Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 63

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
aluminiului. Folosiţi un lubrifiant de răcire şi ungere
atunci când tăiaţi piese extrudate din aluminiu
pentru a preveni acumularea de material pe pânză.
ATENŢIE:
Nu încercaţi niciodată să tăiaţi piese de aluminiu
extrudat groase sau rotunde. Piesele groase de
aluminiu extrudat se pot deplasa în timpul operaţiei,
iar piesele rotunde din aluminiu extrudat nu pot fi
fixate ferm cu această maşină.
8.
Placaj de lemn
Utilizarea placajului de lemn ajută la realizarea
unor tăieri fără aşchii a pieselor. Ataşaţi un placaj
de lemn la ghidajul opritor folosind găurile din
ghidajul opritor.
Vezi figura în ceea ce priveşte dimensiunile
recomandate pentru placajul de lemn.
Peste 15 mm (5/8")
Peste 420 mm (16-1/2")
1
85mm
70mm
(3-3/8")
(2-3/4")
1. Găuri
002206
ATENŢIE:
Folosiţi o bucată de placaj de lemn dreaptă, cu
grosime uniformă.
Folosiţi şuruburi pentru a ataşa placajul de lemn la
ghidajul opritor. Şuruburile trebuie instalate astfel
încât capetele şuruburilor să se afle sub nivelul
suprafeţei placajului de lemn.
Când este ataşat placajul de lemn, nu rotiţi masa
rotativă cu mânerul coborât. Pânza şi/sau placajul
de lemn vor fi deteriorate.
9.
Tăierea repetată la lungimi egale
Fig.43
Când tăiaţi mai mulţi buşteni la aceeaşi lungime,
cuprinsă între 220 mm şi 385 mm, folosirea plăcii
de
fixare
(accesoriu
executarea mai eficientă a operaţiei. Instalaţi placa
de fixare pe suport (accesoriu opţional) după cum
se vede în figură.
Aliniaţi linia de tăiere de pe piesa dumneavoastră
cu partea din stânga sau din dreapta a canelurii din
placa cu fantă şi, ţinând piesa imobilizată, aduceţi
placa de fixare în contact cu capătul piesei. Apoi
fixaţi placa de fixare cu şurubul. Când nu folosiţi
placa de fixare, slăbiţi şurubul şi rotiţi placa de
fixare în afara razei de acţiune.
50mm-60mm
(2"-2-3/8")
27mm (1-1/16")
1
70mm
85mm
(2-3/4")
(3-3/8")
opţional)
va
NOTĂ:
Folosirea
opţional) permite tăierea repetată la lungimi egale
de până la circa 2200 mm.
10. Tăierea nuturilor
Fig.44
O tăiere tip canelură poate fi executată după cum
urmează:
Reglaţi poziţia limitei inferioare a pânzei folosind
şurubul de reglare şi braţul opritor pentru a limita
adâncimea
paragraful "Braţ opritor" descris anterior.
După reglarea poziţiei limită inferioare a pânzei,
tăiaţi nuturi paralele transversal pe lăţimea piesei
executând o tăiere prin glisare (împingere) după
cum se vede în figură. Apoi îndepărtaţi materialul
piesei dintre nuturi cu o daltă. Nu încercaţi să
executaţi acest tip de tăiere folosind pânze late
(groase) sau cu o pânză pentru canelare. Există
pericol de pierdere a controlului şi vătămare
corporală.
ATENŢIE:
Aveţi grijă să readuceţi braţul opritor în poziţia
iniţială când executaţi alte tăieri decât nutuire.
Transportarea maşinii
Fig.45
Fig.46
Asiguraţi-vă că unealta este deconectată. Fixaţi pânza la
un unghi de înclinaţie de 0° şi rotiţi masa rotativă complet
până la unghiul de tăiere oblică. Fixaţi glisierele astfel
încât glisiera inferioară să fie blocată în poziţia saniei
complet trasă către operator, iar glisiera superioară să fie
blocată în poziţia saniei complet trasă spre ghidajul
opritor. Coborâţi mânerul complet şi blocaţi-l în poziţie
coborâtă prin apăsarea ştiftului opritor.
Transportaţi maşina apucând-o de ambele laturi ale tălpii
maşinii, după cum se vede în figură. Puteţi transporta
maşina mai uşor dacă demontaţi suporturile, sacul de
praf etc.
permite
ATENŢIE:
Fixaţi întotdeauna toate piesele mobile înainte de a
transporta maşina.
Ştiftul opritor este destinat exclusiv pentru transport
şi depozitare, şi nu pentru operaţiile de tăiere.
ÎNTREŢINERE
ATENŢIE:
Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi
debranşat-o de la reţea înainte de a efectua
operaţiuni de verificare sau întreţinere.
Nu utilizaţi niciodată gazolină, benzină, diluant,
alcool sau alte substanţe asemănătoare. În caz
63
ansamblului
suport-tijă
de
tăiere
a
pânzei.
(accesoriu
Consultaţi

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l