Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 46

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
na obrabianym elemencie pozostanie znak, a
precyzja cięcia będzie gorsza.
1.
Cięcie proste (cięcie małych elementów)
Rys.37
Elementy o wysokości do 50 mm i szerokości do 97
mm mogą być cięte w następujący sposób.
Popchnij suport wzdłużny do oporu ku prowadnicy i
dokręć dwie śruby zaciskowe, które blokują pręty
przesuwne
w kierunku zgodnym
wskazówek zegara, aby zablokować suport.
Zamocuj obrabiany element w zacisku. Włącz
pilarkę i, zanim opuścisz ją, odczekaj aż tarcza
osiągnie swoją maksymalną prędkość obrotową.
Następnie powoli opuszczaj uchwyt pilarki do
skrajnego dolnego położenia, aby rozpocząć cięcie
elementu.
Po
urządzenie
i
CAŁKOWICIE SIĘ ZATRZYMA i dopiero wówczas
unieś tarczę całkowicie do góry.
UWAGA:
Dokręć mocno dwie śruby zaciskowe, które mocują
pręty przesuwne, w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, aby podczas pracy suport nie
poruszał
się.
Niewystarczające
ostrza może spowodować odrzut tarczy. Może
wówczas dojść do poważnych obrażeń.
2.
Cięcie przesuwne (cięcie szerokich elementów)
Rys.38
Odkręć dwie śruby zaciskowe, które blokują pręty
przesuwne w kierunku odwrotnym do ruchu
wskazówek zegara, aby suport mógł się swobodnie
poruszać. Zamocuj obrabiany element w zacisku.
Pociągnij do siebie suport wzdłużny do oporu.
Włącz pilarkę i zanim opuścisz ją, odczekaj, aż
tarcza osiągnie swoją maksymalną prędkość
obrotową. Wciśnij uchwyt i popchnij suport
wzdłużny ku prowadnicy i ku obrabianemu
elementowi.
Po
urządzenie
i
CAŁKOWICIE SIĘ ZATRZYMA i dopiero wówczas
unieś tarczę całkowicie do góry.
UWAGA:
Gdy wykonujesz cięcia przesuwne, najpierw
pociągnij całkowicie do oporu do siebie i wciśnij
uchwyt
do
całkowicie
następnie popchnij suport ku prowadnicy. Nigdy nie
rozpoczynaj cięcia, gdy suport nie jest całkowicie
przyciągnięty w twoją stronę. W przypadku
wykonywania cięcia przesuwnego bez uprzedniego
pociągnięcia suportu do oporu lub wykonywania
cięcia w kierunku operatora może dojść do odrzutu
tarczy,
który
obrażenia.
z
zakończeniu
cięcia
ZACZEKAJ,
zamocowanie
zakończeniu
cięcia
ZACZEKAJ,
obniżonej
pozycji,
może
spowodować
Nigdy nie wykonuj cięcia przesuwnego z uchwytem
zablokowanym w dolnej pozycji poprzez wciśnięcie
kołka oporowego.
Nigdy nie odkręcaj śruby zaciskowej, która blokuje
suport podczas obrotów tarczy. Mogłoby to
spowodować poważne obrażenia.
3.
Cięcie pod kątem w poziomie
Zapoznaj się z wcześniejszymi objaśnieniami w
punkcie zatytułowanym „Regulacja kąta cięcia w
ruchem
poziomie".
4.
Cięcie pod kątem w pionie
Rys.39
Poluzuj dźwignię i przechyl tarczę pilarki, aby
ustawić wybrany kąt cięcia (Zapoznaj się z
wcześniejszymi
wyłącz
zatytułowanym „Regulacja kąta cięcia w pionie").
TARCZA
Koniecznie
zablokować ustawienie wybranego kąta skosu.
Zamocuj obrabiany element w zacisku. Upewnij się,
że suport jest całkowicie odciągnięty do tyłu, ku
operatorowi. Włącz pilarkę i zanim opuścisz ją,
odczekaj, aż tarcza osiągnie swoją maksymalną
prędkość obrotową. Następnie powoli obniż uchwyt
do najniższego położenia, wywierając nacisk
równolegle do tarczy i popchnij suport ku
prowadnicy, aby przeciąć element. Po zakończeniu
cięcia wyłącz urządzenie i ZACZEKAJ, AŻ
TARCZA CAŁKOWICIE SIĘ ZATRZYMA i dopiero
wówczas unieś tarczę całkowicie do góry.
UWAGA:
Zawsze upewnij się, że tarcza obniży się do
odpowiedniej pozycji w przypadku cięcia skośnego
w pionie. Nie zbliżaj rąk do obracającej się tarczy.
Podczas cięcia skośnego może zdarzyć się, że
odcięty kawałek materiału będzie opierał się o
boczną powierzchnię tarczy. Jeżeli tarcza zostanie
uniesiona, gdy jeszcze się obraca, wówczas odcięty
kawałek może zostać pochwycony i wyrzucony w
wyłącz
powietrze, stanowiąc zagrożenie dla znajdujących
TARCZA
się w pobliżu osób. Tarczę można unieść w górę
DOPIERO po jej całkowitym zatrzymaniu.
Dociskając uchwyt pilarki do dołu należy wywierać
nacisk równolegle do tarczy. Jeżeli nacisk nie
będzie równoległy do tarczy w czasie cięcia, kąt
cięcia może ulec zmianie i pogorszy się dokładność
cięcia.
a
5.
Cięcie złożone
Cięcie złożone polega na równoczesnym cięciu
elementu pod kątem w pionie i w poziomie. Cięcie
złożone można wykonywać dla kątów pokazanych
w poniższej tabeli.
poważne
46
objaśnieniami
dokręć
ponownie
dźwignię,
w
punkcie
aby

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l