Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 59

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Taulukko (B)
Reunalistan
Reunalistan reuna ohjainta
paikka
vasten
kuvassa A
Sisäkattoa koskettavan reunan
(1)
tulee olla ohjainta vasten.
Sisänurkkaa
varten
(2)
Seinää koskettavan reunan
tulee olla ohjainta vasten.
(3)
Ulkonurkkaa
varten
Sisäkattoa koskettavan reunan
(4)
tulee olla ohjainta vasten.
006362
Esimerkki:
Kun kyseessä on 52/38° kruunumallisen
reunalistan sahaus kuvan A kohtaan (1):
Kallista
kallistuskulma-asetukseksi
VASEN.
Säädä
jiirisahauskulma-asetukseksi
OIKEA.
Aseta
(piilossa) alaspäin kääntölevylle siten,
että
REUNA tulee sahan ohjainta vasten.
Valmis kappale tulee sahauksen jälkeen
aina terän VASEMMALLE puolelle.
Kun kyseessä on oikeanpuoleinen viistesahaus
Taulukko (A)
Reunalistan
paikka
52/38° kulma 45° kulma
kuvassa A
(1)
Sisänurkkaa
varten
(2)
Oikea 33,9°
(3)
Ulkonurkkaa
varten
(4)
006363
Taulukko (B)
Reunalistan
Reunalistan reuna ohjainta
paikka
vasten
kuvassa A
Seinää koskettavan reunan
(1)
tulee olla ohjainta vasten.
Sisänurkkaa
varten
(2)
Sisäkattoa koskettavan reunan
tulee olla ohjainta vasten.
(3)
Ulkonurkkaa
varten
Seinää koskettavan reunan
(4)
tulee olla ohjainta vasten.
006364
Esimerkki:
Kun kyseessä on 52/38° kruunumallisen
reunalistan sahaus kuvan A kohtaan (1):
Kallista
kallistuskulma-asetukseksi
OIKEA.
Säädä
jiirisahauskulma-asetukseksi
OIKEA.
Valmis kappale
Valmis kappale on
terän vasemmalla
puolella.
Valmis kappale on
terän oikealla
puolella.
ja
ja
kruunulista
leveä
SISÄKATTOA
KOSKETTAVA
Kallistuskulma
Jiirikulma
52/38° kulma
Oikea 31,6°
Oikea 30°
Vasen 31,6° Vasen 35,3°
Oikea 31,6°
Valmis kappale
Valmis kappale on
terän oikealla
puolella.
Valmis kappale on
terän vasemmalla
puolella.
ja
ja
7.
Alumiinisten puristetankojen sahaaminen
Kuva42
Kun kiinnität alumiinisia puristetankoja, käytä
välikkeitä tai jätepaloja kuvan osoittamalla tavalla
estääksesi
sahausöljyä sahatessasi alumiinisia puristetankoja,
jotta terälle ei kertyisi alumiinia.
lukitse
HUOMIO:
33,9°
Älä koskaan sahaa paksuja tai pyöreitä alumiinisia
puristetankoja. Paksut alumiiniset puristetangot
lukitse
voivat irrota työskentelyn aikana, ja pyöreitä
31,6°
tankoja ei voi kiinnittää tukevasti tähän koneeseen.
8.
Sahausvasteen puusovitin
selkäpuoli
Sahausvasteen
varmistamaan
leikkuun.
sahausvasateessa olevia reikiä käyttäen.
Katso
mittasuhdetta koskien.
Yli 15mm (5/8")
45° kulma
Oikea 35,3°
1
Oikea 35,3°
1. Aukot
002206
HUOMIO:
Käytä suoraa, tasapaksua puuta puunpäällysteenä.
Käytä
ohjausaitaan. Ruuvit tulisi asentaa siten, että ruuvin
etupuolet ovat puunpäällyksen pinnan alapuolella.
Kun
kierrospohjaa terän ollessa ala-asennossa. Terä
ja/tai puunpäällys vahingoittuvat.
9.
Toistuvien pituuksien leikkaaminen
Kuva43
Kun leikkaat monta palaa puuta samanpituisiksi,
jotka
pituusrajoittimen
lukitse
lisävaruste) helpottaa tehokkaamman toiminnan.
33,9°
Aseta pituusrajoitin kannattimeen (vaihtoehtoinen
lisävaruste) kuvan osoittamalla tavalla.
lukitse
Aseta työkappaleen leikkauskohta kitapalassa
31,6°
olevan uran joko vasemmalla tai oikealla puolella,
ja samalla, kuin estät työkappaletta liikkumasta,
59
Aseta
kruunulista
(piilossa) alaspäin kääntölevylle siten,
että SEINÄÄ KOSKETTAVA REUNA
tulee sahan ohjainta vasten.
Valmis kappale tulee sahauksen jälkeen
aina terän OIKEALLE puolelle.
alumiinin
vääntymisen.
puusovittimen
työkappaleiden
Kiinnitä puusovite sahausvasteeseen
kuvaa
suositeltua
Yli 420mm (16-1/2")
85mm
70mm
70mm
85mm
(3-3/8")
(2-3/4")
(2-3/4")
(3-3/8")
ruuveja
kiinnittääksesi
puusovite
on
kiinnitetty,
ulottuvat
220
mm:stä
käyttö
leveä
selkäpuoli
Käytä
käyttö
auttaa
repimättömän
puusovitteen
50mm-60mm
(2"-2-3/8")
27mm (1-1/16")
1
puunpäällyksen
älä
käännä
385
mm:n,
(vaihtoehtoinen

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl