Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 55

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
8.
Fixaţi întotdeauna toate piesele mobile înainte
de a transporta maşina.
9.
Ştiftul opritor care blochează capul aşchietor
în poziţia coborâtă este destinat exclusiv
pentru transport şi depozitare, şi nu pentru
operaţiile de tăiere.
10. Nu utilizaţi unealta în prezenţa lichidelor şi
gazelor inflamabile. Operarea electrică a uneltei
ar putea crea o explozie şi incendiu la expunerea
la lichide şi gaze inflamabile.
11.
Verificaţi atent pânza cu privire la fisuri sau
deteriorări înainte de utilizare.
Înlocuiţi imediat pânza fisurată sau deteriorată.
12. Folosiţi numai flanşele specificate pentru
această maşină.
13. Aveţi grijă să nu deterioraţi arborele, flanşele
(în special suprafaţa de montaj) sau şurubul.
Deteriorarea acestor piese poate conduce la
ruperea pânzei.
14. Asiguraţi-vă că talpa rotativă este fixată ferm,
astfel încât să nu se mişte în timpul operaţiei.
15. Pentru siguranţa dumneavoastră îndepărtaţi
aşchiile, resturile de material etc. de pe
suprafaţa mesei înainte de executarea lucrării.
16. Evitaţi tăierea cuielor. Inspectaţi piesa de
prelucrat şi eliminaţi toate cuiele din aceasta
înainte de începerea lucrării.
17. Asiguraţi-vă că pârghia de blocare a axului este
eliberată înainte de a conecta comutatorul.
18. Asiguraţi-vă că pânza nu intră în contact cu
talpa rotativă în poziţia inferioară.
19. Ţineţi mânerul ferm. Reţineţi că ferăstrăul se
mişcă puţin în sus sau în jos în timpul pornirii
şi opririi.
20. Asiguraţi-vă că pânza nu intră în contact cu
piesa de prelucrat înainte de a conecta
comutatorul.
21. Înainte
de
utilizarea
propriu-zisă, lăsaţi-o să funcţioneze în gol
pentru un timp. Încercaţi să identificaţi orice
vibraţie sau oscilaţie care ar putea indica o
instalare inadecvată sau o pânză neechilibrată.
22. Aşteptaţi până când pânza atinge viteza
maximă înainte de a începe tăierea.
23. Întrerupeţi lucrul imediat dacă observaţi orice
anomalie.
24. Nu încercaţi să blocaţi butonul declanşator în
poziţia pornit.
25. Fiţi permanent vigilent, în special în timpul
operaţiilor repetitive, monotone. Nu vă lăsaţi
atras de un sentiment fals de securitate.
Pânzele sunt extrem de neiertătoare.
26. Folosiţi întotdeauna accesoriile recomandate
în acest manual. Folosirea unor accesorii
inadecvate, cum ar fi discurile abrazive, poate
provoca vătămări corporale.
27. Nu folosiţi ferăstrăul pentru a tăia alte
materiale decât lemn, aluminiu sau materiale
maşinii
pe
piesa
similare.
28. Conectaţi ferăstraiele pentru tăieri oblice la un
dispozitiv de colectare a prafului în timpul
tăierii.
29. Alegeţi
pânze
materialului ce urmează a fi tăiat.
30. Aveţi grijă când executaţi canelări.
31. Înlocuiţi placa cu fantă când se uzează.
32. Nu folosiţi pânze de ferăstrău fabricate din
oţel rapid.
33. Unele pulberi rezultate din prelucrare conţin
chimicale care prezintă risc de apariţie a
cancerului, malformaţiilor congenitale sau a
altor boli ale aparatului reproducător. Printre
aceste chimicale se numără:
plumbul din materialele vopsite cu vopsea
pe bază de plumb şi
arsenicul şi cromul din cheresteaua tratată
chimic.
Riscurile la care sunteţi expus în acest caz
variază, în funcţie de frecvenţa cu care
executaţi acest tip de lucrare. Pentru a
reduce expunerea la aceste chimicale:
lucraţi într-un spaţiu bine ventilat şi cu un
echipament de protecţie omologat, cum ar
fi acele măşti de protecţie a respiraţiei care
sunt special concepute pentru a filtra
particulele microscopice.
34. Pentru a reduce zgomotul emis, aveţi grijă
întotdeauna ca pânza să fie ascuţită şi curată.
35. Operatorul
utilizarea, reglarea şi operarea maşinii.
36. Folosiţi pânze de ferăstrău ascuţite corect.
Respectaţi viteza maximă specificată pe pânza
de ferăstrău.
37. Reţineţi-vă de la îndepărta piesele tăiate sau
alte bucăţi ale piesei prelucrate din zona de
tăiere în timpul funcţionării maşinii şi când
capul ferăstrăului nu se află în poziţia de
repaus.
38. Utilizaţi doar pânze de ferăstrău recomandate
de
producător,
standardului EN847-1.
39. Purtaţi mănuşi la manevrarea pânzelor de
ferăstrău
transportate într-un suport, acolo unde acest
lucru este posibil) şi materialelor dure.
40. Când sunt prevăzute cu laser, nu este permis
schimbul
Reparaţiile vor fi efectuate în mod corect.
PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI.
55
de
ferăstrău
este
instruit
adecvat
care
se
(pânzele
de
ferăstrău
între
diferite
tipuri
adecvate
pentru
conformează
vor
fi
de
lasere.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l