Download  Print this page

Descriere Funcţională - Makita LS0714 Instruction Manual

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
INSTALARE
Montarea bancului
Pe timpul transportului maşinii, mânerul este blocat în
poziţie coborâtă prin ştiftul opritor. Eliberaţi ştiftul opritor
coborând puţin mânerul şi trăgând de ştiftul opritor.
Fig.1
Această maşină trebuie bulonată cu două bolţuri pe o
suprafaţă plană şi stabilă folosind găurile de bulonare
prevăzute în talpa maşinii. Aceasta va ajuta la prevenirea
răsturnării şi a posibilelor vătămări.
Fig.2
Rotiţi şurubul de reglare în sens orar sau în sens anti-orar,
astfel încât acesta să intre în contact cu suprafaţa podelei
şi să menţină maşina într-o poziţie stabilă.
Fig.3
DESCRIERE FUNCŢIONALĂ
AVERTISMENT:
Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi
debranşat-o de la reţea înainte de a o regla sau de
a verifica starea sa de funcţionare.
Apărătoarea pânzei
Pentru toate ţările în afara celor europene
Fig.4
Când coborâţi pânza, apărătoarea pânzei se ridică
automat. Apărătoarea este pretensionată cu arc, astfel
că va reveni în poziţia iniţială la finalizarea tăierii şi
ridicarea
mânerului.
DEMONTAŢI NICIODATĂ APĂRĂTOAREA PÂNZEI
SAU ARCUL ATAŞAT LA APĂRĂTOARE.
Pentru siguranţa dumneavoastră, păstraţi permanent
apărătoarea pânzei în stare bună. Orice funcţionare
defectuoasă a apărătoarei pânzei trebuie remediată
imediat. Verificaţi revenirea apărătoarei sub acţiunea
arcului. NU FOLOSIŢI NICIODATĂ SCULA DACĂ
APĂRĂTOAREA
PÂNZEI
DETERIORATE,
DEFECTE
FOLOSIREA ÎN ACEASTĂ STARE ESTE EXTREM DE
PERICULOASĂ ŞI POATE PROVOCA VĂTĂMĂRI
GRAVE.
Pentru ţările europene
Fig.5
Când coborâţi pânza, apărătoarea pânzei A se ridică
automat. Apărătoarea pânzei B se ridică în momentul în
care atinge piesa de prelucrat. Apărătoarele sunt
pretensionate cu arc, astfel că vor reveni în poziţia iniţială
la
finalizarea
tăierii
DEZACTIVAŢI
SAU
APĂRĂTOARELE PÂNZEI SAU ARCUL ATAŞAT LA
APĂRĂTOARE.
Pentru siguranţa dumneavoastră, păstraţi permanent
fiecare apărătoare a pânzei în stare bună. Orice
funcţionare defectuoasă a apărătoarelor pânzei trebuie
NU
DEZACTIVAŢI
SAU
ARCUL
SAU
DEMONTATE.
şi
ridicarea
mânerului.
DEMONTAŢI
NICIODATĂ
remediată imediat. Verificaţi revenirea apărătoarelor sub
acţiunea arcului. NU FOLOSIŢI NICIODATĂ SCULA
DACĂ APĂRĂTOARELE PÂNZEI SAU ARCUL SUNT
DETERIORATE,
FOLOSIREA ÎN ACEASTĂ STARE ESTE EXTREM DE
PERICULOASĂ ŞI POATE PROVOCA VĂTĂMĂRI
GRAVE.
Dacă apărătoarea transparentă a pânzei devine murdară,
sau dacă se depune rumeguş pe aceasta astfel încât
pânza nu mai poate fi observată cu uşurinţă, deconectaţi
ferăstrăul şi curăţaţi cu grijă apărătoarea pânzei cu o
lavetă umedă. Nu folosiţi pentru apărătoarea de plastic
solvenţi sau agenţi de curăţare pe bază de petrol.
Dacă apărătoarea pânzei este foarte murdară şi
vizibilitatea prin aceasta este obstrucţionată, folosiţi
cheia inbus livrată pentru a deşuruba şurubul cu cap
hexagonal care fixează capacul central. Deşurubaţi
şurubul cu cap hexagonal prin rotire în sens anti-orar şi
ridicaţi apărătoarea pânzei şi capacul central. Cu
apărătoarea pânzei astfel poziţionată, curăţarea poate fi
realizată complet şi eficient. După curăţare, urmaţi
procedura de mai sus în sens invers şi fixaţi şurubul. Nu
demontaţi arcul care susţine apărătoarea pânzei. Dacă
apărătoarea se decolorează în timp sau din cauza
expunerii la razele ultraviolete, contactaţi un centru de
service Makita pentru a procura o apărătoare nouă. NU
DEZACTIVAŢI SAU DEMONTAŢI APĂRĂTOAREA.
Fig.6
Poziţionarea plăcii cu fantă
Fig.7
SAU
Fig.8
Maşina este prevăzută cu plăci cu fantă în talpa rotativă
pentru minimizarea ruperii pe partea de ieşire a tăieturii.
Plăcile cu fantă sunt reglate din fabrică astfel încât pânza
de ferăstrău să nu intre în contact cu plăcile cu fantă.
Înainte de utilizare, reglaţi plăcile cu fantă după cum
urmează:
Mai
întâi,
SUNT
şuruburile (câte 2 în stânga şi în dreapta) care fixează
plăcile cu fantă. Strângeţi-le la loc numai atât cât plăcile
cu fantă să mai poată fi mişcate uşor cu mâna. Coborâţi
mânerul complet şi apăsaţi ştiftul opritor pentru a bloca
mânerul în poziţie coborâtă. Slăbiţi cele două şuruburi de
strângere care fixează glisierele Trageţi sania complet
spre dumneavoastră. Reglaţi plăcile cu fantă astfel încât
acestea doar să atingă flancurile dinţilor pânzei.
Strângeţi şuruburile frontale (nu le strângeţi puternic).
Împingeţi sania complet către ghidajul opritor şi reglaţi
plăcile cu fantă astfel încât acestea doar să atingă
flancurile dinţilor pânzei. Strângeţi şuruburile posterioare
NU
(nu le strângeţi puternic).
După reglarea plăcilor cu fantă, eliberaţi ştiftul opritor şi
ridicaţi mânerul. Apoi strângeţi ferm toate şuruburile.
56
DEFECTE
SAU
deconectaţi
maşina.
DEMONTATE.
Deşurubaţi
toate

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l