Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 107

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
posuvný rez smerom k vám, čepeľ sa môže
nečakane spätne vymrštiť, a tak spôsobiť vážne
OSOBNÉ ZRANENIE.
Nikdy nevykonávajte posuvný rez s rukoväťou,
ktorá je uzamknutá v dolnej polohe stlačením
kolíka zarážky.
Nikdy neuvoľnite uťahovaciu skrutku, ktorá zaisťuje
podvozok, zatiaľ čo čepeľ ešte rotuje. Môže to
spôsobiť vážne zranenie.
3.
Zrezávacie rezanie
Pozrite si predchádzajúcu časť „Nastavenie uhla
zrezania".
4.
Skosený rez
Fig.39
Uvoľnite páku a nakloňte čepeľ píly, aby ste
nastavili uhol skosenia (pozrite si predchádzajúcu
časť „Nastavenie uhla skosenia"). Dbajte na to, aby
ste pevne utiahli páku, aby ste bezpečne zaistili
zvolený uhol skosenia. Zaistite obrobok pomocou
zveráka. Uistite sa, že je podvozok potiahnutý späť
celou cestou späť smerom k pracovníkovi. Zapnite
nástroj bez toho, aby sa čepeľ niečoho dotýkala a
počkajte, kým čepeľ nedosiahne plnú rýchlosť.
Potom jemne znížte páku do úplne dolnej polohy,
zatiaľ čo vytvoríte tlak rovnobežne s čepeľou a
POSUŇTE PODVOZOK SMEROM KU VODIDLU
OCHRANNÉHO ZARIADENIA, ABY SA REZAL
OBROBOK. Keď je rez dokončený, vypnite nástroj
a POČKAJTE, AŽ KÝM SA ČEPEĽ ÚPLNE
NEZASTAVÍ pred vrátením čepele do úplne
zdvihnutej polohy.
POZOR:
Vždy dbajte na to, aby sa čepeľ pohybovala
smerom dole ku smeru skosenia počas skoseného
rezu. Ruky si dajte preč z dráhy čepele píly.
Počas skoseného rezu sa môže vytvoriť taký stav,
kde odrezaný kus zostane oproti strane čepele. Ak
sa čepeľ nadvihne, zatiaľ čo čepeľ ešte stále rotuje,
tento kus môže čepeľ zachytiť, zapríčiniac tým, že
sa úlomky roztrúsia, čo je nebezpečné. Čepeľ sa
môže nadvihnúť LEN potom, ako sa čepeľ úplne
zastavila.
Keď
budete
stláčať
rovnobežne na čepeľ. Ak tlak nie je rovnobežný s
čepeľou počas rezu, uhol čepele sa môže posunúť
a presnosť rezu bude narušená.
5.
Zložené rezanie
Zložené rezanie je postup, pri ktorom sa vytvorí
úkosový uhol a zároveň sa na pracovnom kuse
bude vyrezávať pokosový uhol. Zložené rezanie je
možné vykonať pod uhlom, ktorý je uvedený v
tabuľke.
rukoväť
dole,
zatlačte
Uhol zrezania
Vľavo a vpravo 45°
Vpravo 50°
Vpravo 55°
Vpravo 57°
006393
Keď budete vykonávať zložene rezy, pozrite si
vysvetlenia v častiach „Tlakové rezanie", „Posuvné
rezanie", „Zrezané rezanie" a „Skosené rezanie".
6.
Rezanie okrasných líšt s korunou alebo
oblúkom
Okrasné lišty s korunou alebo oblúkom je možné
rezať pomocou pokosovej píly na kombinované
rezanie tak, že okrasné lišty budú ležať na rotačnej
základni.
Fig.40
Existujú dva bežné typy okrasných líšt s korunou a
jeden typ okrasných líšt s oblúkom; okrasná lišta s
korunou so sklonom steny 52/38°, okrasná lišta s
korunou so sklonom steny 45° a okrasná lišta s
oblúkom so sklonom steny 45°. Pozrite si obrázky.
(1) (2) (3) (4)
1
Obr. A
001556
Fig.41
Zobrazené sú spoje okrasných líšt s korunou a
oblúkom, ktoré sú zrealizované tak, aby vyhovovali
pre „vnútorné" 90° rohy ((1) a (2) na obr. A) a pre
„vonkajšie" 90° rohy ((3) a (4) na obr. A).
Meranie
Odmerajte dĺžku steny a na stole nastavte
pracovný kus s cieľom na požadovanú dĺžku
odrezať kontaktný okraj. Vždy sa presvedčte, že
odrezaná dĺžka pracovného kusa na zadnej
strane pracovného kusa je rovnaká ako dĺžka
steny. Nastavte dĺžku rezu pre uhol rezu. Aby ste
vyskúšali uhly čepele, vždy použite niekoľko
kúskov na vykonanie skúšobných rezov.
Pri rezaní okrasných líšt s korunou alebo oblúkom
nastavte uhol pokosu a uhol úkosu podľa tabuľky
(A) a okrasné lišty umiestnite na horný povrch
základne píly, ako je to uvedené v tabuľke (B).
107
Uhol skosenia
Vľavo 0° - 45°
Vľavo 0° - 40°
Vľavo 0° - 30°
Vľavo 0° - 25°
1. Vnútorný roh
2. Vonkajší roh
2

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l