Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 47

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Kąt cięcia w poziomie
W lewo i w prawo 45
W prawo 50
W prawo 55
W prawo 57
006393
Przed przystąpieniem do wykonywania cięcia
złożonego zapoznaj się z punktami „Cięcie proste",
„Cięcie pod kątem w poziomie" i „Cięcie pod kątem
w pionie".
6.
Profile wypukłe i wklęsłe
Profile wypukłe i wklęsłe mogą być wycinane przy
pomocy piły grzbietnicowej z profilami ułożonymi
płasko na podstawie obrotowej.
Rys.40
Istnieją dwa typy profili wypukłych I jeden typ profilu
wklęsłego: profil wypukły do kąta ściany 52/38°,
profil wypukły do kąta ściany 45° oraz profil wklęsły
do kąta ściany 45°. Patrz ilustracje.
(1) (2) (3) (4)
1
2
Rys.A
001556
Rys.41
Istnieją połączenia do profili wypukłych i wklęsłych,
które są wykonane tak, aby pasowały do
narożników
„wewnętrznych"
pokazanych na rys. A) oraz „zewnętrznych" 90° ((3)
i (4) na rys. A).
Pomiary
Zmierz długość ściany i ustaw obrabiany element
na stole, aby przyciąć krawędź stykającą się ze
ścianą na żądaną długość. Zawsze się upewnij, że
długość ciętego elementu z tyłu odpowiada
długości ściany. Dostosuj długość cięcia do kąta
cięcia. Zawsze używaj kilku elementów do cięć
testowych, aby sprawdzić kąt piły.
Podczas cięcia profili wypukłych i wklęsłych
zawsze ustaw kąt cięcia w pionie oraz kąt cięcia w
poziomie tak, jak pokazano w tabeli (A) i ustaw
profile na powierzchni górnej podstawy piły tak, jak
pokazano w tabeli (B).
Kąt cięcia w pionie
W lewo 0 - 45
W lewo 0 - 40
W lewo 0 - 30
W lewo 0 - 25
1. Narożnik
wewnętrzny
2. Narożnik
zewnętrzny
90°
((1)
i
(2)
W przypadku lewego cięcia pionowego pod kątem
Pozycja profilu
na rys. A
(1)
Do narożnika
wewnętrznego
(2)
(3)
Do narożnika
zewnętrznego
(4)
006361
Pozycja profilu
na rys. A
(1)
Do narożnika
wewnętrznego
(2)
(3)
Do narożnika
zewnętrznego
(4)
006362
Przykład:
W przypadku cięcia profilu wypukłego typu
52/38° dla pozycji (1) na rys. A:
Przechyl i zablokuj ustawienie kąta
cięcia w pionie na 33,9° PO LEWEJ
STRONIE.
Ustaw i zablokuj ustawienie kąta cięcia
w poziomie na
STRONIE.
Ułożyć
powierzchnią
podstawie
STYKOWĄ SUFITU przytkniętą do
prowadnicy na pile.
Skończony element będzie się zawsze
znajdował po LEWEJ stronie tarczy po
wykonaniu cięcia.
W przypadku prawego cięcia pionowego pod kątem
Pozycja profilu
na rys. A
(1)
Do narożnika
wewnętrznego
(2)
(3)
Do narożnika
zewnętrznego
(4)
006363
47
Tablica (A)
Kąt cięcia w pionie
Kąt cięcia w poziomie
Typ 52/38°
Typ 45°
Typ 52/38°
Prawy 31,6°
Lewy 33,9°
Lewy 30°
Lewy 31,6°
Prawy 31,6°
Tabela (B)
Krawędź profilu przyłożona
do prowadnicy
Krawędź stykowa sufitu powinna
się znajdować przy prowadnicy.
Krawędź stykowa ściany powinna
się znajdować przy prowadnicy.
Krawędź stykowa sufitu powinna
się znajdować przy prowadnicy.
31,6° PO PRAWEJ
profil
wypukły
tylną
obrotowej
Tablica (A)
Kąt cięcia w pionie
Kąt cięcia w poziomie
Typ 52/38°
Typ 45°
Typ 52/38°
Prawy 31,6°
Prawy 33,9° Prawy 30°
Lewy 31,6°
Prawy 31,6°
Typ 45°
Prawy 35,3°
Lewy 35,3°
Prawy 35,3°
Skończony element
Skończony element
znajdzie się po lewej
stronie tarczy.
Skończony element
znajdzie się po prawej
stronie tarczy.
szeroką
(ukrytą)
na
KRAWĘDZIĄ
Typ 45°
Prawy 35,3°
Lewy 35,3°
Prawy 35,3°

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l