Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 55

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Lamppujen sytyttäminen
Mallille LS0714F, LS0714FL
Kuva18
HUOMIO:
Tämä ei ole vedenpitävä valaisin. Älä pese
valaisinta vedessä tai käytä sitä sateessa tai
kostealla alueella. Sellainen menettely saattaa
johtaa sähköiskuun ja savuamiseen.
Älä kosketa valaisimen linssejä, koska se on
erittäin kuuma päällekytkettynä tai lyhyen ajan
päästä sammuttamisesta. Tämä saattaa aiheuttaa
palovammoja kehoon.
Varo kolhimasta valaisinta, ettei se vaurioidu tai
sen toiminta-aika lyhene.
Älä valaise säteellä silmiisi. Tämä saattaa satuttaa
silmiäsi.
Älä peitä valaisinta vaatteilla, kartongilla, pahvilla
tai vastaavilla tavaroilla sen ollessa päällä, koska
se voi johtaa tulipaloon tai syttymiseen.
Työnnä
kytkintä
ylempään
päällekytkemiseksi
ja
kytkemiseksi.
Liikuta valaisinta, jotta voisit vaihdella valaistuksen
alueiden välillä.
HUOMAUTUS:
Pyyhi lika pois linssistä kuivalla liinalla. Älä
naarmuta valaisimen linssiä, ettei valoteho laske.
Lasersäde-toiminta
Mallille LS0714FL, LS0714L
Kuva19
HUOMIO:
Älä
koskaan
lasersäde voi vahingoittaa silmiäsi.
LASERSÄTEILY, ÄLÄ TUIJOTA SÄTEESEEN TAI
KATSO
SUORAAN
2M-LUOKAN LASERTUOTE.
Lasersäteen
päällekytkemiseksi
ylempää (I) asemaa. Paina alempaa asemaa (O) pois
kytkemiseksi.
Laseryhteys
voidaan
vasemmalle
tai
oikealle
säätöruuveja seuraavalla tavalla.
Kuva20
1.
Löysää säätöruuvi kiertämällä sitä vastapäivään.
2.
Kun säätöruuvi on löysennetty, liu'uta säätöruuvia
oikealle
tai
vasemmalle
mahdollista.
3.
Kiristä säätöruuvi hyvin siinä asennossaan, missä
se ei enää liu'u.
Laseryhteys tehtaassa säädetty, joten sen voi asentaa
11 mm:n rajoissa terän sivupinnoista (leikkausasema).
asemaan
alempaan
asemaan
katso
lasersäteeseen.
OPTISILLA
LAITTEILLA,
paina
siirtää
sahanterän
puolelle
niin
pitkälle,
HUOMAUTUS:
Laseryhteyden ollessa himmeä ja melkein tai
täysin näkymätön työpaikalla olevan sisäisen tai
ulkoisen välittömän auringonvalon vuoksi, siirrä
työalue muualle, missä se ei ole välittömässä
auringonvalossa.
Laseryhteyden oikaiseminen
Kuva21
Laseryhteyden voi siirtää terän joko vasemmalle tai
oikealle
"Lasersäteen toiminta" osaa, sen siirtämismenetelmää
koskien.
HUOMAUTUS:
Käytä puuvuorausta suojusestettä vastaan, kun
oikaiset
suojusesteen sivulla yhdistetyssä leikkauksessa
(viisteityskulma 45 astetta ja viistokulma oikealle
45 astetta).
A) Kun saavutat työkappaleen vasemmalla sivulla
valaisimen
oikean koon
pois
Siirrä laseryhteys terän vasemalle puolelle
B) Kun saavutat työkappaleen oikealla sivulla oikean
koon
Siirrä laseryhteys terän oikealle puolelle
Oikaise leikkausyhteys työkappaleessasi laseryhteyden
avulla.
KOKOONPANO
VAROITUS:
Varmista aina ennen koneelle tehtäviä toimenpiteitä,
että kone on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.
Välitön
Kuusioavaimen varastointi
Kuva22
Kuusioavainta säilytetään kuvan osoittamalla tavalla. Kun
haluat käyttää kuusioavainta, ota se pois pidikkeestä.
Pistä kuusioavain takaisin pidikkeeseen käytön jälkeen.
kytkimen
Sahanterän kiinnittäminen ja irrottaminen
Kuva23
joko
VAROITUS:
säätämällä
Varmista aina ennen terän kiinnittämistä ja
irrottamista, että kone on sammutettu ja irrotettu
pistorasiasta.
HUOMIO:
Käytä terän irrottamiseen ja kiinnittämiseen vain
kuin
mukana toimitettua Makitan kuusioavainta. Muuten
seurauksena voi olla kuusiokoloruuvin yli- tai
alikiristäminen. Se voi aiheuttaa vammoja.
Lukitse
lukkotappi sisään.
Kun haluat irrottaa terän, löysää keskimmäistä kantta
pitävä kuusiokoloruuvi kiertämällä sitä vastapäivään
kuusioavaimella. Nosta teränsuojus ja keskimmäinen
55
puolelle
leikkusovelluksen
leikkausyhteyden
kahva
nostettuun
asemaan
mukaan.
Ks.
laseryhteydellä
työntämällä

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl