Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 60

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
siirrä pituusrajoitin työkappaleen päähän. Kiinnitä
sitten asetuskilpi ruuvilla. Kun pituusrajoitin ei ole
käytössä, löysää ruuvia ja käännä pituusrajoitin
pois tieltä.
HUOMAUTUS:
Kannatintanko-yhdistelmän käyttö (vaihtoehtoinen
lisävaruste)
sallii
leikkaamisen noin 2,200 mm saakka.
10. Uran leikkaus
Kuva44
Dado-tyyppinen
seuraavalla tavalla:
Säädä terän alin raja-asento säätöruuvia käyttäen
ja käytä pysäytinvartta terän leikkaussyvyyden
rajoittamiseksi.
"Pysäytinvarsi".
Terän alemman raja-aseman säätämisen jälkeen,
leikkaa rinnakkaiset urat työkappaleen leveyttä
pitkin liuku- (työntö) leikkausta käyttäen kuvan
osoittamalla tavalla. Poista sitten työkappale urien
välistä taltalla. Älä yritä tehdä tätä leikkaustyyppiä
leveää (paksua) terää tai dado-terää käyttäen. Se
saattaa
johtaa
menetykseen ja vammautumiseen.
HUOMIO:
Palauta
varmasti
asentoonsa,
kun
leikkaamisen.
Koneen kantaminen
Kuva45
Kuva46
Varmista, että työkalu on irrotettu pistorasiasta. Kiinnitä
terä
viistekulmaan
oikeapuoleiseen jiirisahauskulmaan. Kiinnitä liukuvarret
siten, että alempi liukuvarsi lukkiutuu asentoon, jossa
kelkka on vedetty ääriasentoonsa käyttäjään päin, ja
ylemmät varret asentoon, jossa kelkka on työnnetty
ääriasentoonsa sahausvastetta päin. Laske kahva
kokonaan alas ja lukitse se ala-asentoon työntämällä
rajoitintappi sisään.
Kuljeta työkalua siten, että pidät työkalun pohjan
molempaa puolta kuvan osoittamalla tavalla. Jos poistat
kannattimet, pölypussin, jne., voit kuljettaa työkalua
helpommin.
HUOMIO:
Kiinnitä aina kaikki liikkuvat osat paikoilleen ennen
koneen kantamista.
Pysäytintapit ovat ainoastaan kuljetukseen ja
varastointiin, eivätkä leikkaustoimintoihin.
toistuvien
pituuksien
leikkaus
voidaan
Katso
aiempaa
mahdolliseen
hallinnan
pysäytinvarsi
alkuperäiseen
teet
muuta,
kuin
ja
kääntöjalusta
KUNNOSSAPITO
HUOMIO:
Varmista aina ennen tarkastuksia ja huoltotöitä,
että laite on kone on sammutettu ja irrotettu
virtalähteestä.
Älä koskaan käytä bensiiniä, ohentimia, alkoholia
tai tms. aineita. Muutoin pinta voi halkeilla tai sen
värit ja muoto voivat muuttua.
VAROITUS:
Varmista aina, että terä on terävä ja puhdas, jotta
tehdä
työskentely
turvallisesti.
Sahauskulman säätäminen
osaa
Työkalu on huolellisesti asennettu ja kohdistettu
tehtaalla, mutta kova käsittely on saattanut vaikuttaa
kohdistukseen. Jos työkaluasi ei ole asianmukaisesti
kohdistettu, tee seuraavat toimenpiteet:
1.
Jiirikulma
Kuva47
Työnnä terää sahausvastetta kohti ja kiristä kahta
puristinruuvia kuljettimen varmistamiseksi.
Löysää kääntöjalustan lukitseva kahva. Käännä
kääntöjalustaa
osoitin osoittaa 0°. Käännä sitten kääntöjalustaa
hieman
uran
sovittaaksesi kääntöjalustan jiirikulman 0° loveen.
(Jätä se paikalleen, jos osoitin ei osoita 0°.)
Löysennä
kuusiokoloruuvi kuusioavaimella.
Laske kahva
ala-asentoon
Säädä terän sivu sahausvasteen suuntaiseksi
90°
kolmikulmalla, vastekulmakolla tms. Kiristä sitten
ohjaimen kuusiokoloruuvi tiukasti oikealta alkaen.
Kuva48
Varmista, että osoitin osoittaa viistoasteikossa 0°.
Jos osoitin ei osoita 0°, löysennä ruuvi, joka
varmistaa osoittimen ja säädä osoitin siten, että se
osoittaa 0°.
Kuva49
2.
Kallistuskulma
(1)
0° kallistuskulma
Työnnä kuljetinta ohjausaitaa kohti ja kiristä
kahta
varmistamiseksi. Alenna kahva täysin ja
lukitse
työntämällä pysäytintappi sisään. Löysennä
vipua työkalun takaosassa.
Kierrä 0° varren oikealla puolella olevaa
viisteityskulman
mutteria)
vastapäivään kallistaaksesi terää oikealle.
60
sujuisi
mahdollisimman
siten,
että
jiirisahausasteikon
myötäpäivään
ja
sahausvasteen
kokonaan alas
työntämällä
rajoitintappi
puristinruuvia
se
alennettuun
säätömutteria
kaksi
tai
kolme
hyvin
ja
vastapäivään
varmistava
ja lukitse se
sisään.
kuljettimen
asentoonsa
(alempaa
kierrosta

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl