Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 57

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ATENŢIE:
Înainte şi după schimbarea unghiului de înclinaţie,
reglaţi întotdeauna plăcile cu fantă în modul descris
mai sus.
Menţinerea capacităţii maxime de tăiere
Fig.9
Fig.10
Această maşină este reglată din fabrică pentru a asigura
capacitatea maximă de tăiere pentru o pânză de
ferăstrău de 190 mm.
Când instalaţi o pânză nouă, verificaţi întotdeauna
poziţia limită inferioară a pânzei şi, dacă este necesar,
ajustaţi-o după cum urmează:
Mai întâi, deconectaţi maşina. Împingeţi sania complet
către ghidajul opritor şi coborâţi mânerul complet. Folosiţi
cheia inbus pentru a roti şurubul de reglare până când
conturul pânzei se extinde puţin sub suprafaţa superioară
a tălpii rotative, în punctul în care faţa frontală a ghidajului
opritor întâlneşte suprafaţa superioară a tălpii rotative.
Cu maşina deconectată, rotiţi pânza cu mâna în timp ce
ţineţi mânerul coborât complet pentru a vă asigura că
pânza nu intră în contact cu nicio porţiune a tălpii
inferioare. Reajustaţi puţin, dacă este necesar.
AVERTISMENT:
După instalarea unei pânze noi, asiguraţi-vă că
pânza nu intră în contact cu nicio porţiune a tălpii
inferioare când mânerul este coborât complet.
Efectuaţi această operaţie întotdeauna cu maşina
deconectată.
Braţ opritor
Fig.11
Poziţia limită inferioară a pânzei poate fi reglată uşor cu
braţul opritor. Pentru reglare, deplasaţi braţul opritor în
direcţia săgeţii, după cum se vede în figură. Ajustaţi
şurubul de reglare astfel încât pânza să se oprească în
poziţia dorită atunci când mânerul este coborât complet.
Reglarea unghiului de tăiere oblică
Fig.12
Slăbiţi mânerul prin rotire în sens anti-orar. Rotiţi talpa
rotativă în timp ce apăsaţi pârghia de blocare. După ce
aţi deplasat mânerul în poziţia în care indicatorul indică
unghiul dorit pe scala pentru tăiere oblică, strângeţi ferm
mânerul în sens orar.
ATENŢIE:
Când rotiţi talpa rotativă, aveţi grijă să ridicaţi
mânerul complet.
După schimbarea unghiului de tăiere oblică, fixaţi
întotdeauna talpa rotativă înşurubând strâns
mânerul.
Reglarea unghiului de înclinaţie
Fig.13
Fig.14
Pentru a regla unghiul de înclinaţie, slăbiţi pârghia de la
spatele maşinii în sens anti-orar.
Împingeţi mânerul spre stânga pentru a înclina pânza de
ferăstrău până când indicatorul indică unghiul dorit pe
scala pentru înclinaţie. Apoi strângeţi pârghia ferm în
sens orar pentru a fixa braţul.
Pentru a înclina pânza spre dreapta, apăsaţi butonul de
eliberare de la spatele maşinii în timp ce înclinaţi puţin
pânza spre stânga după ce aţi slăbit pârghia. Cu butonul
de eliberare apăsat, înclinaţi pânza de ferăstrău spre
dreapta.
ATENŢIE:
Când înclinaţi pânza de ferăstrău, aveţi grijă să
ridicaţi mânerul complet.
După schimbarea unghiului de înclinaţie, fixaţi
întotdeauna braţul strângând pârghia în sens orar.
Când schimbaţi unghiurile de înclinaţie, aveţi grijă să
poziţionaţi plăcile cu fantă aproximativ în modul
descris la paragraful „Poziţionarea plăcilor cu fantă".
Reglarea poziţiei pârghiei
Fig.15
Pârghia poate fi repoziţionată la orice multiplu de 30°
dacă pârghia nu este strânsă complet.
Deşurubaţi şi scoateţi şurubul care fixează pârghia de la
spatele maşinii. Demontaţi pârghia şi reinstalaţi-o astfel
încât să fie puţin deasupra nivelului. Fixaţi pârghia ferm
cu şurubul.
Acţionarea întrerupătorului
ATENŢIE:
Înainte de a branşa maşina la reţea, verificaţi dacă
trăgaciul întrerupătorului funcţionează corect şi
dacă revine la poziţia "OFF" (oprit) atunci când este
eliberat.
Când nu folosiţi maşina, demontaţi butonul de
deblocare şi depozitaţi-l într-un loc sigur. Aceasta
preîntâmpină utilizarea neautorizată a maşinii.
Nu apăsaţi puternic butonul declanşator fără a
apăsa butonul de deblocare. Comutatorul se poate
rupe.
Pentru ţările europene
Fig.16
Pentru a preveni acţionarea accidentală a butonului
declanşator, este prevăzut un buton de deblocare.
Pentru a porni maşina, împingeţi pârghia din stânga,
apăsaţi butonul de deblocare şi apoi apăsaţi butonul
declanşator. Eliberaţi butonul declanşator pentru a opri
maşina.
57

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l