Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 89

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Európai országok
Fig.16
A kioldókapcsoló véletlen meghúzásának elkerülésére
egy kireteszelőgomb van felszerelve. A szerszám
bekapcsolásához nyomja a kart balra, nyomja be a
kireteszelőgombot és húzza meg a kioldókapcsolót.
Engedje fel a kioldókapcsolót a leállításhoz.
Európán kívüli országok
Fig.17
A kioldókapcsoló véletlen meghúzásának elkerülésére
egy kireteszelőgomb van felszerelve. A szerszám
bekapcsolásához nyomja be a kireteszelőgombot és
húzza
meg
a
kioldókapcsolót.
kioldókapcsolót a leállításhoz.
FIGYELMEZTETÉS:
SOHA
ne
használja
kioldókapcsoló
Bármilyen szerszám, amelynek meghibásodott a
kapcsolója KÜLÖNÖSEN VESZÉLYES, és meg
kell javítani a további használat előtt.
Az Ön biztonsága érdekében ez a szerszám egy
kireteszelőgombbal
meggátolja a szerszám véletlen beindulását. SOHA
ne használja ezt a szerszámot, ha az akkor is
beindul amikor Ön meghúzza a kioldókacsolót, de
nem nyomja le a kireteszelőgombot. A további
használat ELŐTT vigye a szerszámot javításra egy
MAKITA szervizközpontba.
SOHA ne ragassza le a kireteszelőgombot vagy
iktassa ki annak funkcióját.
A lámpák bekapcsolása
LS0714F, LS0714FL típusok
Fig.18
VIGYÁZAT:
Ez nem esőálló lámpa. Ne mossa a lámpát vízben
vagy használja esőnek kitett, vagy nedves helyeken.
Ez elektromos áramütést és füstöt okozhat.
Ne érjen a lámpa lencséjéhez mert az nagyon forró
bekapcsolt állapotban vagy röviddel a kikapcsolás
után. Ez égési sérüléseket okozhat.
Ne üsse oda valamihez a lámpát, mert az annak
károsodását vagy szervizperiódusának rövidülését
okozhatja.
Ne irányítsa a fénysugarat a szemébe. Ez
látáskárosodást okozhat.
Ne takarja le a lámpát ruhákkal, dobozokkal,
kartonnal vagy hasonló tárgyakkal bekapcsolt
állapotban, mert az tüzet okozhat.
Nyomja
le
a
kapcsoló
bekapcsolásához és az alsót a kikapcsolásához.
Mozgassa
a
lámpát
megváltoztatásához.
Engedje
a
szerszámot,
nem
teljesen
működőképes.
van
felszerelve,
felső
állását
a
megvilágított
MEGJEGYZÉS:
Egy
szennyeződést a lámpa lencséjéről. Legyen óvatos,
nehogy megkarcolja a lámpa lencséjét, mert azzal
csökkenhet a megvilágítás.
A lézeres vezető működése
LS0714FL, LS0714L típusok
Fig.19
VIGYÁZAT:
Soha ne nézzen a lézerfénybe. A közvetlen
lézersugárzás károsíthatja a szemeit.
LÉZERSUGÁRZÁS, NE NÉZZEN A NYALÁBBA
fel
a
VAGY NÉZZE AZT KÖZVETLENÜL OPTIKAI
ESZKÖZÖKKEL, CLASS 2M LÉZERES TERMÉK.
A lézerfény bekapcsolásához nyomja le a kapcsoló felső
részét (I). Nyomja le az alsó részt (O) a kikapcsoláshoz.
ha
a
A lézerfény a fűrészlap bal vagy jobb oldalára állítható a
beállítócsavarokkal a következő módon.
Fig.20
1.
Lazítsa meg a beállítócsavart az óramutató
járásával ellentétes irányban forgatva.
ami
2.
A meglazított beállítócsavarokkal csúsztassa a
beállítócsavart jobbra vagy balra ameddig csak
lehet.
3.
Húzza meg a beállítócsavart abban a pozícióban,
ahol már nem lehet tovább csúsztatni.
A lézervonal gyárilag úgy van beállítva, hogy 1 mm-en
belül legyen a fűrészlap oldalsó szélétől (vágási pozíció).
MEGJEGYZÉS:
Amikor a lézervonal elhalványult, és alig vagy
egyáltalán nem látható a munkahely melletti
ablakból beeső vagy közvetlen napfénytől, akkor
változtassa meg a munkaterületet egy olyan helyre,
ahol nincs közvetlen napsugárzás.
A lézervonal beállítása
Fig.21
A lézerfény a fűrészlap bal vagy jobb oldalára állítható a
beállítócsavarokkal a a vágási műveletnek leginkább
megfelelően. Tájékozódjon a " A
működése" fejezetből a beállítással kapcsolatban.
MEGJEGYZÉS:
Tegyen egy falapot a vezetőléchez amikor a
vágóvonalra állítja a lézervonalat a vezetőléc
oldalánál kombinált vágáskor (ferdevágási szög 45
fok és gérvágási szög jobbra 45 fok).
A) Amikor megkapta a helyes méretet a munkadarab bal
oldalán
a
lámpa
Állítsa a lézerfényt a fűrészlap bal oldalára.
B) Amikor megkapta a helyes méretet a munkadarab
terület
jobb oldalán
Állítsa a lézerfényt a fűrészlap jobb oldalára.
Igazítsa a munkadarab vágóvonalát a lézervonalhoz.
89
száraz
ruhadarabbal
törölje
le
a
lézeres
vezető

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l