Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 94

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
7.
Sajtolt alumínium vágása
Fig.42
A sajtolt alumínium rögzítésekor használja a
távtartó tömböket vagy hulladékdarabokat az
alumínium deformálódásának elkerüléséhez az
ábrának megfelelő módon. A sajtol alumínium
vágásakor használjon kenőanyagot az alumínium
felhalmozódásának elkerülésére a fűrészlapon.
VIGYÁZAT:
Soha ne próbáljon vastag vagy kerek sajtolt
alumínium
idomokat
alumínium idomok a művelet során kilazulhatnak, a
kerek idomokat pedig nem lehet megfelelően
rögzíteni a szerszámmal.
8.
Fabetét
Fabetét
használatával
munkadarabok
Illessze a fabetétet a vezetőléchez a vetőlécben
található furatok segítségével.
Tájékozódjon
az
méretével kapcsolatban.
Több, mint 15 mm (5/8")
Több, mint 420 mm (16-1/2")
1
85mm
70mm
(3-3/8")
(2-3/4")
1. Furatok
002206
VIGYÁZAT:
Fabetétként
használjon
vastagságú fadarabot.
A fabetétet csavarokkal rögzítse a vezetőléchez. A
csavarokat úgy kell becsavarni, hogy a csavarfejek
a fabetét felülete alatt legyenek.
Amikor a fabetét fel van helyezve, ne fordítsa el a
forgóasztalt ha a fogantyú le van engedve. A
fűrészlap és/vagy a fabetét károsodik.
9.
Azonos hosszak vágása
Fig.43
Ha több azonos hosszúságú darabot szeretne
vágni 220 mm és 385 mm közötti hosszal, akkor a
rögzítőlap
(opcionális
hatékonyabbá
teszi
rögzítőlapot a tartóra (opcionális kiegészítő) az
ábrán látható módon.
Igazítsa
a
munkadarab
felszakadásgátló vájatának jobb vagy bal oldalához,
és a munkadarabot lenyomva tartva mozgassa a
rögzítőlapot a munkadarab végéhez. Ezután
rögzítse
a
rögzítőlapot
rögzítőlapot nem használja, lazítsa meg a csavart
és fordítsa el az útból a rögzítőlapot.
vágni.
A vastag sajtol
biztosítható
felszakadásmentes
ábráról
a
fabetét
50mm-60mm
(2"-2-3/8")
27mm (1-1/16")
1
70mm
85mm
(2-3/4")
(3-3/8")
egyenes,
kiegészítő)
használata
a
munkát.
Szerelje
vágóvonalát
a
csavarral.
MEGJEGYZÉS:
A tartórúd szerelvény (opcionális kiegészítő)
használata azonos hosszal vágását teszi lehetővé
legfeljebb 2 200 mm hosszúságban.
10. Hornyolás
Fig.44
Horonyvágás végezhető a következő módon:
Állítsa be a fűrészlap alsó pozícióját a csavarral és
az ütközővel a vágási mélység korlátozásához.
Tájékozódjon az "Ütközőkar" fejezetből.
A fűrészlap alsó pozíciójának beállítása után
párhuzamos
munkadarabba csúszó(toló)vágással az ábrán
látható módon. Ezután távolítsa el a munkadarab
hornyok közötti részét egy vésővel. Ne próbáljon
ilyen vágást végezni széles (vastag) fűrészlappal
a
vagy horonyvágó lappal. Elveszítheti az uralmat a
vágása.
szerszám felett ami sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT:
ajánlott
Ügyeljen rá, hogy visszaállítsa az ütközőkart az
eredeti pozícióba ha nem végez hornyolást.
A szerszám szállítása
Fig.45
Fig.46
Ellenőrizze, hogy a szerszámgépet áramtalanították.
Rögzítse a fűrészlapot 0°-os ferdevágási szögnél és a
forgóasztalt a legnagyobb jobbos gérvágási szögnél.
Rögzítse a csúszósarukat úgy, hogy az alsó csúszósaruk
teljesen a kezelő felé húzott kocsi pozíciójába legyenek
rögzítve, a felső csúszósaruk pedig a kocsinak teljesen a
azonos
vezetőléchez tolt pozíciójában. Engedje le teljesen a
fogantyút, és a rögzítőcsap benyomásával rögzítse
leengedett pozícióban.
Szállítsa a szerszámot az alaplemez két oldalánál fogva
az ábrán látható módon. Könnyebben szállíthatja a
szerszámot, ha eltávolítja a tartókat, porzsákot, stb.
VIGYÁZAT:
A szerszám szállítása előtt mindig rögzítsen
minden mozgó alkatrészt.
A rögzítőszeg csak szállításkor és tároláskor
használható és nem vágási műveletek során.
KARBANTARTÁS
a
VIGYÁZAT:
Mindig bizonyosodjék meg arról hogy a szerszám
a
kikapcsolt és a hálózatra nem csatlakoztatott
állapotban van mielőtt a vizsgálatához vagy
karbantartásához kezdene.
Soha ne használjon gázolajt, benzint, higítót,
Ha
a
alkoholt
elszineződést,
94
hornyokat
vághat
vagy
hasonló
anyagokat.
alakvesztést
vagy
széltében
a
Ezek
repedést

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l