Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 54

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ala-asennon raja ja säädä tarvittaessa seuraavasti:
Irrota työkalu ensin pistorasiasta. Työnnä kelkka kiinni
sahausvasteeseen ja laske kahva kokonaan alas.
Käännä säätöruuvia kuusioavaimella, kunnes terän
reuna
ulottuu
hieman
alapuolelle kohdassa, jossa sahausvasteen etupuoli
kohtaa kääntöjalustan yläpinnan.
Kun kone on irrotettuna pistorasiasta, käännä terää
käsin pitäen kahvan kokonaan alhaalla varmistuaksesi,
että terä ei kosketa mitään alajalustan kohtaa.
Hienosäädä tarvittaessa.
VAROITUS:
Kun terä on kiinnitetty, varmista aina, että terä ei
kosketa alajalustan mitään kohtaa, kun kahva
lasketaan kokonaan alas. Tee tämä vain koneen
ollessa irrotettuna pistorasiasta.
Lukitusvarsi
Kuva11
Terän
alempaa
raja-asentoa
lukitusvarren avulla. Siirrä lukitusvartta kuvan osoittamalla
tavalla nuolen osoittamaan suuntaan sen säätämiseksi.
Säädä säätöruuvia siten, että terä pysähtyy haluttuun
asentoon, kuin alennat kahvaa täysin.
Jiirikulman säätäminen
Kuva12
Löysää kädensijaa kääntämällä sitä vastapäivään.
Kierrä kiertopohjaa samalla lukkovipua alas painaen.
Kun olet siirtänyt kädensijan sellaiseen asentoon, jossa
osoitin osoittaa viistoasteikossa haluttuun kulmaan,
kiristä hyvin kädensijaa myötäpäivään.
HUOMIO:
Kiertopohjaa kääntäessä, varmista, että nostat
kahvan täysin.
Viistokulman vaihtamisen jälkeen varmista aina
kiertopohja kiristämällä kädensijaa tiukasti.
Kallistuskulman säätäminen
Kuva13
Kuva14
Kun haluat säätää kallistuskulmaa, löysää työkalun
takana oleva vipu kiertämällä sitä vastapäivään.
Kallista sahanterää työntämällä kahvaa vasemmalle,
kunnes
osoitin
osoittaa
kallistusasteikossa. Kiristä sitten vipu myötäpäivään
tiukalle varren kiinnittämiseksi.
Terän kallistamiseksi oikealle päin, työnnä työkalun
takapuolella
olevaa
kallistat
hieman
terää
löysäämisen jälkeen. Vapautusnappia alas painaen,
kallista sahanterää oikealle päin.
HUOMIO:
Kun käännät sahanterää, muista nostaa kahva
kokonaan ylös.
kääntöjalustan
voi
helposti
haluamaasi
vapautusnappia
samalla,
vasemmalle
päin
Kun olet muuttanut kallistuskulman, kiinnitä varsi
aina kiristämällä vipu myötäpäivään kiertämällä.
Kallistuskulmaa
varmasti
yläpinnan
sijoittaminen" osassa on selitetty.
Vivun aseman säätö
Kuva15
Vivun voi asettaa uudelleen 30°
kulmassa, jolloin vipua ei tarvitse täysin kiristää.
Löysää ja poista vipua varmistava ruuvi työkalun
takapuolella. Poista vipu ja asenna se uudestaan siten,
että se on hieman tason yläpuolella. Varmista vipu hyvin
ruuvilla.
Kytkimen käyttäminen
HUOMIO:
Tarkista
virtalähteeseen, että liipaisinkytkin kytkeytyy oikein
ja palaa asentoon OFF, kun se vapautetaan.
säätää
Kun
vapautuskytkin ja säilytä sitä turvallisessa paikassa.
Älä vedä liipaisinkytkimestä voimakkaasti, ellet
samalla paina lukitusnappia. Kytkin voi rikkoutua.
Eurooppalaisille maille
Kuva16
Laitteessa on lukituksen vapautuspainike, joka estää
liipaisinkytkimen
käynnistämiseen paina lukituksen vapautuspainiketta ja
vedä
sitten
vapauttamalla liipaisinkytkin.
Kaikille Euroopan ulkopuolella oleville maille.
Kuva17
Laitteessa on lukituksen vapautuspainike, joka estää
liipaisinkytkimen painamisen vahingossa. Käynnistä
saha painamalla lukituksen vapautuspainiketta sisään ja
vetämällä
vapauttamalla liipaisinkytkin.
VAROITUS:
ÄLÄ koskaan käytä sahaa, jos liipaisinkytkin ei
toimi moitteettomasti. Saha, jonka liipaisinkytkin on
viallinen,
korjattava ennen käytön jatkamista.
Käyttäjän
kulmaa
lukituksen vapautuspainike, joka estää sahan
käynnistämisen vahingossa. ÄLÄ koskaan käytä
sahaa, jos se käynnistyy pelkästään liipaisinkytkintä
painamalla
kun
vapautuspainiketta. Toimita saha MAKITA-huoltoon
vivun
korjattavaksi ennen käytön jatkamista.
ÄLÄ
vapautusvipua.
54
vaihtaessasi,
asianmukaisesti,
aina
ennen
työkalun
konetta
ei
käytetä,
painamisen
vahingossa.
liipaisinkytkimestä.
liipaisinkytkimestä.
on
ERITTÄIN
turvallisuuden
vuoksi
ilman,
että
koskaan
teippaa
tai
sijoita
kitapalat
kuten
"Kitapalojen
välein jokaisessa
liittämistä
irrota
lukituksen
Laitteen
Laite
pysäytetään
Laite
pysäytetään
VAARALLINEN
ja
sahassa
on
painaisit
lukituksen
ohita
lukituksen

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl