Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 104

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Tööriista kandmine
Joon.45
Joon.46
Veenduge, et tööriist on vooluvõrgust lahti ühendatud.
Seadke
saeketta
faasinurgaks
eerungiplaat parempoolsesse eerunginurga asendisse.
Kinnitage liuglatid nii, et alumine liuglatt lukustuks
asendis, kus kelk on lõpuni operaatori suunas tõmmatud
ja ülemised latid lukustuksid asendis, kus kelk on lõpuni
ette juhtpiirde juurde lükatud. Langetage käepide
madalaimasse
asendisse
langetatud asendis vajutage sisse kinnitustihvt.
Kandke tööriista joonisel näidatud viisil, hoides kinni
tööriista aluse kummastki küljest. Kui eemaldate
hoidikud, tolmukoti jne, on tööriista kergem kanda.
HOIATUS:
Enne tööriista kandmist fikseerige kõik liikuvad
osad.
Kinnitustihvt on mõeldud ainult tööriista kandmiseks
ja hoiulepanekuks, mitte lõikamistöödeks.
HOOLDUS
HOIATUS:
Kandke alati enne kontroll- või hooldustoimingute
teostamist hoolt selle eest, et tööriist oleks välja
lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.
Ärge kunagi kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi
ega midagi muud sarnast. Selle tulemuseks võib
olla luitumine, deformatsioon või pragunemine.
HOIATUS:
Parima lõikamistulemuse ja ohutuma töö huvides
veenduge alati, et tera on terav ja puhas.
Lõikenurga reguleerimine
See tööriist on tehases hoolikalt reguleeritud ja
joondatud,
kuid
rohmakas
seadistusi mõjutanud. Kui tööriist pole korralikult
joondatud, siis toimige järgmiselt:
1.
Eerunginurk
Joon.47
Lükake kelku juhtpiirde suunas ja keerake kaks
pitskruvi kelgu kinnitamiseks kinni.
Lõdvendage pöördalust kinnihoidev pide. Keerake
eerungiplaati nii, et osuti näitaks eerungiskaalal
väärtusele 0°. Seejärel keerake eerungiplaati pisut
päripäeva ja vastupäeva, et seada pöördalus 0°
eerungisälku. (Kui osuti ei näita 0°, siis jätke nagu
on.) Keerake juhtpiiret kinnihoidvad kuuskantpoldid
kuuskantvõtme abil lahti.
Langetage käepide madalaimasse asendisse ja
selle lukustamiseks langetatud asendis vajutage
sisse
kinnitustihvt.
kolmnurkse joonlaua, vinkli vms abil juhtpiirde
ja
pöörake
ja
selle
lukustamiseks
käsitsemine
võib
Sobitage
lõiketera
esiosale. Seejärel kinnitage tugevasti juhtpiirde
kuuskantpesapoldid paremalt poolt alustades.
Joon.48
Veenduge, et osuti näitab eerungiskaalal 0°. Kui
osuti ei näita 0°, siis keerake osutit kinnihoidev kruvi
lahti ja reguleerige osutit nii, et see näitaks 0°.
Joon.49
2.
Fassettnurk
(1)
0° kaldenurk
Lükake kelku juhtpiirde suunas ja keerake
kaks pitskruvi kelgu kinnitamiseks kinni.
Langetage käepide madalaimasse asendisse
ja selle lukustamiseks langetatud asendis
vajutage sisse kinnitustihvt. Keerake tööriista
tagaosas asuv hoob lahti.
Keerake lati parempoolsel küljel olevat 0°
kaldenurga reguleerimispolti (alumine polt)
kaks või kolm täispööret vastupäeva, et
kallutada tera paremale.
Joon.50
Seadke
eerungiplaadi
kolmnurkjoonlauda, nurgikut vms, keerates
0° kaldenurga reguleerimispolti päripäeva.
Seejärel keerake hoob korralikult kinni.
Joon.51
Veenduge, et lati osuti näitab lati hoidiku
kaldenurga skaalal 0°. Kui see ei näita 0°, siis
keerake osutit kinnihoidev kruvi lahti ja
reguleerige osutit nii, et see näitaks 0°.
Joon.52
(2)
45° kaldenurk
Joon.53
Reguleerige 45° kaldenurka alles pärast 0°
kaldenurga reguleerimist. 45° kaldenurga
reguleerimiseks
olla
kallutage tera täielikult vasakule. Veenduge,
et lati osuti näitab lati hoidiku kaldenurga
skaalal 45°. Kui osuti ei näita 45°, keerake lati
parempoolsel küljel olevat 45° kaldenurga
reguleerimispolti (ülemine polt), kuni osuti
näitab 45°.
Laserjoone asendi reguleerimine
Mudelite LS0714FL ja LS0714L kohta
Joon.54
Joon.55
HOIATUS:
Kuna tööriist on laserjoone reguleerimise ajal
vooluvõrgus,
lülitamisel. Lüliti päästiku juhuslik tõmbamine
põhjustab
serv
kehavigastusi.
104
tera
serv
ettevaatlikult
ülapinnaga,
keerake
hoob
olge
äärmiselt
ettevaatlik,
tööriista
juhukäivitumist
risti
kasutades
lahti
ja
eriti
ning

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl