Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 95

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
okozhatnak.
FIGYELMEZTETÉS:
Mindig ügyeljen rá, hogy a fűrészlap éles és tiszta
legyen
a
legjobb
teljesítmény érdekében.
A vágási szög beállítása
Ezt a szerszámot a gyárban gondosan beállították és
beigazították, de a durva bánásmód kihathat a
beállításokra. Ha a szerszám nincs megfelelően beállítva,
végezze el a következőket:
1.
Gérvágási szög
Fig.47
Nyomja a kocsit teljesen a vezetőléc felé és húzza
meg a két szorítócsavart a kocsi rögzítéséhez.
Lazítsa meg a forgóasztalt rögzítő fogantyút.
Forgassa el úgy a forgóasztalt, hogy a mutató a
0°-ra mutasson a ferdevágási skálán. Ezután kissé
fordítsa el az asztalt az óramutató járásának
irányába és azzal ellentétesen, hogy a forgóasztal
a 0°-os gérvágás rovátkájába kerüljön. (Hagyja azt
így még akkor is, ha a mutató nem a 0°-ra mutat.)
Lazítsa
meg
imbuszcsavarokat imbuszkulccsal.
Engedje le teljesen a fogantyút, és a rögzítőcsap
benyomásával rögzítse leengedett pozícióban.
Állítsa merőlegesre a fűrészlap oldalát a vezetőléc
lapjával egy háromszögvonalzó, acélderékszög,
stb. segítségével. Ezután húzza meg a vezetőlécen
található imbuszcsavart jobbról balra haladva.
Fig.48
Ellenőrizze, hogy a mutató a 0°-ra mutat a gérvágó
skálán. Ha a mutató nem a 0°-ra mutat, lazítsa meg
a mutatót rögzítő csavart és állítsa be a mutatót,
hogy a 0°-ra mutasson.
Fig.49
2.
Ferdevágási szög
(1)
0°-os ferdevágási szög
Nyomja a kocsit teljesen a vezetőléc felé és
húzza meg a két szorítócsavart a kocsi
rögzítéséhez. Engedje le teljesen a fogantyút
és
rögzítse
rögzítőszeg benyomásával. Lazítsa meg a
kart a szerszám hátsó részén.
Forgassa el a 0°-os ferdevágási szöget
beállító csavart (az alsó csavart) a kar
jobboldalán két vagy három fordulatnyit az
óramutató járásával ellentétes irányába a
fűrészlap jobbra döntéséhez.
Fig.50
Gondosan állítsa merőlegesre a fűrészlap
oldalát a forgóasztal felső felületével a egy
háromszögvonalzó,acélderékszög,
segítségével a 0°-os ferdevágási szöget
és
legbiztonságosabb
a
vezetőlécet
rögzítő
leengedett
pozícióban
beállító csavart az óramutató járásának
irányába forgatva. Ezután húzza meg a kart.
Fig.51
Ellenőrizze, hogy a karon levő mutató a 0°-ra
mutat a kar tartóján található ferdevágási
skálán. Ha a mutató nem a 0°-ra mutat,
lazítsa meg a mutatót rögzítő csavart és
állítsa be a mutatót, hogy a 0°-ra mutasson.
Fig.52
(2)
45°-os ferdevágási szög
Fig.53
A 45°-os ferdevágási szöget csak azután
állítsa be, hogy a 0°-os ferdevágási szöget
már beállította. A balos 45°-os ferdevágási
szög beállításához lazítsa meg a kart és
fordítsa
Ellenőrizze, hogy a karon levő mutató a
45°-ra
ferdevágási skálán. Ha a mutató nem 45°-a
mutat, forgassa a 45°-os szöget beállító
csavart (felső csavart) a kar jobb oldalán
addig, amíg a mutató nem mutat a 45°-ra.
A lézervonal pozíciójának beállítása
LS0714FL, LS0714L típusok
Fig.54
Fig.55
FIGYELMEZTETÉS:
Mivel a szerszám áram alatt van a lézervonal
beállításakor
különösen
kioldókapcsoló véletlen meghúzása a szerszám
akaratlan bekapcsolását okozhatja és személyi
sérülésekhez vezethet.
VIGYÁZAT:
Soha ne nézzen a lézerfénybe. A közvetlen
lézersugárzás károsíthatja a szemeit.
Soha ne lökje vagy üsse meg a szerszámot. A
lökés vagy ütés a lézervonal helytelen beállítását
okozza, károsítja a lézerforrást és csökkenti a
szerszám élettartamát.
A lézeregység bármilyen meghibásodása esetén
a
vigye a szerszámot javításra egy Makita hivatalos
szervizközpontba. Tilos azt egy másik típusú
lézerre cserélni.
stb.
95
a
fűrészlapot
teljesen
mutat
a
kar
tartóján
legyen
nagyon
a
kapcsoló
működtetésekor.
balra.
található
körültekintő,
A

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l