Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 38

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SPECYFIAKCJE
Model
Średnica tarczy
Grubość tarczy tnącej
Średnica otworu (wałka)
Maks. kąt cięcia w poziomie
Maks. kąt cięcia w pionie
Maks. wydajność cięcia (wys. x szer.) w przypadku tarczy o średnicy 190 mm
Kąt cięcia w poziomie
45° (w lewo i w prawo)
57° (w prawo)
(Uwaga)
Symbol * oznacza, że używana jest osłona drewniana o podanej grubości.
1: Gdy używana jest osłona drewniana o grubości 20 mm.
2: Gdy używana jest osłona drewniana o grubości 15 mm.
3: Gdy używana jest osłona drewniana o grubości 10 mm.
Prędkość bez obciążenia (min
Typ laseru (LS0714FL/L)
Wymiary (dług. x szer. x wys.)
Ciężar netto
• W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianom
bez wcześniejszego powiadomienia.
• Specyfikacje mogą różnić się w zależności od kraju.
• Waga obliczona zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
Symbole
Poniżej pokazano symbole zastosowane na urządzeniu.
Przed użyciem należy zapoznać się z ich znaczeniem.
Przeczytać instrukcję obsługi.
PODWÓJNA IZOLACJA
Aby uniknąć obrażeń powodowanych
odpryskami, po zakończeniu cięcia
głowicę tnącą należy naciskać od góry,
aż tarcza przestanie się obracać.
Gdy
najpierw pociągnij suport całkowicie do
oporu do siebie i wciśnij uchwyt do
całkowicie obniżonej pozycji, a następnie
popchnij suport ku prowadnicy.
Dłonie i palce należy trzymać z dala od
tarczy.
45° (w lewo)
* 45 mm x 265 mm Uwaga 1
40 mm x 300 mm
* 45 mm x 185 mm Uwaga 2
40 mm x 212 mm
-----
-1
)
wykonujesz
cięcia
przesuwne,
Kąt cięcia w pionie
* 60 mm x 265 mm Uwaga 1
52 mm x 300 mm
* 60 mm x 185 mm Uwaga 2
52 mm x 212 mm
* 60 mm x 145 mm Uwaga 3
52 mm x 163 mm
Czerwony laser 650 nm,
LS0714: 13,1 kg, LS0714F: 13,4 kg, LS0714FL: 13,7 kg, LS0714L: 13,5 kg
END210-6
Przeznaczenie
Narzędzie to przeznaczone jest do dokładnego cięcia
prostego i ukośnego elementów drewnianych. Stosując
odpowiednie tarcze, można przy jego użyciu również
ciąć aluminium.
38
LS0714/ LS0714F/ LS0714FL/LS0714L
670 mm x 430 mm x 458 mm
Nigdy nie patrz na wiązkę laserową.
Wiązka promieni laserowych może
uszkodzić wzrok.
Tylko dla krajów UE
Nie
usuwać
sprzętu
razem
z
gospodarstwa domowego!
Przestrzegając Europejskiej Dyrektywy
2002/96/EC o odpadach elektrycznych i
elektronicznych oraz jej wprowadzenia
w życie zgodnie z prawem narodowym,
sprzęt
elektryczny
okresie
eksploatacyjnym
gromadzić oddzielnie i zwracać do
organizacji zajmujących się zbieraniem
zużytego sprzętu.
190 mm
1,3 mm - 2,0 mm
20 mm
Lewy 47° , Prawy 57°
Lewy 45°, Prawy 5°
5° (w prawo)
-----
40 mm x 300 mm
-----
-----
6 000
1mW ( Laser klasy 2 )
elektrycznego
innymi
odpadami
o
zakończonym
należy
ENE006-1

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l