Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 96

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
A lézervonal beállítása amikor az a fűrészlap bal
oldalán látható
1
1. Csavarja el a beállítócsavar mozgási tartományának
módosításához
2. Beállítócsavar
3. Imbuszkulcs
4. Lézervonal
5. Fűrészlap
005527
A lézervonal beállítása amikor az a fűrészlap jobb
oldalán látható
1
1. Csavarja el a beállítócsavar mozgási tartományának
módosításához
2. Fűrészlap
3. Lézervonal
005528
Mindkét beállításhoz tegye a következőket.
1.
Ellenőrizze, hogy a szerszám áramtalanítva van.
2.
Rajzoljon egy vágóvonalat a munkadarabra és
tegye azt a forgóasztalra. Ekkor ne rögzítse a
munkadarabot
rögzítőeszközzel.
3.
Engedje le a fűrészlapot a fogantyú leengedésével
annak ellenőrzésére, hogy hol van a vágóvonal és
a fűrészlap pozíciója. (Döntse el, hogy hol
szeretne vágni a vágóvonalon.)
4.
Miután eldöntötte, hogy hol legyen a vágás, vigye
vissza a fogantyút az eredeti állásba. Rögzítse a
munkadarabot a függőleges befogóval ügyelve
arra, hogy az ne mozduljon el.
5.
Helyezze áram alá a szerszámot és kapcsolja be a
lézert.
6.
A lézervonal pozícióját állítsa be a következő
módon.
A
lézervonal
pozíciója
beállítócsavar mozgási tartományát módosítja, a két
csavart egy csavarkulccsal elforgatva. (A lézervonal
mozgási tartománya gyárilag a fűrészlaptól legfeljebb 1
mm-re van állítva.)
A lézervonal mozgási tartományának eltolásához a
fűrészlap oldalától távolabb forgassa el a két csavart az
2
4
3
2
a
befogóval
vagy
megváltoztatható,
óramutató járásával ellentétes irányba a beállítócsavar
meglazítása után. Forgassa el az óramutató járásának
irányába a két csavart, ha a lézervonalat közelebb
szeretné mozgatni a fűrészlap felületéhez, miután
meglazította a beállítócsavart.
5
Tájékozódjon "A lézervonal működése" fejezetből és
állítsa be úgy a beállítócsavart, hogy a vágóvonal a
munkadarabon egybeessen a lézervonallal.
MEGJEGYZÉS:
A lézervonal pozícióját rendszeresen ellenőrizze a
pontosság érdekében.
A lézeregység bármilyen meghibásodása esetén
vigye a szerszámot javításra egy Makita hivatalos
szervizközpontba.
A fluoreszcens cső cseréje
Csak az LS0714F, LS0714FL típusok
Fig.56
VIGYÁZAT:
A fluoreszcens cső cseréje előtt minden esetben
3
ellenőrizze, hogy a szerszám ki van kapcsolva és
áramtalanítva van.
Ne fejtsen ki erőt, üsse meg vagy karcolja meg a
fluoreszcens csövet, mert az a cső üvegének
törését okozhatja, ami a közelben állók sérülését
okozhatja.
Hagyja egy kis ideig a fluoreszcens csövet a
használatot követően és csak ezután cseréje ki azt.
Ha nem így tesz, akkor megégetheti magát.
Távolítsa
lámpadobozát rögzítik.
Húzza ki a lámpadobozt annak felső részét kissé
lenyomva, az ábrán látható módon.
Húzza ki a fluoreszcens csövet és cserélje ki azt egy új,
eredeti Makita csőre.
más
A lézerfény lencséjének tisztítása
LS0714FL, LS0714L típusok
Fig.57
Ha a lézerforrás lencséje annyira elkoszolódik, vagy
ahhoz annyi fűrészpor tapad, hogy a lézerfény nehezen
látható, áramtalanítsa a fűrészt és távolítsa el, majd
tisztítsa meg a lencsét egy nedves, puha törlőruhával.
Ne használjon oldószereket vagy bármilyen kőolajalapú
tisztítószert a lencsén.
Fig.58
A lencse eltávolításához a lézerberendezésből, előbb
távolítsa el a fűrészlapot a "A fűrészlap felhelyezése
vagy eltávolítása" fejezetben elírtaknak megfelelően,
ha
a
majd vegye ki a lencsét.
Lazítsa meg, de ne távolítsa el a lencsét rögzítő csavart
egy csavarhúzó segítségével.
Húzza ki a lencsét az ábrán látható módon.
96
el
a
csavarokat
amelyek
a
lámpa

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l