Download  Print this page

Akcesoria Opcjonalne - Makita LS0714 Instruction Manual

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Wymiana świetlówki
Tylko dla modelu LS0714F, LS0714FL
Rys.56
UWAGA:
Przed przystąpieniem do wymiany świetlówki
zawsze upewnij się, czy urządzenie jest wyłączone
i odłączone od zasilania.
Przy wyjmowaniu świetlówki nie stosuj siły, uważaj,
aby jej nie uderzyć lub zarysować, ponieważ
szklana oprawa żarówki może pęknąć, odłamki
szkła mogą zranić Ciebie lub osoby stojące obok.
Przed przystąpieniem do wymiany świetlówki
odczekaj chwilę, jeżeli lampka była niedawno
używana. W przeciwnym wypadku możesz się
oparzyć.
Odkręć śruby mocujące oprawę lampki.
Odciągnij oprawę lampki, dociskając delikatnie górną
krawędź, zgodnie z rysunkiem z lewej strony.
Wyciągnij świetlówkę, a na jej miejsce zainstaluj nową
oryginalną świetlówkę firmy Makita.
Czyszczenie soczewki lasera
Dla modelu LS0714FL, LS0714L
Rys.57
Jeżeli soczewka lasera zabrudzi się albo pokryje pyłem w
takim stopniu, że strumień lasera nie będzie dobrze
widoczny, wyciągnij wtyczkę kabla zasilającego pilarki z
gniazdka i starannie wyczyść soczewkę miękką, wilgotną
ściereczką. Do czyszczenia soczewki nie używaj
rozpuszczalników ani oczyszczaczy na bazie nafty.
Rys.58
Aby zdjąć soczewkę, zdejmij najpierw tarczę zgodnie z
instrukcjami
podanymi
demontaż tarczy".
Poluzuj śrubokrętem śrubę blokującą soczewkę, ale nie
wyjmuj jej.
Wyjmij soczewkę tak, jak pokazano na ilustracji.
UWAGA:
Jeżeli soczewka nie wychodzi, poluzuj jeszcze
śrubę i spróbuj ponownie wyjąć soczewkę bez
wyjmowania śruby.
Wymiana szczotek węglowych
Rys.59
Systematycznie
wyjmować
węglowe. Wymieniać je, gdy ich zużycie sięga znaku
granicznego. Szczotki powinny być czyste i łatwo
wchodzić w uchwyty. Należy wymieniać obydwie
szczotki jednocześnie. Stosować wyłącznie identyczne
szczotki węglowe.
Do wyjęcia pokrywek uchwytów szczotek używać
śrubokrętu. Wyjąć zużyte szczotki węglowe, włożyć
nowe i zabezpieczyć pokrywkami uchwytów szczotek.
Rys.60
w
rozdziale
„Montaż
i
sprawdzać
szczotki
Po zakończeniu pracy
Po zakończeniu pracy wytrzyj ściereczką narzędzie
z przylegających do niego wiórów i pyłu. Osłonę
tarczy należy utrzymywać w czystości zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w części zatytułowanej
„Osłona tarczy". Elementy ruchome narzędzia
należy zabezpieczać przed korozją smarem.
Gdy przechowujesz narzędzie w magazynie,
pociągnij do siebie do oporu suport tak, aby pręt
przesuwny był całkowicie wsunięty w podstawę
obrotową.
Dla
zachowania
NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace
konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane
przez
Autoryzowane
wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita.

AKCESORIA OPCJONALNE

UWAGA:
Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i
dodatków razem z elektronarzędziem Makita
opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie
jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może
stanowić ryzyko uszkodzenia ciała. Stosować
akcesoria i dodatki w celach wyłącznie zgodnych z
ich przeznaczeniem.
W razie potrzeby, wszelkiej pomocy i szczegółowych
informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą
Państwu lokalne Centra Serwisowe Makita.
Tarcze z węglików spiekanych
Zespół zacisku (Zacisk poziomy)
Zacisk pionowy
lub
Zestaw uchwytów
Zestaw do mocowania
Zestaw do mocowania z uchwytami na prętach
Płytka blokady
Worek na pył
Ekierka
Przycisk blokady (2 szt.)
Lampa fluorescencyjna
Klucz sześciokątny
UWAGA:
Niektóre pozycje znajdujące się na liście mogą być
dołączone
akcesoria standardowe. Mogą to być różne pozycje,
w zależności od kraju.
51
BEZPIECZEŃSTWA
Centra
Serwisowe
do
pakietu
narzędziowego
i
Makita,
jako

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l