Download  Print this page

Generelle Advarsler Angående Sikkerhet For Elektroverktøy; Ytterligere Sikkerhetsregler For Maskinen - Makita LS0714 Instruction Manual

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Støy
Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til
EN61029:
Lydtrykknivå (L
) : 92 dB(A)
pA
Lydeffektnivå (L
WA
Usikkerhet (K): 3 dB(A)
Bruk hørselvern
Vibrasjon
Den
totale vibrasjonsverdien
bestemt i henhold til EN61029:
Genererte vibrasjoner (a
Usikkerhet (K): 1,5 m/s
Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene
er blitt målt i samsvar med standardtestmetoden
og kan brukes til å sammenlikne et verktøy med et
annet.
Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene
kan også brukes til en foreløpig vurdering av
eksponeringen.
ADVARSEL:
De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av
elektroverktøyet kan avvike fra den oppgitte
vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan verktøyet
brukes.
Vær påpasselig med å finne sikkerhetstiltak som
beskytter operatøren, basert på en oppfatning av
risiko under faktiske bruksforhold (på bakgrunn av
alle sider ved brukssyklusen, som når verktøyet slås
av og når det går på tomgang, i tillegg til oppstarten).
Gjelder bare land i Europa
EF-samsvarserklæring
Som
ansvarlig
produsent
Corporation at følgende Makita-maskin(er):
Maskinbetegnelse:
Skyvelamellsag
Modellnr./type: LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0714L
er av serieproduksjon og
samsvarer med følgende europeiske direktiver:
2006/42/EC
og er produsert i samsvar med følgende standarder eller
standardiserte dokumenter:
EN61029
Den tekniske dokumentasjonen oppbevares hos vår
autoriserte representant i Europa, som er:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
) : 101 dB(A)
(triaksial
vektorsum)
2
): 2,5 m/s
eller mindre
h
2
erklærer
ENG905-1
000230
ENG900-1
Generelle advarsler angående
sikkerhet for elektroverktøy
ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarslene og alle
instruksjonene. Hvis du ikke følger alle advarslene og
ENG901-1
instruksjonene som er oppført nedenfor, kan det føre til
elektriske støt, brann og/eller alvorlige helseskader.
Oppbevar alle advarsler og instruksjoner
for senere bruk.
YTTERLIGERE
SIKKERHETSREGLER FOR
MASKINEN
1.
Bruk hørselsvern.
2.
Hold hendene unna banen til sagbladet.
Unngå kontakt med coasting blader. Det kan
føre til alvorlig personskade.
3.
Ikke bruk maskinen uten at vernet er på plass.
Kontroller at det nedre vernet er ordentlig
lukket før bruk. Ikke begynn å bruke sagen
hvis det nedre vernet ikke beveger seg fritt og
lukker seg momentant. Bladvernet må aldri
ENH003-13
klemmes fast eller bindes opp i åpen stilling.
4.
Utfør aldri en jobb på frihånd Arbeidsstykket må
festes
veiledningsgjerdet med skrustikken ved all bruk.
Makita
Bruk aldri hånden til å sikre arbeidsstykket.
5.
Strekk deg aldri rundt sagbladet.
6.
Slå av maskinen og vent til sagbladet stopper
før du flytter arbeidsstykket eller endrer
innstillinger.
7.
Trekk ut kontakten til maskinen før du skifter
blad eller reparerer den.
8.
Sikre alltid alle bevegelige deler før du løfter
maskinen.
9.
Stoppernålen som låser skjærehodet ned er
kun til for løfting eller oppbevaring og ikke for
å skjære.
10. Ikke bruk verktøyet i nærheten av brennbare
væsker eller gasser. Den elektriske driften av
vertøyet kan forårsake brann og eksplosjon når
den utsettes for brennbare væsker eller gasser.
11.
Undersøk bladet nøye for sprekker eller skade
før bruk.
37
30. 1. 2009
Tomoyasu Kato
Direktør
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
skikkelig
mot
GEA010-1
ENB034-6
dreiefoten
og

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl