Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 64

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri.
AVERTISMENT:
Asiguraţi-vă întotdeauna că pânza este ascuţită şi
curată pentru a obţine performanţe optime în
condiţii de siguranţă.
Reglarea unghiului de tăiere
Această maşină este reglată şi aliniată cu grijă din
fabrică, însă manipularea dură poate afecta alinierea.
Dacă
maşina
dumneavoastră
corespunzător, procedaţi după cum urmează:
1.
Unghi de tăiere oblică
Fig.47
Împingeţi sania către ghidajul opritor şi strângeţi cele
două şuruburi de strângere pentru a fixa sania.
Deşurubaţi mânerul care fixează talpa rotativă.
Rotiţi talpa rotativă astfel încât indicatorul să indice
valoarea 0° pe scala pentru tăiere oblică. Apoi rotiţi
puţin talpa rotativă în sens orar şi anti-orar pentru a
cupla talpa rotativă în canelura pentru tăiere oblică
de 0°. (Lăsaţi-o în poziţia respectivă dacă
indicatorul nu indică valoarea 0°.) Deşurubaţi
şurubul cu cap hexagonal care fixează ghidajul
opritor folosind cheia inbus.
Coborâţi mânerul complet şi blocaţi-l în poziţie
coborâtă prin apăsarea ştiftului opritor. Orientaţi
faţa laterală a pânzei perpendicular pe faţa
ghidajului opritor folosind un echer, un vinclu etc.
Apoi strângeţi ferm şurubul cu cap hexagonal de la
ghidajul opritor, succesiv, începând din dreapta.
Fig.48
Asiguraţi-vă că indicatorul indică valoarea 0° pe
scala pentru tăiere oblică. Dacă indicatorul nu
indică valoarea 0°, deşurubaţi şurubul care fixează
indicatorul şi reglaţi indicatorul ca să indice 0°.
Fig.49
2.
Unghi de înclinaţie
(1)
Unghi de înclinaţie 0°
Împingeţi sania către ghidajul opritor şi
strângeţi cele două şuruburi de strângere
pentru a fixa sania. Coborâţi mânerul complet
şi blocaţi-l în poziţie coborâtă prin apăsarea
ştiftului opritor. Slăbiţi pârghia de la spatele
maşinii.
Rotiţi şurubul de reglare a unghiului de
înclinaţie de 0° (şurubul inferior) din partea
dreaptă a braţului cu două sau trei rotaţii în
sens anti-orar, pentru a înclina pânza spre
dreapta.
Fig.50
Orientaţi faţa laterală a pânzei perpendicular
pe faţa superioară a tălpii rotative folosind un
echer, un vinclu etc. prin rotirea şurubului de
reglare a unghiului de înclinaţie de 0° în sens
nu
este
aliniată
64
orar. Apoi strângeţi pârghia ferm.
Fig.51
Asiguraţi-vă că indicatorul de pe braţ indică
valoarea 0° pe scala pentru înclinaţie de la
suportul braţului. Dacă indicatorul nu indică
valoarea 0°, deşurubaţi şurubul care fixează
indicatorul şi reglaţi indicatorul ca să indice 0°.
Fig.52
(2)
Unghi de înclinaţie 45°
Fig.53
Reglaţi unghiul de înclinaţie de 45° numai
după ce aţi efectuat reglarea unghiului de
înclinaţie de 0°. Pentru a regla un unghi de
înclinaţie de 45° spre stânga, slăbiţi pârghia şi
înclinaţi
pânza
Asiguraţi-vă că indicatorul de pe braţ indică
valoarea 45° pe scala pentru înclinaţie de la
suportul braţului. Dacă indicatorul nu indică
valoarea 45°, rotiţi şurubul de reglare a
unghiului de înclinaţie de 45° (şurubul
superior) din partea dreaptă a braţului până
când indicatorul indică 45°.
Reglarea poziţiei fasciculului laser
Pentru modelele LS0714FL, LS0714L
Fig.54
Fig.55
AVERTISMENT:
Deoarece scula este conectată atunci când
efectuaţi reglajul fasciculului laser, procedaţi cu
deosebită
atenţie
comutatorului. Acţionarea accidentală a butonului
declanşator poate provoca pornirea necontrolată a
maşinii şi vătămări corporale.
ATENŢIE:
Nu priviţi niciodată direct în fasciculul laser.
Radiaţia fasciculului laser provoacă vătămări ale
ochilor.
Nu aplicaţi niciodată lovituri sau şocuri asupra
maşinii. O lovitură sau un şoc au ca efect
dereglarea poziţiei fasciculului laser, avarierea
emiţătorului laser sau reducerea duratei de
exploatare a maşinii.
Dacă unitatea laser se defectează, solicitaţi
repararea maşinii la un centru de service Makita
autorizat. Nu este permisă înlocuirea cu un alt tip
de laser.
complet
spre
stânga.
în
special
la
acţionarea

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l