Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 122

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Při šikmém řezání může dojít k tomu, že se
odřezaný kus zapře oproti boku pilového kotouče.
Bude-li kotouč zvednut když se stále otáčí, může
být tento kousek kotoučem zachycen a v důsledku
toho může dojít k vystřelení úlomků. Tato situace
může být nebezpečná. Kotouč zvedněte až PO
úplném zastavení.
Při
posunování
rovnoběžně s kotoučem. Nebude-li během řezání
tlak vyvíjen rovnoběžně s kotoučem, může dojít ke
změně úhlu kotouče a následně snížení přesnosti
řezu.
5.
Složené řezání
Kombinované řezání je proces, při němž se na
obrobku provádí řez s úkosovým úhlem a současně
s pokosovým úhlem. Kombinované řezy lze
provádět v úhlu uvedeném v tabulce.
Úhel pokosu
Vlevo a vpravo 45
Vpravo 50
Vpravo 55
Vpravo 57
006393
Při složeném řezání použijte informace uvedené v
odstavcích „Tlakové řezání", „Posuvné řezání",
„Pokosové řezání" a „Šikmý řez".
6.
Řezání vypouklých a vydutých lišt
Vypouklé a vyduté lišty lze radiální pokosovou pilou
řezat s lištami položenými naplocho na otočném
stole.
Fig.40
Existují dva obvyklé typy vypouklých a jeden typ
vydutých lišt: 52/38° rohová vypouklá lišta, 45°
rohová vypouklá lišta a 45° rohová vydutá lišta. Viz
obrázky.
(1) (2) (3) (4)
1
2
Obr. A
001556
Fig.41
Existují spoje vypouklých a vydutých lišt ve
„vnitřních" 90° koutech ((1) a (2) na obr. A) a na
„vnějších" 90° rozích ((3) a (4) na obr. A).
Měření
Změřte délku stěny a ustavte řezaný díl na stole tak,
abyste mohli přiříznout na požadovanou délku
hranu, jež bude v kontaktu se stěnou. Vždy se
ujistěte, zda je délka řezané lišty na zadní straně
stejná jako délka stěny. Nastavte délku řezu pro
držadla
dolů
vyvíjejte
Úhel úkosu
Vlevo 0 - 45
Vlevo 0 - 40
Vlevo 0 - 30
Vlevo 0 - 25
1. Vnitřní kout
2. Vnější roh
řezný úhel. Vždy proveďte několik zkušebních řezů,
abyste se o řezných úhlech ujistili.
Při řezání vypouklých a vydutých lišt nastavte úhel
úkosu a úhel pokosu tak, jak je naznačeno v
tabulce (A) a lišty ustavte na horní ploše stolu pily
tak, jak je uvedeno v tabulce (B).
V případě levého úkosového řezu
tlak
Poloha lišty
na obr. A
(1)
Pro vnější
roh
(2)
(3)
Pro vnitřní
kout
(4)
006361
Poloha lišty
na obr. A
(1)
Pro vnější
roh
(2)
(3)
Pro vnitřní
kout
(4)
006362
Příklad:
Při řezání vypouklé lišty typu 52/38° pro
polohu (1) na obr. A:
V případě pravého úkosového řezu
Poloha lišty
na obr. A
(1)
Pro vnější
roh
(2)
(3)
Pro vnitřní
kout
(4)
006363
122
Tabulka (A)
Úhel úkosu
52/38° typ
45° typ
52/38° typ
Vpravo 31,6°
Vlevo 33,9°
Vlevo 30°
Vlevo 31,6°
Vpravo 31,6°
Tabulka (B)
Orientace hrany lišty vůči
vodicímu pravítku
Hrana kontaktu se stropem bude
naproti vodicímu pravítku.
Hrana kontaktu se stěnou bude
naproti vodicímu pravítku.
Hrana kontaktu se stropem bude
naproti vodicímu pravítku.
Proveďte náklon a zajistěte nastavení
úhlu úkosu na 33,9° VLEVO.
Nastavte a zajistěte úhel pokosu a na
31,6° VPRAVO.
Vypouklou lištu položte širokou zadní
plochou (jež bude skrytá) směrem dolů
na otočný stůl s HRANOU KONTAKTU
SE
STROPEM
naproti
pravítku pily.
Hotový kus určený k použití bude po
provedení řezu vždy po LEVÉ straně
kotouče.
Tabulka (A)
Úhel úkosu
52/38° typ
45° typ
52/38° typ
Vpravo 31,6°
Vpravo 33,9° Vpravo 30°
Vlevo 31,6°
Vpravo 31,6°
Úhel pokosu
45° typ
Vpravo 35,3°
Vlevo 35,3°
Vpravo 35,3°
Hotový dílec
Hotový dílec bude
na levé straně
kotouče.
Hotový dílec bude
na pravé straně
kotouče.
vodicímu
Úhel pokosu
45° typ
Vpravo 35,3°
Vlevo 35,3°
Vpravo 35,3°

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l