Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 26

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Fig.6
Позиціювання щитка з пропилом.
Fig.7
Fig.8
Цей інструмент забезпечено щитками із пропилом на
поворотній основі для того, щоб мінімізувати розрив
краю
пропилу
деталі.
регулюються на заводі таким чином, що диск пилки не
торкається щитків із пропилом. Перед використанням
відрегулюйте щитки із пропилом як указано нижче:
Спочатку вимкніть інструмент з мережі. Відпустіть всі
гвинти (2 ліворуч та праворуч), які закріплюють щитки
із пропилом. Затягніть їх знову тільки так, щоб щитки
із пропилом можна було легко пересувати рукою.
Опустіть ручку до упору та натисніть стопорний
штифт для того, щоб заблокувати ручку в нижньому
положенні. Відпустіть два затискних гвинта, які
закріплюють пересувні рейки. Потягніть на себе
каретку до упору. Відрегулюйте щитки із пропилом
таким чином, щоб вони ледве торкалися боків зуб їв
диску. Затягніть передні гвинти (не затягуйте міцно).
Натисніть на каретку у напрямку до напрямної планки
та відрегулюйте щитки із пропилом таким чином, щоб
вони ледве торкалися боків зуб їв диску. Затягніть
задні гвинти (не затягуйте міцно).
Після регулювання щитків із пропилом, відпустіть
стопорний штифт та підійміть ручку. Потім міцно
затягніть всі гвинти.
ОБЕРЕЖНО:
Перед та після зміни кута нахилу завжди
регулюйте щитки із пропилом, як показано
нижче:
Утримання максимальної ріжучої
спроможності
Fig.9
Fig.10
Цей інструмент відрегульовано на заводі для
забезпечення максимальної ріжучої спроможності
для диску 190 мм.
Коли
ви
встановлюєте
перевіряйте нижнє граничне положення диску, та
якщо необхідно відрегулюйте його.
Спочатку від'єднайте інструмент від мережі живлення.
Пересуньте каретку до напрямної планки до упора та
повністю опустіть ручку. Повертайте регулювальний
болт за допомогою шестигранного ключа, доки
зовнішній край диска не опуститься трохи нижче
верхньої поверхні поворотної основи в тому місці, де
лицьова поверхня напрямної планки зустрічається з
верхньою поверхнею поворотної основи.
Коли інструмент вимкнено із мережі, обертайте диск
рукою, перевіряючи, чи не торкається він нижньої
основи, при цьому ручку слід постійно утримувати в
нижньому положенні.
Щитки
із
пропилом
новий
диск,
завжди
Якщо необхідно, повторіть
регулювання ще раз.
УВАГА:
Після встановлення нового диску, обов'язково
перевірте диск на можливість його торкання
будь-якої частини нижньої основи, при цьому
ручка
повинна
положенні.
інструмент вимкнено із мережі.
Стопорне плече
Fig.11
Нижнє
граничне
відрегулювати за допомогою стопорного плеча. Для
цього, пересувайте стопорне плече за стрілкою, як
показано на малюнку. Регулюйте гвинт регулювання
доки диск не зупиниться у бажаному положенні, при
цьому опускайте ручку до упору.
Порядок регулювання косого кута
Fig.12
Відпустіть затиск, повернувши його проти стрілки
годинника. Обертайте поворотну основу, натиснувши
на важіль блокування. Коли ви встановите положення
затиску, у якому покажчик співпаде з бажаним кутом
на кутовій шкалі, міцно затягніть затиск за стрілкою
годинника.
ОБЕРЕЖНО:
Обов'язково підійміть ручку до упору при
обертанні поворотної основи.
Після зміни косого куту, обов'язково закріпіть
поворотну основу, міцно затягнувши затиск.
Регулювання кута нахилу
Fig.13
Fig.14
Для того, щоб відрегулювати кут нахилу, відпустіть
важіль позаду інструмента проти стрілки годинника.
Натисніть ручку вліво для того, щоб нахилити диск
пилки доки покажчик не співпаде з бажаним кутом на
шкалі кута нахилу диска. Потім міцно затягніть важіль
за стрілкою годинника, щоб закріпити плече.
Для того, щоб нахилити диск вправо, натисніть кнопку
відпускання
позаду
нахиляючи диск злегка вліво після відпускання
важелю. Натиснувши кнопку відпускання, нахилить
диск пилки вправо.
ОБЕРЕЖНО:
Перевірте, щоб ручка була піднята до упору при
нахиленні диска пилки.
Після зміни кута нахилу, обовязково закріпіть
плече, затягнувши важіль за стрілкою годинника.
При зміні косих кутів, перевірте, чи належним
чином
розташовані
відповідно до розділу "Позиціювання щитків із
пропилом"
26
бути
в
самому
Перевірку слід здійснювати, коли
положення
можна
інструменту,
щитки
з
низькому
легко
одночасно
пропилами,

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l