Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 42

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Fig.25
Monter bladet igjen ved å sette det godt inn på spindelen.
Pass på at pilens retning stemmer overens med pilen på
bladets overflate. Sett på den ytre flensen og
sekskantskruen. Bruk deretter nøkkelen til å trekke til
skruen (venstre) godt mot urviseren mens du trykker på
spindellåsen.
Fig.26
Fig.27
Sett bladvernet og midtvernet tilbake til opprinnelig
posisjon. Stram så sekskantskruen med urviserne for å
sikre midtdekselet. Slipp opp håndtaket fra den løftede
posisjonen ved å trekke i stoppestiften. Senk håndtaket
for å sikre at bladvernet beveger seg som det skal. Påse
at spindellåsen har utløst spindelen før du starter
skjærearbeidet.
Støvpose (tilleggsutstyr)
Fig.28
Bruk av støvposer gjør skjæreearbeider rene og letter
støvoppsamlingen. Fest støvposen på støvutløpet.
Når støvposten er omtrent halvfull, må du ta den av
maskinen
og
trekke
støvposen for innhold, og bank lett på den for å fjerne
partikler som fester seg til innsiden og kan hemme
ytterligere oppsamling.
MERK:
Hvis du kobler en Makita-støvsuger til sagen, kan
rengjøringen utføres på en mer effektiv og ryddig måte.
Støvbeholder (tilleggsutstyr)
Fig.29
Sett støvboksen inn i munnstykket.
Tøm støvboksen så tidlig som mulig.
For å tømme støvboksen, må du åpne dekslet ved å
trykke på knappen og kaste sagmuggen. Sett dekslet
tilbake til utgangsposisjon og la det gå i lås. Ta av
støvboksen på en enkel måte ved å dra edn ut mens du
dreier den nær munnstykket på verktøyet.
MERK:
Hvis du kobler en støvsuger fra Makita til denne
maskinen, kan rengjøringen utføres på en mer
effektiv og ryddig måte.
FORSIKTIG:
Tøm støvboksen før oppsamlet sagflis når
sylinderdelen.
Fig.30
Fig.31
Sikre arbeidsemne
ADVARSEL:
Det
er
ekstremt
arbeidsemnet godt og stramt med skrustikken.
Gjør du ikke det, kan du skade sagen og/eller
ut
festemekanismen.
viktig
at
du alltid
arbeidsemnet kan ødelegges. DET KAN OGSÅ
OPPSTÅ PERSONSKADER. Etter saging må du
IKKE heve bladet før det har stoppet helt.
FORSIKTIG:
Når du sager lange arbeidsemner, må du bruke
støtter som er like høye som oversidenivået på
dreiefoten. Ikke stol på at bare den vertikale
skrustikken og/eller den horisontale skrustikken
sikrer arbeidsemnet.
Tynne materialer har en tendens til å bøye seg. Støtt
arbeidsemnet i hele lengden for å unngå at bladet
kommer i klem og at det oppstår TILBAKESLAG.
Fig.32
Vertikal skrustikke
Fig.33
Den vertikale skrustikken kan monteres i to posisjoner
på venstre eller høyre side av føringsflaten eller
holderenheten
skrustikkestangen
holderenheten og stram skruen for å sikre stangen.
Plasser skrustikkearmen i henhold til arbeidsemnets
tykkelse og form og sikre armen ved å stramme skruen.
Tøm
Hvis skruen for sikring av skrustikkearmen berører
føringsflaten, må du montere skruen på motsatt side av
armen. Pass på at ingen deler av sagen er i berøring
med skrustikken når du senker hendelen helt ned drar
eller skyver sleden hele veien. Hvis noen deler berører
skrustikken, må du flytte den.
Trykk arbeidsemnet mot føringsflaten og dreiefoten.
Plasser arbeidsemnet i ønsket skjæreposisjon og sikre
det godt ved å stramme skrustikkeknotten.
FORSIKTIG:
Arbeidsemnet må sikres godt mot dreiefoten og
føringsflaten med skrustikken under alle typer bruk.
Horisontal skrustikke (valgfritt tilbehør)
Fig.34
Den horisontale skrustikken kan monteres enten på
venstre
eller
skrustikkeknotten dreies mot klokken, frigjøres skruen
og skrustikkeskaftet kan beveges raskt inn og ut. Når
skrustikkeknotten dreies med klokken, forblir skruen
festet. For å gripe arbeidsemnet, må du dreie
skrustikkeknotten forsiktig med klokken til fremspringen
når
øverste
skrustikkeknotten tvinges inn eller dras ut mens den
dreies med klokken, kan fremspringet stoppe i vinkel. I
slike tilfeller må du dreie knotten tilbake mot klokken til
skruen frigjøres før du igjen dreier forsiktig med klokken.
Maksimal bredde på arbeidsemnet som kan sikres med
den horisontale skrustikken er 120 mm.
FORSIKTIG:
sikrer
Grip arbeidsemnet bare når fremspringet er i
øverste
42
(valgfritt
tilbehør).
i
hullet
i
føringsflaten
høyre
side
posisjon.
Fest
den
posisjon.
Gjør
du
Sett
inn
eller
i
av
foten.
Når
godt.
Hvis
ikke
det,
kan

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl