Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 90

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ÖSSZESZERELÉS
FIGYELMEZTETÉS:
Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt
és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról
mielőtt bármilyen munkálatot végezne rajta.
Az imbuszkulcs tárolása
Fig.22
Az imbuszkulcsot az ábrán látható módon kell tárolni.
Amikor használni akarja az imbuszkulcsot, húzza azt ki a
kulcstartóból.
Az
befejezésekor tegye azt vissza a kulcstartóba.
A fűrészlap felhelyezése vagy eltávolítása
Fig.23
FIGYELMEZTETÉS:
Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki
van kapcsolva és áramtalanítva lett, mielőtt
felhelyezi vagy eltávolítja a fűrészlapot.
VIGYÁZAT:
A fűrészlap felszereléséhez vagy eltávolításához
csak a mellékelt Makita imbuszkulcsot használja.
Ellenkező esetben előfordulhat, hogy túlhúzza
vagy nem feszíti be eléggé az imbuszcsavart. Ez
sérüléshez vezethet.
Rögzítse a fogantyút felemelt pozícióban a rögzítőszeg
benyomásával.
A fűrészlap eltávolításához az imbuszkulccsal lazítsa
meg a tengelyvédő burkolatot tartó hatlapfejű csavart,
azt az óramutató járásával ellentétesen elforgatva.
Emelje fel a fűrészlapvédőt és a tengelyvédő burkolatot.
Fig.24
Nyomja be a tengelyreteszt az orsó rögzítéséhez, az
imbuszkulcs segítségével lazítsa meg a hatlapfejű
csavart, az óramutató járása szerinti irányban elforgatva
azt. Távolítsa el az imbuszcsavart, majd vegye le a külső
illesztőperemet és a fűrészlapot.
Fig.25
A felszereléséhez tegye a fűrészlapot óvatosan az
orsóra, ügyelve arra, hogy az oldalán látható nyíl
egybeessen a fűrészlapházon látható nyíllal. Helyezze
fel a külső illesztőperemet és az imbuszcsavart, majd az
imbuszkulccsal
húzza
(balmenetes), az óramutató járásával ellentétesen
forgatva azt, miközben a tengelyreteszt benyomva tartja.
Fig.26
Fig.27
Állítsa vissza a fűrészlapvédőt és a tengelyvédő
burkolatot az eredeti helyzetbe. Ezután húzza meg az
imbuszcsavart az óramutató járásának irányába a
középső burkolat rögzítéséhez. Oldja ki a fogantyút a
felemelt pozícióból a rögzítőcsap kihúzásával. Engedje
le a fogantyút, hogy ellenőrizze, a fűrészlapvédő
megfelelően elforog-e. Ügyeljen rá, hogy a tengelyretesz
imbuszkulcs
használatának
meg
az
imbuszcsavart
kijöjjön az orsóból mielőtt elkezdi a vágást.
Porzsák (opcionális kiegészítő)
Fig.28
A porzsák használata a vágási műveleteket tisztává, a
por összegyűjtését pedig egyszerűvé teszi. A porzsák
csatlakoztatásához illessze azt a porkifúvóra.
Amikor a porzsák nagyjából a feléig megtelt, távolítsa el
azt a szerszámról és húzza ki a rögzítőt. Ürítse ki a
porzsák tartalmát, óvatosan megütögetve az oldalát az
oldalához tapadt szemcsék eltávolítása érdekében,
melyek akadályozhatják a por összegyűjtését.
MEGJEGYZÉS:
Ha a fűrészhez Makita porszívót csatlakoztat, akkor
hatékonyabb és tisztább megmunkálást tud végezni.
Porgyűjtő (opcionális tartozék)
Fig.29
Illessze a porgyűjtőt a porkifúvóra.
Ürítse ki a porgyűjtőt amilyen gyakran csak tudja.
A porgyűjtő kiürítéséhez nyissa fel a fedelet a gomb
lenyomásával, majd öntse ki a fűrészport. Állítsa vissza a
fedelet eredeti helyzetébe és az bekattan. A porgyűjtő
könnyen eltávolítható, ha azt úgy húzza le, hogy közben
forgatja azt a porkifúvón.
MEGJEGYZÉS:
Ha a szerszámhoz Makita porszívót csatlakoztat,
akkor hatékonyabb és tisztább megmunkálást tud
végezni.
VIGYÁZAT:
Ürítse ki a porgyűjtőt még azelőtt, hogy a fűrészpor
elérné a hengeres részt.
Fig.30
Fig.31
A munkadarab rögzítése
FIGYELMEZTETÉS:
Különösen fontos, hogy a munkadarabot mindig
megfelelően
elmulasztása a szerszám károsodását és/vagy a
munkadarab
SZEMÉLYI
SÉRÜLÉS
Ezenkívül a vágási művelet befejezése után NE
emelje fel a fűrészt, amíg fűrészlap teljesen meg
nem állt.
VIGYÁZAT:
Hosszú munkadarabok vágásakor használjon
támasztékokat, amelyek magassága ugyanakkora
kell legyen, mint a forgóasztal magassága. Ne csak
a függőleges és/vagy a vízszintes befogó rögzítse
a munkadarabot.
A vékony anyag meghajolhat. A munkadarabot a
teljes hosszában támassza alá, a fűrészlap
beszorulásának
90
rögzítse
a
befogóba.
törését
okozhatja.
IS BEKÖVETKEZHET.
és
az
Ennek
EMELLETT
esetleges

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l