Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 52

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Vaihda
haljennut
välittömästi.
12. Käytä ainoastaan tälle työkalulle tarkoitettuja
laippoja.
13. Ole
varovainen,
laippoja (erityisesti asennuspintaa) tai pulttia.
Näiden osien vioittuminen voi aiheuttaa terän
rikkoutumisen.
14. Varmista, että kääntöalusta on kiinnitetty
kunnolla, ettei se liiku käytön aikana.
15. Poista lastut, pienet osat jne. pöydältä ennen
käyttöä oman turvallisuutesi takaamiseksi.
16. Vältä
naulojen
työkappale ja poista kaikki naulat ennen
työstöä.
17. Varmista, että karalukko on avattu, ennen kuin
virta kytketään päälle.
18. Varmista, ettei terä kosketa kääntöalustaa
alimmassa kohdassa.
19. Tartu kahvaan tiukasti. Muista, että saha
liikkuu hieman ylös ja alas käynnistyksen ja
pysähtymisen aikana.
20. Varmista, että terä ei kosketa työkappaletta,
ennen kuin painat kytkintä.
21. Anna
koneen
käyttämistä
konetta värinän ja huojunnan varalta, mikä
voisi olla merkki huonosti asennetusta tai
tasapainotetusta terästä.
22. Sahaa vasta, kun terä on saavuttanut täyden
nopeuden.
23. Lopeta työskentely välittömästi, jos havaitset
jotain tavallisesta poikkeavaa.
24. Älä yritä lukita liipaisinta päälläoloasentoon.
25. Ole
koko
ajan
toistuvan ja yksitoikkoisen käytön aikana. Älä
luota väärään turvallisuuden tunteeseen. Terät
ovat erittäin vaarallisia.
26. Käytä
vain
tässä
lisävarusteita. Sopimattomien lisävarusteiden
kuten
hiomaterien
onnettomuuden.
27. Älä sahaa muuta kuin puuta, alumiinia tai
vastaavia materiaaleja.
28. Kytke
jiirisahat
sahauksen aikana.
29. Valitse
sahanterät
mukaan.
30. Ole varovainen kiinnittäessäsi terää.
31. Vaihda kitapala, kun se on kulunut.
32. Älä
käytä
sahanteriä.
33. Työskentelyssä syntyvä pöly voi sisältää
syöpää,
syntymävaurioita
lisääntymishäiriöitä aiheuttavia kemikaaleja.
Esimerkkejä tällaisista kemikaaleista ovat:
lyijypohjaisilla
materiaalien sisältämä lyijy
tai
vahingoittunut
ettet
vahingoita
sahaamista.
käydä
hetki
ennen
työkappaleeseen.
tarkkaavainen,
ohjeessa
suositeltuja
käyttö
voi
pölynkeräyslaitteeseen
leikattavan
materiaalin
pikateräksestä
valmistettuja
ja
maaleilla
käsiteltyjen
terä
karaa,
34. Pidä
rajoittaaksesi melutasoa.
Tarkasta
35. Koneen käyttäjä on asianmukaisesti koulutettu
koneen toiminnoissa, säädöissa ja käytössä.
36. Käytä oikein teroitettuja sahanteriä. Huomioi
sahanterään merkitty enimmäisnopeus.
37. Älä poista irtisahattuja kappaleita äläkä muita
työkappaleen osia sahausalueelta koneen
käydessä
lepoasennosta.
38. Käytä
sahanteriä, jotka ovat standardin EN847-1
mukaisia.
39. Pidä hansikkaita, kun käsittelet sahanteriä
sen
(sahanterät tulee kuljettaa kotelossa aina, kun
Tarkkaile
mahdollista) ja karkeapintaisia materiaaleja.
40. Jos saha on varustettu laserilla, laseria ei saa
vaihtaa muuntyyppiseen laseriin. Korjaukset
tulee suorittaa asiaankuuluvalla tavalla.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.
varsinkin
aiheuttaa
muita
52
arsenikki ja kromi kemiallisesti käsitellystä
puutavarasta.
Sinun altistumisriskisi riippuu siitä, kuinka
usein teet tämäntyyppistä työtä. Näin voit
vähentää altistumista näille kemikaaleille:
työskentele hyvin tuuletetuissa tiloissa ja
käytä hyväksyttyjä turvalaitteita, kuten
hengityssuojaimia, jotka on tarkoitettu
erityisesti suodattamaan mikroskooppisia
aineosasia.
terä
aina
terävänä
ja
sahan
vain
valmistajan
ja
puhtaana
pään
ollessa
pois
suosittelemia

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl