Download  Print this page

Sähkötyökalujen Käyttöä Koskevat Varoitukset; Lisää Turvaohjeita Koneelle - Makita LS0714 Instruction Manual

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
saa käyttää ainoastaan yksivaiheisella vaihtovirralla.
Laite on kaksinkertaisesti suojaeristetty, ja se voidaan
siten kytkeä myös maadoittamattomaan pistorasiaan.
Melutaso
Tyypillinen
A-painotettu
EN61029-standardin mukaan:
Äänenpainetaso (L
Äänen tehotaso (L
Virhemarginaali (K): 3 dB(A)
Käytä kuulosuojaimia
Tärinä
Värähtelyn kokonaisarvo (kolmiakselivektorin summa)
on määritelty EN61029mukaan:
Tärinäpäästö (a
): enintään 2,5 m/s
h
Virhemarginaali (K) : 1,5 m/s
Ilmoitettu
tärinäpäästöarvo
standarditestausmenetelmän mukaisesti, ja sen
avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.
Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa voidaan käyttää
myös altistumisen alustavaan arviointiin.
VAROITUS:
Työkalun
käytön
tärinäpäästöarvo
tärinäpäästöarvosta työkalun käyttötavan mukaan.
Selvitä
käyttäjän
varotoimet
todellisissa
tapahtuvan
arvioidun
(ottaen huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan,
myös
jaksot,
sammutettuna tai käy tyhjäkäynnillä).
Koskee vain Euroopan maita
VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA
Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa
vastaavansa
siitä,
valmistama(t) kone(et):
Koneen tunnistetiedot:
Liukuyhdistetty saha
Mallinro/tyyppi: LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0714L
ovat sarjavalmisteisia ja
täyttävät seuraavien eurooppalaisten direktiivien
vaatimukset:
2006/42/EC
ja että ne on valmistettu seuraavien standardien tai
standardoitujen asiakirjojen mukaisesti:
EN61029
Teknisen dokumentaation ylläpidosta vastaa valtuutettu
Euroopan-edustajamme, jonka yhteystiedot ovat:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
melutaso
määräytyy
): 92 dB(A)
pA
): 101 dB(A)
WA
2
2
on
aikana
mitattu
voi
poiketa
ilmoitetusta
suojaamiseksi
käyttöolosuhteissa
altistumisen
mukaisesti
joiden
aikana
työkalu
että
seuraava(t)
ENG905-1
000230
Sähkötyökalujen käyttöä
ENG900-1
koskevat varoitukset
VAROITUS Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja
käyttöohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta
jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan vammautumiseen.
ENG901-1
Säilytä varoitukset ja ohjeet tulevaa
mitattu
käyttöä varten.
LISÄÄ TURVAOHJEITA
KONEELLE
1.
Pidä silmäsuojuksia.
todellinen
2.
Pidä kädet poissa sahanterän liikeradalta.
Vältä koskettamasta rullaavaa terää. Se voi
aiheuttaa vakavan onnettomuuden.
tarvittavat
3.
Älä käytä sahaa ilman suojuksia. Varmista
terän suojuksen sulkeutuminen ennen jokaista
käyttökertaa. Älä käytä sahaa, jos terän suojus
ei liiku vapaasti ja sulkeudu heti. Älä koskaan
on
kiristä tai sido terän suojusta auki-asentoon.
4.
Älä suorita mitään toimenpiteitä vapaalla
kädellä. Työkappale tulee kiinnittää kunnolla
ENH003-13
kääntöalustaan ja ohjaimeen kappalepuristimella
kaikkien
varmenna työkappaleen kiinnitystä käsin.
5.
Älä koskaan kosketa sahanterää.
Makitan
6.
Sammuta kone ja odota, kunnes terä on
pysähtynyt ennen kuin siirrät työkappaletta tai
muutat asetuksia.
7.
Kytke työkalu pois päältä ennen sahanterän
vaihtoa tai huoltoa.
8.
Ennen työkalun kantamista kiinnitä aina kaikki
liikkuvat osat.
9.
Lukitustappi, joka lukitsee leikkausterän, on
tarkoitettu vain kantamiseen ja säilytykseen
eikä sitä ole tarkoitettu leikkauskäyttöön.
10. Älä käytä työkalua palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä. Työkalun sähköinen
toiminta voi aiheuttaa räjähdyksen ja tulipalon, jos
sen läheisyydessä on palavia nesteitä tai kaasuja.
11.
Tarkista, ettei terässä ole halkeamia eikä se
ole vioittunut ennen käyttöä.
51
30. 1. 2009
Tomoyasu Kato
Johtaja
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
toimintojen
aikana.
GEA010-1
ENB034-6
Älä
koskaan

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl