Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 91

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
VISSZARÚGÁSNAK a megelőzésére.
Fig.32
Függőleges befogó
Fig.33
A függőleges befogót kétféle helyzetben lehet felszerelni,
a
vezetőléc
bal
vagy
tartószerelvényre (opcionális kiegészítő). Illessze a
befogórudat a vezetőlécen vagy a tartószerelvényen
található furatba, és húzza meg a csavart a befogórúd
rögzítéséhez.
Állítsa be a befogókart a munkadarab vastagságának és
alakjának megfelelően és rögzítse a befogókart a
csavarral. Ha a befogókar rögzítésére szolgáló csavar
érinti a vezetőlécet, csavarja be a csavart a befogókar
másik
oldaláról.
Ellenőrizze,
alkatrészei ne érjenek a befogóhoz amikor leengedi a
fogantyút és teljesen végighúzza vagy tolja a kocsit. Ha
valamelyik alkatrész mégis hozzáérne, állítsa be újra a
befogót.
Tolja előre a munkadarabot a vezetőléc és a forgóasztal
mentén.
Állítsa be a munkadarabot a vágni kívánt
helyzetbe és rögzítse azt a befogó gombjának
meghúzásával.
VIGYÁZAT:
A munkadarabot minden művelethez szilárdan
rögzíteni kell a forgóasztal és a vezetőléc mentén a
befogóval.
Vízszintes befogó (opcionális kiegészítő)
Fig.34
A vízszintes befogó az alaplemez bal oldalára szerelhető
fel. A befogó gombját az óramutató járásával ellentétes
irányban elforgatva a csavar enged és a tengely gyorsan
kihúzható vagy betolható. A befogó gombját az óramutató
járásának irányában elforgatva a csavar rögzítve marad.
A munkadarab befogásához forgassa el a befogó
gombját finoman az óramutató járásának irányában amíg
a nyúlvány eléri a legmagasabb pozícióját, majd húzza
meg azt. Ha a befogó gombját erőlteti vagy kihúzza
miközben az óramutató járásának irányában forgatja, a
nyúlvány egy adott szögben megállhat. Ebben az
esetben forgassa el a befogó gombját az óramutató
járásával ellentétesen amíg a csavart kiengedi, majd
forgassa ismét az óramutató járásának irányába.
A munkadarab maximális szélessége, amelynél az még
rögzíthető a vízszintes befogóval, 120 mm lehet.
VIGYÁZAT:
A munkadarabot csak akkor fogja be, amikor a
nyúlvány a legmagasabb pozícióban van. Ennek
elmulasztásakor
megfelelően
rögzítve.
meghajlását okozhatja, a fűrészlap károsodásához
vezet vagy az uralom elvesztéséhez ami komoly
SZEMÉLYI SÉRÜLÉST okozhat.
jobb
oldalára,
hogy
a
szerszám
a
munkadarab
nem
Ez
a
munkadarab
Tartók és tartószerelvény (opcionális
kiegészítők)
Fig.35
A tartók és a tartószerelvény bármelyik oldalra
felszerelhető
megtámasztására. Szerelje fel azokat az ábrán látható
vagy
a
módon. Ezután húzza meg a csavarokat a tartók és a
tartószerelvény rögzítéséhez.
Hosszú
tartórúdszerelvényt (opcionális kiegészítő). Ez két
tartószerelvényből és két 12-es rúdból áll.
Fig.36
VIGYÁZAT:
A hosszú munkadarabokat mindig támassza meg
az alaplemez felületével egy szintben a pontos
vágásokhoz
elvesztésének elkerüléséhez.
ÜZEMELTETÉS
VIGYÁZAT:
A használat előtt ügyeljen rá, hogy felengedje a
fogantyút a leengedett pozícióból a rögzítőszeg
kihúzásával.
Ellenőrizze,
munkadarabhoz,
szerszámot.
Ne fejtsen ki túlzott nyomást a fogantyúra a vágás
során. A túlzott erőltetés a motor túlterhelését
és/vagy
eredményezheti. A fogantyút csak akkora erővel
nyomja, amennyi erő az egyenletes vágáshoz
szükséges és nem csökkenti le nagyon a fűrészlap
sebességét.
A vágás elvégzéséhez lassan nyomja lefelé a
fogantyút. Ha a fogantyút erővel nyomja lefelé,
vagy arra laterális erőt is kifejt, a fűrészlap rezegni
fog és elhagyja a jelölést (fűrészelési jelölés) a
munkadarabon és a vágás pontossága romlik.
A csúszóvágáskor lassan nyomja a kocsit a
vezetőléc irányába megállás nélkül. Ha a kocsi
mozgása megáll a vágás közben, akkor megjelöli a
munkadarabot és a vágás pontossága csökken.
1.
Nyomóvágás (kisméretű munkadarabok
vágása)
Fig.37
A 50 mm-nél
keskenyebb munkadarabok a következő módon
vághatók.
Nyomja a kocsit teljesen a vezetőléc felé és húzza
lesz
meg a csúszósarkokat rögzítő két szorítócsavart az
óramutató járásának irányába a kocsi rögzítéséhez.
Rögzítse a munkadarabot a befogóval. Kapcsolja
be a szerszámot úgy, hogy a fűrészlap ne érjen
semmihez és várja meg amíg a fűrészlap eléri a
91
a
munkadarabok
munkadarabok
vágásakor
és
a
szerszám
hogy
a
fűrészlap
stb.
mielőtt
a
vágási
hatásfok
alacsonyabb
vízszintes
használja
a
feletti
uralom
nem
ér
a
bekapcsolja
a
csökkenését
és 97
mm-nél

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l