Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 60

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Fig.32
Menghină verticală
Fig.33
Menghina verticală poate fi instalată în două poziţii, atât
pe partea stângă cât şi pe partea dreaptă a ghidajului
opritor sau a ansamblului suport (accesoriu opţional).
Introduceţi tija menghinei în gaura din ghidajul opritor
sau ansamblul suport şi strângeţi şurubul pentru a fixa
tija menghinei.
Poziţionaţi braţul menghinei în funcţie de grosimea şi
forma piesei de prelucrat şi fixaţi braţul menghinei prin
strângerea şurubului. Dacă şurubul de fixare a braţului
menghinei intră în contact cu ghidajul opritor, instalaţi
şurubul
pe
latura
Asiguraţi-vă că nicio parte a maşinii nu intră în contact cu
menghina atunci când coborâţi mânerul complet şi
trageţi sau împingeţi sania complet. Dacă maşina atinge
menghina, repoziţionaţi menghina.
Presaţi piesa de prelucrat uniform pe ghidajul opritor şi
talpa rotativă. Poziţionaţi piesa de prelucrat în poziţia de
tăiere dorită şi fixaţi-o ferm prin strângerea butonului
rotativ al menghinei.
ATENŢIE:
Piesa de prelucrat trebuie să fie fixată ferm cu
menghina la talpa rotativă şi ghidajul opritor pe
durata tuturor operaţiilor.
Menghină orizontală (accesoriu opţional)
Fig.34
Menghina orizontală poate fi instalată pe partea stângă a
tălpii. Prin rotirea butonului rotativ al menghinei în sens
anti-orar, şurubul este eliberat şi tija filetată a menghinei
poate fi introdusă şi extrasă rapid. Prin rotirea butonului
rotativ al menghinei în sens orar, şurubul rămâne fixat.
Pentru a prinde piesa de prelucrat, rotiţi butonul rotativ al
menghinei în sens orar până când pârghia de blocare
atinge poziţia cea mai înaltă, apoi strângeţi-l ferm. Dacă
butonul rotativ al menghinei este forţat înăuntru sau tras
afară în timpul rotirii în sens orar, pârghia de blocare se
poate opri într-o poziţie înclinată. În acest caz, rotiţi
butonul rotativ al menghinei în sens anti-orar până când
şurubul este eliberat, înainte de a-l roti din nou lent în
sens orar.
Lăţimea maximă a piesei de prelucrat care poate fi fixată
cu menghina orizontală este de 120 mm.
ATENŢIE:
Prindeţi piesa de prelucrat numai când pârghia de
blocare se află în poziţia cea mai înaltă. În caz
contrar este posibil ca piesa de prelucrat să nu fie
fixată suficient. Aceasta poate cauza proiectarea
piesei,
deteriorarea
controlului, rezultând în VĂTĂMĂRI PERSONALE.
opusă
a
braţului
menghinei.
pânzei
sau
Suporturi şi ansamblul suport (accesorii
opţionale)
Fig.35
Suporturile şi ansamblul suport pot fi instalate pe fiecare
parte pentru a sprijini convenabil piesele orizontal.
Instalaţi-le după cum se vede în figură. Apoi strângeţi ferm
şuruburile pentru a fixa suporturile şi ansamblul suport.
Când tăiaţi piese lungi, folosiţi ansamblul suport-tijă
(accesoriu opţional). Acesta este compus din două
ansambluri suport şi două tije 12.
Fig.36
ATENŢIE:
Rezemaţi întotdeauna piesele lungi la nivelul feţei
superioare a tălpii rotative pentru a obţine tăieturi
curate şi a preveni pierderea periculoasă a maşinii
de sub control.
FUNCŢIONARE
ATENŢIE:
Înainte de utilizare, aveţi grijă să eliberaţi mânerul
din poziţia complet coborâtă trăgând de ştiftul
opritor.
Asiguraţi-vă că pânza nu intră în contact cu piesa
de prelucrat etc. înainte de a conecta comutatorul.
Nu aplicaţi o presiune excesivă asupra mânerului în
timpul tăierii. O apăsare prea puternică poate avea
ca efect suprasolicitarea motorului şi/sau reducerea
eficienţei tăierii. Apăsaţi mânerul numai cu atâta
forţă câtă este necesară pentru o tăiere uşoară şi
fără o reducere semnificativă a vitezei pânzei.
Apăsaţi încet mânerul pentru a executa tăierea.
Dacă mânerul este apăsat puternic sau este împins
lateral, pânza va vibra şi va lăsa o urmă (urmă de
ferăstrău) în piesa de prelucrat, iar precizia tăierii
va fi afectată.
În timpul unei tăieri culisante, împingeţi încet sania
către ghidajul opritor fără a vă opri. Dacă
deplasarea căruciorului este întreruptă în timpul
tăierii, în piesă va rămâne o urmă şi precizia tăierii
va fi afectată.
1.
Tăierea prin apăsare (tăierea pieselor mici)
Fig.37
Piesele de până la 50 mm înălţime şi 97 mm lăţime
pot fi tăiate în modul următor.
Împingeţi sania complet către ghidajul opritor şi
strângeţi în sens orar cele două şuruburi de
strângere care fixează glisierele pentru a fixa sania.
Fixaţi piesa de prelucrat cu menghina. Porniţi
maşina fără ca pânza să fie în contact şi aşteptaţi
până când pânza atinge viteza maximă înainte de a
pierderea
o coborî. Apoi coborâţi încet mânerul până în
poziţia complet coborâtă pentru a tăia piesa. După
finalizarea tăierii, opriţi maşina şi AŞTEPTAŢI
PÂNĂ CÂND PÂNZA SE OPREŞTE COMPLET
60

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l