Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 48

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Pozycja profilu
Krawędź profilu przyłożona
na rys. A
do prowadnicy
Krawędź stykowa ściany powinna
(1)
się znajdować przy prowadnicy.
Do narożnika
wewnętrznego
(2)
Krawędź stykowa sufitu powinna
się znajdować przy prowadnicy.
(3)
Do narożnika
zewnętrznego
Krawędź stykowa ściany powinna
(4)
się znajdować przy prowadnicy.
006364
Przykład:
W przypadku cięcia profilu wypukłego typu
52/38° dla pozycji (1) na rys. A:
Przechyl i zablokuj ustawienie kąta
cięcia w pionie na 33,9° PO PRAWEJ
STRONIE.
Ustaw i zablokuj ustawienie kąta cięcia
w poziomie na
STRONIE.
Ułożyć
powierzchnią
podstawie
STYKOWĄ ŚCIANY przytkniętą do
prowadnicy na pile.
Skończony element będzie się zawsze
znajdował po PRAWEJ stronie tarczy po
wykonaniu cięcia.
7.
Cięcie profili aluminiowych
Rys.42
Do mocowania profili aluminiowych używaj klocków
rozporowych lub kawałków odpadów tak, jak
pokazano na rysunku, aby zapobiec deformacji
aluminium. Podczas cięcia aluminium stosuj smar
do cięcia, aby zapobiec gromadzeniu się opiłków
aluminium na powierzchni tarczy.
UWAGA:
Nigdy nie próbuj ciąć grubych lub zaokrąglonych
profili
aluminiowych.
poluzować się w trakcie cięcia, a zaokrąglonych nie
można w sposób pewny zamocować w zacisku.
8.
Osłony drewniane zapobiegające
powstawaniu drzazg podczas cięcia
Użycie drewnianych osłon pozwala ciąć obrabiane
przedmioty bez drzazg i odprysków wzdłuż linii
cięcia. Przymocuj osłonę drewnianą do prowadnicy
wykorzystując w tym celu otwory w prowadnicy.
Na rysunku podano wymiary zalecanych osłon
drewnianych.
Tabela (B)
Skończony element
Skończony element
znajdzie się po
prawej stronie tarczy.
Skończony element
znajdzie się po
lewej stronie tarczy.
31,6° PO PRAWEJ
profil
wypukły
tylną
(ukrytą)
obrotowej
KRAWĘDZIĄ
Grube
profile
Ponad 15mm (5/8")
1
1. Otwory
002206
UWAGA:
Jako osłony drewnianej użyj zwykłego kawałka
drewna o równej grubości.
Za pomocą wkrętów przymocuj osłonę z drewna do
prowadnicy. Łby wkrętów powinny znajdować się
poniżej powierzchni osłony.
Przy
opuszczonym
podstawy obrotowej. W przeciwnym razie możesz
uszkodzić tarczę i/lub osłonę z drewna.
9.
Cięcie na tę samą długość
szeroką
Rys.43
na
Podczas przycinania wielu elementów na tę samą
długość od 220 mm do 385 mm, wydajność pracy
można zwiększyć stosując ogranicznik nastawny
(wyposażenie dodatkowe). Zamocuj ogranicznik
nastawny w uchwycie (wyposażenie dodatkowe),
tak jak na rysunku.
Wyrównaj linię cięcia na obrabianym elemencie z
lewą lub prawą krawędzią rowka w płycie z
nacięciem i, przytrzymując element, aby się nie
poruszył, ustaw ogranicznik równo z krawędzią
elementu. Następnie zablokuj ogranicznik w tym
położeniu, dokręcając śrubę. Kiedy ogranicznik nie
jest używany, poluzuj śrubę i obróć ogranicznik tak,
aby nie przeszkadzał.
UWAGA:
Zastosowanie zestawu do mocowania z uchwytami
na drążkach (wyposażenie dodatkowe) pozwala na
powtarzalne cięcie na długość mniej więcej do
mogą
2200 mm.
10. Cięcie rowków
Rys.44
Cięcie wpustów można wykonać w następujący
sposób:
Wyregulun pozycję ogranicznika dolnego tarczy
przy
ogranicznika, aby ograniczyć głębokość cięcia.
Zajrzyj do rozdziału "Ramię ogranicznika".
Po wyregulowaniu pozycji dolnej tarczy, tnik
równoległe rowki na całej szerokości elementu,
stosując cięcie przesuwne tak, jak pokazano na
ilustracji. Następnie usuń materiał z rowków przy
pomocy dłuta. Nie próbuj wykoonać tej operacji
przy pomocy szerokich (grubych) ostrzy lub ostrza
do wypustów. Mogłoby wtedy dojść do utraty
48
Ponad 420mm (16-1/2")
85mm
70mm
70mm
85mm
(3-3/8")
(2-3/4")
(2-3/4")
(3-3/8")
zamocowanej
osłonie
uchwycie
pilarki
pomocy
śruby
regulującej
50mm-60mm
(2"-2-3/8")
27mm (1-1/16")
1
z
drewna
i
nie
obracaj
i
ramienia

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l