Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 49

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
kontroli i obrażeń.
UWAGA:
Przed przystąpieniem do prac innych niż cięcie
rowków upewnij się, że ramię ogranicznika zostało
przestawione do pierwotnej pozycji.
Przenoszenie narzędzia
Rys.45
Rys.46
Upewnić się, że narzędzie jest odłączone od zasilania.
Zablokować tarczę pod kątem 0° w pionie, a następnie
obrócić podstawę obrotową tak, aby ustawić tarczę pod
maksymalnym kątem cięcia w poziomie w prawo.
Umocować pręty przesuwne tak, aby dolny pręt
przesuwny był zablokowany w położeniu, w jakim suport
wzdłużny jest całkowicie przyciągnięty do operatora, a
górne pręty były zablokowane w położeniu, w jakim
suport
wzdłużny
jest
prowadnicy. Obniżyć do oporu uchwyt i zablokować go w
tej pozycji, wciskając kołek oporowy.
Przenoś narzędzie trzymając podstawę po obu stronach
tak, jak pokazano na ilustracji. Zdemontowanie uchwytów,
worka na pył itp. ułatwia przenoszenie narzędzia.
UWAGA:
Przed
przenoszeniem
zablokować wszystkie ruchome elementy.
Kołek oporowy ma zastosowanie wyłącznie przy
przenoszeniu lub przechowywaniu urządzenia,
nigdy podczas cięcia.
KONSERWACJA
UWAGA:
Przed wykonywaniem kontroli i konserwacji należy
się zawsze upewnić, czy elektronarzędzie jest
wyłączone i nie podłączone do sieci.
Nie
wolno
rozpuszczalnika, alkoholu itp. Substancje takie
mogą spowodować odbarwienia, odkształcenia lub
pęknięcia.
OSTRZEŻENIE:
Tylko ostra i czysta tarcza zapewnia najlepszą
wydajność i gwarantuje bezpieczną pracę.
Regulacja kąta cięcia
W fabryce została przeprowadzona dokładna regulacja i
kalibracja urządzenia, ale niedelikatne obchodzenie się z
nim może naruszyć kalibrację. Jeżeli urządzenie nie jest
właściwie
wykalibrowane,
czynności:
1.
Kąt cięcia w poziomie
Rys.47
Popchnij suport wzdłużny do oporu ku prowadnicy i
dokręć dwie śruby zaciskowe, aby go zablokować.
całkowicie
dopchnięty
narzędzia
używać
benzyny,
wykonaj
następujące
Poluzować
obrotową. Obrócić podstawę obrotową tak, aby
wskaźnik pokazywał 0° na skali kąta cięcia w
poziomie. Następnie przekręć lekko podstawę
obrotową
wskazówek
wskazówek zegara, aby podstawa obrotowa
została zamocowana w nacięciu poziomym 0°.
(Jeżeli
pozostawić narzędzie tak, jak jest). Odkręcić śrubę
z gniazdem sześciokątnym blokującą prowadnicę
za pomocą klucza sześciokątnego.
Obniżyć do oporu uchwyt i zablokować go w tej
pozycji, wciskając kołek oporowy. Wyrównać
boczną
prowadnicy przy użyciu np. przymiaru trójkątnego
lub kątownika, a następnie mocno dokręcić śrubę z
gniazdem sześciokątnym mocującą prowadnicę,
zaczynając od prawej strony.
do
Rys.48
Upewnij się, że wskaźnik na podziałce wskazuje 0°.
Jeżeli nie wskazuje on 0°, poluzuj śrubę, która
mocuje wskaźnik i wyreguluj wskaźnik tak, aby
wskazywał 0°.
Rys.49
należy
2.
Kąt cięcia w pionie
(1)
benzenu,
Rys.50
Rys.51
Rys.52
(2)
49
uchwyt,
który
w
kierunku
zgodnym
zegara
i
przeciwnie
wskaźnik
nie
wskazuje
powierzchnię
tarczy
Kąt pionowy 0°
Popchnij suport wzdłużny do oporu ku
prowadnicy i dokręć dwie śruby zaciskowe,
aby go zablokować. Obniż do oporu uchwyt
pilarki i zablokuj go w tej pozycji wciskając
kołek oporowy. Poluzuj dźwignię z tyłu
urządzenia.
Aby przechylić tarczę w prawą stronę,
przekręć śrubę regulującą kąt pionowy 0°
w prawo od podstawy obrotowej i wykonaj
dwa lub trzy obroty w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara.
Ustaw
powierzchnię
prostopadle do powierzchni górnej podstawy
obrotowej, używając np. ekierki i obracając
śrubę regulacyjną kąta 0° w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Teraz
dokręć solidnie dźwignię.
Upewnij się, czy wskaźnik na ramieniu
pokazuje 0° na podziałce kąta cięcia w pionie
na ramieniu uchwytu. Jeżeli nie wskazuje on
0°, poluzuj śrubę, która mocuje wskaźnik i
wyrównaj go ze znacznikiem kąta 0°.
Kąt pionowy 45 °
blokuje
podstawę
z
ruchem
do
ruchu
pozycji
0°,
z
powierzchnią
boczną
tarczy

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l