Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 38

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Bytt
ut
sprukne
øyeblikkelig.
12. Bruk bare flenser som er spesifisert for denne
maskinen.
13. Pass på å ikke skade akselen, flensene
(spesielt installeringsoverflaten) eller bolten.
Skade på disse delene kan resultere i at bladet
brekker.
14. Forsikre deg om at dreiefoten er sikret
skikkelig slik at den ikke kan forskyve seg
under bruk.
15. For din sikkerhet, fjern biter, små stykker, osv.
fra bordet før bruk.
16. Unngå å skjære i spiker. Se etter og fjern all
spiker
fra
arbeidsstykket
påbegynnes.
17. Forsikre deg om at skaftlåsen er av før du slår
på knappen.
18. Forsikre deg om at bladet ikke er i kontakt med
dreiefoten i den laveste stillingen.
19. Hold håndtaket godt fast. Vær oppmerksom på
at sagen går litt opp og ned når den startes og
stoppes.
20. Forviss deg om at bladet ikke er i kontakt med
arbeidsstykket før du slå på startbryteren.
21. Før du begynner å bruke maskinen på et
arbeidsstykke, bør du la den gå en liten stund.
Se etter vibrasjoner eller vingling som kan
tyde på at bladet er dårlig balansert.
22. Vent til bladet har full hastighet før du skjærer.
23. Hvis du merker at noe er uvanlig, må du
omgående stoppe arbeidet.
24. Ikke forsøk å låse avløseren i på-stillingen.
25. Vær alltid oppmerksom, spesielt under arbeid
som er rutinemessig og monotont. Ikke la deg
lure av en falsk sikkerhetsfølelse. Blader er
ekstremt uforsonlige.
26. Bruk alltid blader anbefalt i denne håndboken.
Bruk av upassende utstyr som rue hjul kan
føre til personskade.
27. Ikke bruk sagen til å skjære annet enn tre,
aluminium eller lignende materialer.
28. Koble
gjæringssagene
støvoppsamlingsapparat når du sager.
29. Velg sagblad i forhold til materialet som skal
skjæres.
30. Vær forsiktig med kløyving.
31. Bytt ut snittbrettet når det er slitt.
32. Ikke
bruk
sagblader
høyhastighetsstål.
33. Noen typer støv som produseres ved bruk
inneholder kjemikalier som er kjent for å
forårsake kreft, fosterskader eller annen
reproduktiv skade. Noen eksempler på disse
kjemikaliene er:
bly fra materialer malt med blybasert
maling og,
eller
skadde
blader
før
arbeidet
til
som
er
laget
arsenikk og krom fra kjemisk behandlet
tømmer.
Risikoen du utsetter deg for, varierer etter
hvor ofte du gjør denne typen arbeid. For
å
kjemikaliene: arbeid i et godt ventilert
område og bruk godkjent sikkerhetsutstyr,
som de støvmaskene som er utarbeidet
spesielt for å filtrere ut mikroskopiske
partikler.
34. Pass alltid på at bladet er skarpt og rent for å
redusere lydutslipp.
35. Den som skal bruke redskapet har fått god nok
opplæring i bruk, justering og drift av
maskinen.
36. Bruk riktig kvessede sagblader. Hold deg til
maksimum
sagbladet.
37. Ikke fjern avskjær eller andre deler av
arbeidsstykket
maskinen er på og saghodet ikke er i
hvileposisjon.
38. Bruk bare sagblader som er anbefalt av
produsenten, som følger EN847-1.
39. Bruk hansker når du håndterer sagbladet
(sagbladene må bæres i en holder såfremt
dette er praktisk) og skarpe materialer.
40. Når laser er montert, er det ikke tillatt å bytte
ut
denne
Reparasjoner må bare utføres korrekt.
TA VARE PÅ DISSE
INSTRUKSENE.
et
av
38
redusere
utsettelsen
hastighet
som
fra
skjæreområdet
med
en
annen
for
disse
merket
mens
type
laser.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl