Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 98

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SLOVENSKÝ (Pôvodné pokyny)
1-1. Čap zarážky
2-1. Skrutka
3-1. Nastavovacia skrutka
4-1. Chránič ostria
5-1. Chránič čepele A
5-2. Vodidlo čepele B (pre európske
krajiny)
6-1. Chránič ostria
7-1. Krídlová skrutka
7-2. Zárezová doska
8-1. Čepeľ píly
8-2. Zúbky čepele
8-3. Zárezová doska
8-4. Ľavý skosený rez
8-5. Rovný rez
9-1. Nastavovacia skrutka
9-2. Rotačná základňa
9-3. Vodidlové ochranné zariadenie
10-1. Vrchný povrch rotačného stola
10-2. Okraj čepele
10-3. Vodidlové ochranné zariadenie
11-1. Nastavovacia skrutka
11-2. Rameno zarážky
12-1. Rotačná základňa
12-2. Blokovacia páčka
12-3. Škála zrezania
12-4. Ukazovateľ
12-5. Svorka
13-1. Páčka
13-2. Uvoľňovacie tlačidlo
14-1. Ukazovateľ
14-2. Škála skosenia
14-3. Rameno
15-1. Páčka
15-2. Šrauba (Skrutka)
16-1. Páčka
17-1. Tlačidlo odomknutia
17-2. Spúšť
17-3. Rúčka
18-1. Svetlo
18-2. Spínač svetla
19-1. Spínač pre laser
20-1. Nastavovacia skrutka
22-1. Držiak kľúča
22-2. Šesťhranný francúzsky kľúč
23-1. Čap zarážky
24-1. Stredný kryt
24-2. Skrutky s vnútorným šesťhranom
24-3. Šesťhranný francúzsky kľúč
24-4. Bezpečnostný kryt
25-1. Posúvačový uzáver
25-2. Šipka
25-3. Puzdro čepele
Vysvetlenie všeobecného zobrazenia
25-4. Šesťhranný francúzsky kľúč
25-5. Skrutky s vnútorným šesťhranom
26-1. Vonkajšia obruba
26-2. Čepeľ píly
26-3. Vnútorná obruba
26-4. Skrutka s vnútorným šesťhranom
(ľavá)
26-5. Vreteno
27-1. Puzdro čepele
27-2. Šipka
27-3. Čepeľ píly
27-4. Šipka
28-1. Vrecko na prach
28-2. Otvor na prach
28-3. Upínadlo
29-1. Schránka na prach
29-2. Kryt
29-3. Tlačidlo
30-1. Časť valcovej plochy
30-2. Schránka na prach
30-3. Piliny
31-1. Časť valcovej plochy
31-2. Schránka na prach
32-1. Podpora
32-2. Rotačná základňa
33-1. Rameno zveráka
33-2. Tyč zveráka
33-3. Vodidlové ochranné zariadenie
33-4. Držiak
33-5. Súprava držiaka
33-6. Otočný gombík zveráka
33-7. Šrauba (Skrutka)
34-1. Otočný gombík zveráka
34-2. Nákres
34-3. Uzáver zveráka
34-4. Základňa
35-1. Držiak
35-2. Súprava držiaka
36-1. Súprava držiaka
36-2. Tyč 12
37-1. Dve upínacie skrutky na utiahnutie
posuvnej matky
37-2. Súprava držiaka (voliteľný
doplnok)
38-1. Dve upínacie skrutky na utiahnutie
posuvnej matky
38-2. Súprava držiaka (voliteľný
doplnok)
39-1. Súprava držiaka (voliteľný
doplnok)
40-1. Okrasná lišta s korunou typu
52/38 ゚
40-2. Okrasná lišta s korunou typu 45 ゚
98
40-3. Okrasná lišta s korunou typu 45 ゚
41-1. Vnútorný roh
41-2. Vonkajší roh
42-1. Zverák
42-2. Blok rozpery
42-3. Vodidlové ochranné zariadenie
42-4. Hliníkový výlisok
42-5. Blok rozpery
43-1. Nastavovacia doska
43-2. Držiak
43-3. Šrauba (Skrutka)
44-1. Žliabky vyrezané čepeľou
45-1. Čap zarážky
47-1. Vodidlové ochranné zariadenie
47-2. Skrutky s vnútorným šesťhranom
48-1. Trojuholníkové meradlo
49-1. Šrauba (Skrutka)
49-2. Škála zrezania
49-3. Ukazovateľ
50-1. Páčka
50-2. Držiak ramena
50-3. Nastavovacia závora stupňa 0 ゚
uhla skosenia
50-4. Rameno
50-5. Uvoľňovacie tlačidlo
51-1. Trojuholníkové meradlo
51-2. Čepeľ píly
51-3. Vrchný povrch rotačného stola
52-1. Škála skosenia
52-2. Ukazovateľ
52-3. Šrauba (Skrutka)
53-1. Nastavovacia závora ľavého 45 ゚
uhla skosenia
54-1. Obrobok
54-2. Čiara rezania
54-3. Súprava držiaka (voliteľný
doplnok)
55-1. Vertikálny zverák
55-2. Súprava držiaka (voliteľný
doplnok)
56-1. Vytiahnuť
56-2. Potlačiť
56-3. Skrinka lampy
56-4. Skrutky
56-5. Svetielkujúca trubica
57-1. Skrutkovač
57-2. Skrutka (len jeden kus)
57-3. Šošovky pre laserové svetlo
58-1. Šošovky pre laserové svetlo
59-1. Medzná značka
60-1. Veko držiaka uhlíka
60-2. Skrutkovač

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l