juhul keerake kinnitusrakise
nuppu vastupäeva, kuni kruvi vallandub, ning alles siis
keerake uuesti õrnalt päripäeva.
Horisontaalse
maksimaalne laius on 120 mm.
100
kinnitusrakise
saab
vasakpoolsele
küljele.
Asetage
töödeldav
küljele.
Kruvi
keerates
kinnitusrakise
kinnitusrakisega
paigaldada
kahte
Sisestage
detail
soovitud
lõdvendatakse
nuppu
kinnitatava
detaili

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl