Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 123

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Tabulka (B)
Poloha lišty
Orientace hrany lišty vůči
na obr. A
vodicímu pravítku
Hrana kontaktu se stěnou bude
(1)
naproti vodicímu pravítku.
Pro vnější
roh
(2)
Hrana kontaktu se stropem
bude naproti vodicímu pravítku.
Pro vnitřní
(3)
kout
Hrana kontaktu se stěnou bude
(4)
naproti vodicímu pravítku.
006364
Příklad:
Při řezání vypouklé lišty typu 52/38° pro
polohu (1) na obr. A:
Proveďte náklon a zajistěte nastavení
úhlu úkosu na 33,9° VPRAVO.
Nastavte a zajistěte úhel pokosu a na
31,6° VPRAVO.
Vypouklou lištu položte širokou zadní
plochou (jež bude skrytá) směrem dolů
na otočný stůl s HRANOU KONTAKTU
SE STĚNOU naproti vodicímu pravítku
pily.
Hotový kus určený k použití bude po
provedení řezu vždy po PRAVÉ straně
kotouče.
7.
Řezání hliníkových výlisků
Fig.42
Při uchycování hliníkových výlisků používejte jako
prevenci deformace hliníku distanční bloky nebo
kusy odpadního materiálu, jak je ilustrováno na
obrázku. Při řezání hliníkových výlisků používejte
řeznou kapalinu, aby se zabránilo nahromadění
hliníku na kotouči.
POZOR:
Nikdy se nepokoušejte řezat silné nebo kruhové
hliníkové výlisky. Hliníkové výlisky o velké tloušťce
se mohou během provozu uvolnit. Pomocí tohoto
nástroje nelze řádně upevnit kruhové hliníkové
výlisky.
8.
Dřevěná deska
Dřevěná deska vám pomůže zajistit řezy v dílech
bez rozštěpení. Dřevěnou desku upevněte k
vodicímu
pravítku
pravítku.
Doporučené rozměry dřevěné desky najdete na
obrázku.
Hotový dílec
Hotový dílec bude
na pravé straně
kotouče.
Hotový dílec bude
na levé straně
kotouče.
prostřednictvím
otvorů
Více než 15 mm (5/8")
1
85mm
(3-3/8")
1. Otvory
002206
POZOR:
Použijte rovnou dřevěnou desku rovnoměrné
tloušťky.
Dřevěnou desku upevněte k vodicímu pravítku
pomocí šroubů. Šrouby je nutno nainstalovat tak,
aby se jejich hlavy nacházely pod povrchem
dřevěné desky.
Je-li nainstalována dřevěná deska, neotáčejte
otočný stůl při spuštěném držadle. V opačném
případě dojde k poškození kotouče a/nebo dřevěné
desky.
9.
Opakované řezání stejných délek
Fig.43
Při řezání několika kusů materiálu se stejnou
délkou v rozmezí od 220 mm do 385 mm použijte
montážní desku (volitelné příslušenství), která
umožňuje efektivnější funkci. Montážní desku
nainstalujte na držák (volitené příslušenství) jak je
ilustrováno na obrázku.
Vyrovnejte rysku řezání na dílu buď s levou nebo
pravou stranou drážky v desce se spárou. Přidržte
díl, abyste zabránili jeho pohybu, a posuňte
montážní desku tak, aby byla zarovnána s koncem
zpracovávaného dílu. Poté zajistěte montážní
desku
šroubem.
nepoužíváte, povolte šroub a otočte montážní
desku mimo oblast práce.
POZNÁMKA:
Pomocí
sestavy
příslušenství) lze opakovaně řezat stejné délky
přibližně do délky 2 200 mm.
10. Řezání drážek
Fig.44
Řez drážkového typu lze provést následujícím
způsobem:
v
Pomocí stavěcího šroubu a ramena zarážky upravte
dolní koncovou polohu kotouče tak, aby byla
omezena řezná hloubka kotouče. Další informace
naleznete v odstavci „Rameno zarážky" výše.
Po seřízení dolní koncové polohy kotouče vyřežte
rovnoběžné drážky po celé šířce dílu pomocí
posuvného řezání (tlačení), jak je ilustrováno na
obrázku. Poté pomocí dláta odstraňte materiál dílu
z prostoru mezi drážkami. Nepokoušejte se
provádět
tento
(tlustých) kotoučů nebo drážkovacího kotouče.
123
Více než 420 mm (16-1/2")
27mm (1-1/16")
70mm
70mm
85mm
(2-3/4")
(2-3/4")
(3-3/8")
Pokud
montážní
držáku
a
tyče
typ
řezání
pomocí
50mm-60mm
(2"-2-3/8")
1
desku
(volitelné
širokých

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l