Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 59

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MONTARE
AVERTISMENT:
Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi
deconectat-o de la reţea înainte de a efectua vreo
intervenţie asupra maşinii.
Depozitarea cheii inbus
Fig.22
Cheia inbus este depozitată după cum se vede în figură.
La utilizarea cheii inbus, scoateţi-o din suportul de cheie.
După utilizarea cheii inbus, reintroduceţi-o în suportul de
cheie.
Montarea sau demontarea pânzei de ferăstrău
Fig.23
AVERTISMENT:
Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi
deconectată înainte de a monta sau demonta
pânza.
ATENŢIE:
Folosiţi numai cheia inbus Makita livrată la montarea
şi demontarea pânzei. Nerespectarea acestei
indicaţii poate conduce la strângerea excesivă sau
insuficientă a şurubului cu cap hexagonal. Aceasta
poate provoca vătămări corporale.
Blocaţi mânerul în poziţie ridicată prin apăsarea ştiftului
opritor.
Pentru a demonta pânza, folosiţi cheia inbus pentru a
deşuruba şurubul cu cap hexagonal care fixează capacul
central rotindu-l în sens anti-orar. Ridicaţi apărătoarea
pânzei şi capacul central.
Fig.24
Apăsaţi pârghia de blocare a axului pentru a bloca
arborele şi folosiţi cheia inbus pentru a deşuruba şurubul
cu cap hexagonal în sens orar. Apoi îndepărtaţi şurubul
cu cap hexagonal, flanşa exterioară şi pânza.
Fig.25
Pentru a instala pânza, montaţi-o cu atenţie pe arbore
având grijă ca direcţia săgeţii de pe suprafaţa pânzei să
fie identică cu cea a săgeţii de pe carcasa pânzei.
Instalaţi flanşa exterioară şi şurubul cu cap hexagonal,
iar apoi folosiţi cheia inbus pentru a strânge ferm şurubul
cu cap hexagonal (cu filet pe stânga) în sens anti-orar în
timp ce apăsaţi pârghia de blocare a axului.
Fig.26
Fig.27
Readuceţi apărătoarea pânzei şi capacul central în
poziţia iniţială. Apoi strângeţi şurubul cu cap hexagonal
în sens orar pentru a fixa capacul central. Eliberaţi
mânerul din poziţia ridicată trăgând de ştiftul opritor.
Coborâţi mânerul pentru a vă asigura că apărătoarea
pânzei se deplasează corect. Asiguraţi-vă că pârghia de
blocare a axului a eliberat arborele înainte de a începe
tăierea.
Sac de praf (accesoriu opţional)
Fig.28
Folosirea sacului de praf permite realizarea unor tăieri
curate şi facilitează colectarea prafului. Pentru a ataşa
sacul de praf, montaţi-l pe duza de praf.
Când sacul de praf s-a umplut până la circa o jumătate
din capacitate, scoateţi sacul de praf de pe maşină şi
extrageţi dispozitivul de fixare. Goliţi conţinutul sacului de
praf prin lovire uşoară astfel încât să eliminaţi particulele
care aderă la interior şi care ar putea stânjeni colectarea
ulterioară.
NOTĂ:
Conectând
un
dumneavoastră puteţi efectua operaţii mai eficiente şi
mai curate.
Cutie de praf (accesoriu opţional)
Fig.29
Introduceţi cutia de praf în duza de praf.
Goliţi cutia de praf cât mai curând posibil.
Pentru a goli cutia de praf, deschideţi capacul apăsând
butonul şi goliţi rumeguşul. Reinstalaţi şi blocaţi capacul
în poziţia iniţială. Puteţi demonta uşor cutia de praf
apucând-o şi trăgând-o afară prin răsucire din apropierea
duzei de praf a maşinii.
NOTĂ:
Conectând un aspirator Makita la această maşină
puteţi efectua operaţii mai eficiente şi mai curate.
ATENŢIE:
Goliţi cutia de praf înainte ca nivelul rumeguşului
colectat să ajungă la porţiunea cilindrică.
Fig.30
Fig.31
Fixarea piesei de prelucrat
AVERTISMENT:
Este extrem de important să fixaţi întotdeauna
corect şi ferm piesa de prelucrat cu menghina. În
caz contrar, puteţi provoca avarierea maşinii şi/sau
distrugerea piesei de prelucrat. POT REZULTA ŞI
VĂTĂMĂRI CORPORALE. De asemenea, după o
operaţie de tăiere, NU ridicaţi pânza înainte de a se
opri complet.
ATENŢIE:
Când tăiaţi piese lungi, folosiţi suporturi de înălţime
egală cu cea nivelului feţei superioare a tălpii
rotative. Nu vă bazaţi exclusiv pe menghina
verticală şi/sau pe menghina orizontală pentru a
fixa piesa de prelucrat.
Materialele subţiri tind să se încovoieze sub propria
greutate. Rezemaţi piesa de prelucrat pe întreaga
sa lungime pentru a evita strângerea pânzei şi
posibilele RECULURI.
59
aspirator
Makita
la
ferăstrăul

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l