Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 114

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model
Průměr listu
Tloušťka kotouče
Průměr (středového) otvoru
Max. úhel pokosu
Max. úhel úkosu
Max. kapacita řezu (V x Š) při průměru kotouče 190 mm
Úhel pokosu
45° (vlevo a vpravo)
57° (vpravo)
(Poznámka)
* Hvězdička signalizuje, že se používá dřevěná deska následující tloušťky.
1: Při použití dřevěné desky o tloušťce 20 mm.
2: Při použití dřevěné desky o tloušťce 15 mm.
3: Při použití dřevěné desky o tloušťce 10 mm.
-1
Otáčky naprázdno (min
Typ laseru (LS0714FL/L)
Rozměry (D x Š x V)
Hmotnost netto
• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají změnám bez upozornění.
• Technické údaje se mohou pro různé země lišit.
• Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003
Symboly
Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se můžete při
použití nástroje setkat. Je důležité, abyste dříve, než s
ním začnete pracovat, pochopili jejich význam.
Přečtěte si návod k obsluze.
DVOJITÁ IZOLACE
V
rámci
odletujícími
dokončení řezu hlavu pily dole, dokud
se kotouč úplně nezastaví.
Při posuvném řezání nejdříve přitáhněte
vozík úplně k sobě, stiskněte dolů
držadlo a poté vozík tlačte směrem k
vodícímu pravítku.
Neumisťujte ruce ani prsty do blízkosti
kotouče.
Nikdy se nedívejte do laserového
paprsku. Přímé vystavení laseru může
45° (vlevo)
* 45 mm x 265 mm Poznámka 1
40 mm x 300 mm
* 45 mm x 185 mm Poznámka 2
40 mm x 212 mm
-----
)
předcházení
třískami
přidržte
Úhel úkosu
* 60 mm x 265 mm Poznámka 1
52 mm x 300 mm
* 60 mm x 185 mm Poznámka 2
52 mm x 212 mm
* 60 mm x 145 mm Poznámka 3
52 mm x 163 mm
LS0714: 13,1 kg, LS0714F: 13,4 kg, LS0714FL: 13,7 kg, LS0714L: 13,5 kg
END210-6
zraněním
po
Určení nástroje
Nástroj je určen k přesnému přímému a pokosovému
řezání dřeva. Při použití vhodných pilových kotoučů lze
řezat také hliník.
Napájení
Zařízení je třeba připojit pouze k napájení se stejným
napětím, jaké je uvedeno na výrobním štítku a může být
provozováno pouze v jednofázovém napájecím okruhu
se střídavým napětím. Nářadí je vybaveno dvojitou
izolací a může být tedy připojeno i k zásuvkám bez
114
LS0714/ LS0714F/ LS0714FL/LS0714L
Červený laser 650 nm,
670 mm x 430 mm x 458 mm
způsobit poranění očí.
Pouze pro země EU
Nevyhazujte elektrická zařízení spolu s
domovním odpadem!
Podle
Nařízení
2002/96/EC o likvidaci elektrických a
elektronických
provádění v souladu s národními zákony,
elektrická zařízení musí být poté, co
doslouží, shromažďována samostatně a
vrácena k ekologické recyklaci.
190 mm
1,3 mm - 2,0 mm
20 mm
Vlevo 47° , vpravo 57°
Vlevo 45°, vpravo 5°
5° (vpravo)
-----
40 mm x 300 mm
-----
-----
6 000
1 mW (třída laseru 2)
Evropské
rady
zařízení
a
jejího
ENE006-1
ENF002-2

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l