Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 108

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
V prípade ľavého úkosového rezu
Tabuľka (A)
Poloha okrasnej
lišty na obr. A
Typ 52/38°
(1)
Pre vnútorný
roh
(2)
Ľavý 33,9°
(3)
Pre vonkajší
roh
(4)
006361
Tabuľka (B)
Poloha okrasnej
Okraj okrasnej lišty oproti
lišty na obr. A
vodiacemu pravítku
Okraj kontaktu so stropom by mal
(1)
byť oproti vodiacemu pravítku.
Pre vnútorný
roh
(2)
Okraj kontaktu so stenou by mal
byť oproti vodiacemu pravítku.
(3)
Pre vonkajší
roh
Okraj kontaktu so stropom by mal
(4)
byť oproti vodiacemu pravítku.
006362
Príklad:
V prípade rezania okrasnej lišty s korunou
typu 52/38° pre polohu (1) na obr. A:
Skloňte a zaistite nastavenie uhas
úkosu na 33,9° ĽAVÝ.
Nastavte a zaistite nastavenie uhla
pokosu na 31,6° PRAVÝ.
Umiestnite okrasnú lištu s korunou tak,
aby jej široká zadná strana (skrytá)
smerovala nadol na rotačnú základňu;
jej OKRAJ KONTAKTU SO STROPOM
bude smerovať k vodiacemu pravítku
píly.
Dokončený kus, ktorý sa použije bude
po vykonaní rezu vždy na ĽAVEJ strane
čepele.
V prípade pravého úkosového rezu
Tabuľka (A)
Poloha okrasnej
lišty na obr. A
Typ 52/38°
(1)
Pre vnútorný
roh
(2)
Pravý 33,9° Pravý 30°
(3)
Pre vonkajší
roh
(4)
006363
Uhol skosenia
Uhol zrezania
Typ 45°
Typ 52/38°
Pravý 31,6°
Ľavý 30°
Ľavý 31,6° Ľavý 35,3°
Pravý 31,6°
Dokončený kus
Dokončený kus bude
na ľavej strane
čepele.
Dokončený kus bude
na pravej strane
čepele.
Uhol skosenia
Uhol zrezania
Typ 45°
Typ 52/38°
Pravý 31,6°
Ľavý 31,6° Ľavý 35,3°
Pravý 31,6°
Typ 45°
Pre vnútorný
Pravý 35,3°
roh
Pravý 35,3°
Pre vonkajší
roh
006364
7.
Rezanie hliníkových výliskov
Fig.42
Na zaistenie hliníkových výliskov použite bloky
rozpery alebo kusy zvyškov tak, ako je to
zobrazené na obrázku, aby ste predišli deformácii
hliníka. Použite reznú kvapalinu, keď budete rezať
hliníkové výlisky, aby nedochádzalo k usadzovaniu
hliníkového materiálu na čepeli.
POZOR:
Nikdy sa nepokúšajte rezať hrubé alebo oblé
hliníkové výlisky. Hrubé hliníkové výlisky sa počas
prevádzky môžu uvoľniť a oblé hliníkové výlisky nie
je možné pevne zaistiť s týmto nástrojom.
Typ 45°
Pravý 35,3°
8.
Drevené obloženie
Použitie dreveného obloženia pomáha zabezpečiť
rezy v obrobkoch bez triesok. Pripojte drevené
Pravý 35,3°
obloženie ku vodidlu ochranného zariadenia,
použite otvory na vodidle ochranného zariadenia.
Pozrite si obrázok, kde sú rozmery odporúčaného
dreveného obloženia.
108
Tabuľka (B)
Poloha okrasnej
Okraj okrasnej lišty oproti
lišty na obr. A
vodiacemu pravítku
Okraj kontaktu so stenou by mal
(1)
byť oproti vodiacemu pravítku.
(2)
Okraj kontaktu so stropom by mal
byť oproti vodiacemu pravítku.
(3)
Okraj kontaktu so stenou by mal
(4)
byť oproti vodiacemu pravítku.
Príklad:
V prípade rezania okrasnej lišty s korunou
typu 52/38° pre polohu (1) na obr. A:
Skloňte a zaistite nastavenie uhas
úkosu na 33,9° PRAVÝ.
Nastavte a zaistite nastavenie uhla
pokosu na 31,6° PRAVÝ.
Umiestnite okrasnú lištu s korunou tak,
aby jej široká zadná strana (skrytá)
smerovala nadol na rotačnú základňu;
jej OKRAJ KONTAKTU SO STENOU
bude smerovať k vodiacemu pravítku
píly.
Dokončený kus, ktorý sa použije bude
po vykonaní rezu vždy na PRAVEJ
strane čepele.
Dokončený kus
Dokončený kus bude
na pravej strane
čepele.
Dokončený kus bude
na ľavej strane
čepele.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l